Tuyển dụng

Ngày 22-03-2018

Ngày hội việc làm Khoa Quốc tế, Đại học Thái Nguyên: 500 cơ hội việc làm cho sinh viên

25/08/2017 | 08:11

Với mục tiêu đưa sinh viên đến gần hơn với nhà tuyển dụng, ngày 3/6/2017, Khoa Quốc tế, Đại học Thái Nguyên đã tổ chức thành công chương trình “Ngày hội việc làm nãm 2017” với hàng trãm vị trí việc làm dành cho sinh viên của Khoa.

Hơn 300 sinh viên tham gia ngày hội tuyển dụng của Vietnam Airlines

25/08/2017 | 08:08

Sáng 29/4/2016, tại Trung tâm Học liệu, hơn 300 sinh viên của tỉnh Thái Nguyên đã tham dự ngày hội tuyển dụng tiếp viên VietNam Airlines do Tổng Công ty Hàng không Việt Nam phối hợp với Đại học Thái Nguyên và Công ty IIG Việt Nam tổ chức.

Hơn 1000 sinh viên tham gia Ngày hội việc làm năm 2016

25/08/2017 | 07:56

Hơn 1000 sinh viên tham gia Ngày hội việc làm năm 2016

Trang 1/1 <1>