Các tin khác

Văn bản pháp quy

TT

Số ký hiệu

Tiêu đề

Ngày ban hành

1 Công văn số 932/ĐHTN-ĐT     Hướng dẫn triển khai công tác tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2022 20/6/2022
2 Công văn số 2598/BGDĐT-GDĐH  Hướng dẫn tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non 20/6/2022
3 Quyết định số 1683/QĐ-BGDĐT Kế hoạch triển khai công tác tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non năm 2022 17/6/2022
4 Thông tư số 08/2022/TT-BGDĐT Thông tư ban hành Quy chế tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non 06/6/2022
5 Thông tư số 03/2022/TT-BGDĐT  Quy định về xác định chỉ tiêu tuyển sinh đại học, thạc sĩ, tiến sĩ và chỉ tiêu tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non 18/01/2022

6

Công văn số 1307/ĐHTN-ĐT

Hướng dẫn công tác tuyển sinh năm 2021 trong tình hình dịch COVID-19

30/7/2021

7

Công văn số 3190/BGDĐT-GDĐH

Công tác tuyển sinh năm 2021 trong tình hình dịch COVID-19

30/07/2021

8

Thông tư số 16/2021/TT-BGDĐT

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non ban hành kèm Thông tư số 09/2020/TT-BGDĐT ngày 7 tháng 5 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

01/06/2021

9

Hướng dẫn đăng ký nguyện vọng xét tuyển trực tuyến

Tài liệu Hướng dẫn đăng ký nguyện vọng xét tuyển trực tuyến năm 2021

25/04/2021

10

Công văn số 712/ĐHTN-ĐT

Hướng dẫn công tác tuyển sinh trình độ đại học, cao đẳng năm 2021

29/04/2021

11

Công văn số 1444/BGDĐT-GDĐH

Hướng dẫn công tác tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non năm 2021

14/04/2021

12

Danh mục ưu tiên năm 2021

Danh mục khu vực ưu tiên trong tuyển sinh năm 2021.

Danh mục tỉnh, huyện, xã khó khăn và đặc biệt khó khăn.

Danh mục trường THPT năm 2021.

30/03/2021

13

Thông tư số 15/2020/TT-BGDĐT

Thông tư ban hành quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông

26/05/2020

14

Thông tư số 09/2020/TT-BGDĐT

Thông tư số 09/2020/TT-BGDĐT ban hành Quy chế tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non.

07/05/2020

15

03/VBHN-BGDĐT

Quy định về xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng các ngành đào tạo giáo viên; trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ

31/03/2020


In bài này