Tuyển dụng

Ngày 25-08-2017

Hơn 300 sinh viên tham gia ngày hội tuyển dụng của Vietnam Airlines

Sáng 29/4/2016, tại Trung tâm Học liệu, hơn 300 sinh viên của tỉnh Thái Nguyên đã tham dự ngày hội tuyển dụng tiếp viên VietNam Airlines do Tổng Công ty Hàng không Việt Nam phối hợp với Đại học Thái Nguyên và Công ty IIG Việt Nam tổ chức.

Các bài liên quan