Liên hệ hỗ trợ trực tuyến

  • BỘ PHẬN LIÊN HỆ:


    Ban Đào tạo - ĐHTN
    Điện thoại: 0280 3753041
    Email: bandaotao.dhtn@moet.edu.vn

VIDEO

Bộ Giáo dục và Đào tạo chính thức ban hành Quy chế thi THPT Quốc Gia và Quy chế tuyển sinh Đại học, Cao đẳng.

Chiều tối ngày 26/2, Bộ Giáo dục và Đào tạo chính thức ban hành Quy chế thi THPT Quốc Gia và Quy chế tuyển sinh Đại học, Cao đẳng.