Liên hệ hỗ trợ trực tuyến

  • BỘ PHẬN LIÊN HỆ:


    Ban Đào tạo - ĐHTN
    Điện thoại: 0280 3753041
    Email: bandaotao.dhtn@moet.edu.vn

VIDEO

THÔNG BÁO VỀ VIỆC NHẬN HỒ SƠ ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN NGUYỆN VỌNG BỔ SUNG ĐỢT 1 ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY THEO KẾT QUẢ THI THPT QUỐC GIA VÀO KHOA NGOẠI NGỮ; KHOA QUỐC TẾ - ĐHTN VÀ PHÂN HIỆU ĐHTN TẠI TỈNH LÀO CAI NĂM 2016

Về việc Thông báo điểm tối thiểu xét tuyển nguyện vọng bổ sung đợt 1 đại học, cao đẳng hệ chính quy đợt 1 theo kết quả thi THPT Quốc gia vào Khoa Ngoại ngữ; Khoa Quốc tế - Đại học Thái Nguyên và Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Lào Cai năm 2016