Liên hệ hỗ trợ trực tuyến

  • BỘ PHẬN LIÊN HỆ:


    Ban Đào tạo - ĐHTN
    Điện thoại: 0280 3753041
    Email: bandaotao.dhtn@moet.edu.vn

VIDEO

Thông tin tuyển sinh Khoa Quốc tế - Đại học Thái Nguyên

Khoa Quốc tế (International School)là đơn vị đào tạo thành viên của Đại học Thái Nguyên, có chức năng đào tạo Đại học và Sau đại học thuộc các lĩnh vực khoa học sự sống, khoa học xã hội, quản lý, kinh tế và quan hệ quốc tế v.v. Chương trình đào tạo được xây dựng theo phương thức "Nhập khẩu chương trình tiên tiến của Bộ Giáo dục và Đào tạo" từ các trường Đại học hàng đầu trên thế giới. Để thực hiện được mục tiêu trên Khoa Quốc tế tập trung và khai thác nguồn nhân lực có trình độ cao trong toàn Đại học, các cơ sở đào tạo trong và ngoài nước tham gia vào công tác đào tạo một số ngành mũi nhọn bằng tiếng nước ngoài, từ đó xây dựng mô hình đào tạo chuẩn và tiên tiến tương đương với các nước trong khu vực và thế giới. Ngoài công tác đào tạo, Khoa Quốc tế còn có nhiệm vụ triển khai nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ tri thức chất lượng cao phục vụ hội nhập quốc tế của đất nước.