Thông tin tuyển sinh

Thông báo ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2023

THÔNG BÁO

Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2023

(Xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023)

 

Căn cứ Quyết định số 999/QĐ-ĐHTN ngày 20 tháng 3 năm 2023 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên về việc ban hành Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng của Đại học Thái Nguyên;

Căn cứ Công văn số 1269/ĐHTN-ĐT ngày 05 tháng 4 năm 2023 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên về việc hướng dẫn triển khai công tác tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2023;

Căn cứ Đề án tuyển sinh của các trường đại học thành viên, trường và khoa trực thuộc, phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Lào Cai và tỉnh Hà Giang (các đơn vị đào tạo);

Căn cứ báo cáo của Hội đồng tuyển sinh các đơn vị đào tạo về ngưỡng đảm bảo chất lượng tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2023,

Hội đồng tuyển sinh đại học, cao đẳng Đại học Thái Nguyên năm 2023 thông báo ngưỡng đảm bảo chất lượng (ĐBCL) đầu vào (điểm sàn) tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) năm 2023 (theo file đính kèm).

Đính kèm:  3445_TB-ĐHTN_Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào

 

Tin bài: Ban Đào tạo - Đại học Thái Nguyên

 


In bài này  

Tin liên quan