Liên hệ hỗ trợ trực tuyến

  • BỘ PHẬN LIÊN HỆ:


    Ban Đào tạo - ĐHTN
    Điện thoại: 0280 3753041
    Email: bandaotao.dhtn@moet.edu.vn

VIDEO

KHOA QUỐC TẾ - MỘT LỰA CHỌN CHO TƯƠNG LAI CỦA BẠN

Khoa Quốc tế (International School) là đơn vị đào tạo trực thuộc Đại học Thái Nguyên có chức năng đào tạo Đại học, sau Đại học thuộc các lĩnh vực khoa học kinh tế, quản lý, khoa học xã hội, khoa học sự sống và quản lý tài nguyên - môi trường. Chương trình đào tạo tại Khoa Quốc tế được xây dựng theo phương thức “Nhập khẩu chương trình tiên tiến” từ 2 trường đại học lớn của Vương Quốc Anh là Đại học Manchester Metropolitan và Đại học De Montfort. Quá trình tổ chức đào tạo hoàn toàn sử dụng khung chương trình, giáo trình và phương pháp giảng dạy của Anh và một số nước tiên tiến khác như Mỹ, Đức, Canada...