Thông tin tuyển sinh

Đại học Thái Nguyên công bố Đề án tuyển sinh của các trường đại học, cao đẳng thành viên; trường và khoa trực thuộc và phân hiệu năm 2022

Đại học Thái Nguyên công bố Đề án tuyển sinh của các trường đại học, cao đẳng thành viên; trường và khoa trực thuộc và phân hiệu năm 2022 như sau:

1. Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh (mã trường: DTE)

2. Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp (mã trường: DTK)

3. Trường Đại học Nông Lâm (mã trường: DTN)

4. Trường Đại học Sư phạm (mã trường: DTS)

5. Trường Đại học Y - Dược (mã trường: DTY)

6. Trường Đại học Khoa học (mã trường: DTZ)

7. Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông (mã trường: DTC)

8. Trường Ngoại ngữ (mã trường: DTF)

9. Khoa Quốc tế (mã trường: DTQ)

10. Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Lào Cai (mã trường: DTP)

11. Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật (mã trường: DTU)


In bài này  

Tin liên quan