Thông tin tuyển sinh

Đề án tuyển sinh đại học năm 2021 của Trường Đại học Y - Dược, ĐHTN (Điều chỉnh)

Thực hiện Công văn số 3190/BGDĐT-GDĐH ngày 30/7/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Công văn số 1307/ĐHTN-ĐT ngày 30/7/2021 của Đại học Thái Nguyên, Trường Đại học Y - Dược thuộc Đại học Thái Nguyên điều chỉnh Đề án tuyển sinh đại học năm 2021, cụ thể:

- Thí sinh thuộc diện đặc cách: đăng ký xét tuyển sử dụng kết quả học tập của tổ hợp các môn ở THPT. Chi tiết về điều kiện ĐKXT, chỉ tiêu tuyển sinh, thời gian tổ chức,... được cập nhật trong Đề án.

- Tuyển sinh trình độ đại học liên thông chính quy, liên thông vừa làm vừa học và đặt hàng được điều chỉnh thời gian tổ chức phù hợp với tình hình thực tế.

Chi tiết tại file đính kèm.


In bài này  

Tin liên quan