Thông báo

Ngày 15-05-2020

Thông tin tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2020 của Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh

1. Đối tượng tuyển sinh

- Thí sinh đã tốt nghiệp chương trình THPT của Việt Nam (theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên) hoặc đã tốt nghiệp trình độ trung cấp (trong đó, người tốt nghiệp trình độ trung cấp nhưng chưa có bằng tốt nghiệp THPT phải học và thi đạt yêu cầu đủ khối lượng kiến thức văn hóa THPT theo quy định của Luật Giáo dục và các văn bản hướng dẫn thi hành) hoặc đã tốt nghiệp chương trình THPT của nước ngoài (đã được nước sở tại cho phép thực hiện, đạt trình độ tương đương trình độ THPT của Việt Nam) ở nước ngoài hoặc ở Việt Nam (sau đây gọi chung là tốt nghiệp THPT).

 - Có đủ sức khoẻ để học tập theo quy định hiện hành. Đối với người khuyết tật được cấp có thẩm quyền công nhận bị dị dạng, dị tật, suy giảm khả năng tự lực trong sinh hoạt và học tập thì hiệu trưởng các trường xem xét, quyết định cho dự tuyển vào các ngành học phù hợp với tình trạng sức khoẻ.

2. Phạm vi tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước

3. Phương thức tuyển sinh (thi tuyển, xét tuyển hoặc kết hợp thi tuyển và xét tuyển)

  - Xét tuyển theo kết quả kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông.

  - Xét tuyển theo kết quả học tập trung học phổ thông.

  - Xét tuyển thẳng.

4. Chỉ tiêu tuyển sinh: Chỉ tiêu theo Ngành/Nhóm ngành/Khối ngành, theo từng phương thức tuyển sinh và trình độ đào tạo

STT

Mã ngành

Nhóm ngành

Chỉ tiêu

Tổ hợp môn xét tuyển 1

Tổ hợp môn xét tuyển 2

Tổ hợp môn xét tuyển 3

Tổ hợp môn xét tuyển 4

Xét tuyển theo điểm thi tốt nghiệp THPT

Xét tuyển theo học bạ

Tổ hợp môn

Môn chính

Tổ hợp môn

Môn chính

Tổ hợp môn

Môn chính

Tổ hợp môn

Môn chính

 

 

Nhóm ngành III

790

470

 

 

 

 

 

 

 

 

1

7340301

Kế toán

280

170

A00

 

A01

 

D01

 

D07

 

2

7340201

Tài chính - Ngân hàng

120

60

A00

 

A01

 

C01

 

D01

 

3

7340101

Quản trị kinh doanh

190

110

A00

 

A01

 

C01

 

D01

 

4

7340403

Quản lý công

30

20

A00

 

A01

 

C01

 

D01

 

5

7380107

Luật kinh tế

80

50

A00

 

C00

 

D01

 

D14

 

6

7340115

Marketing

60

40

A00

 

A01

 

C04

 

D01

 

7

7340120

Kinh doanh quốc tế

30

20

A00

 

A01

 

C04

 

D01

 

 

 

Nhóm ngành V

35

25

 

 

 

 

 

 

 

 

8

7510605

Logistics và quản lý chuỗi cung ứng

35

25

A00

 

A01

 

C01

 

D01

 

 

 

Nhóm ngành VII

175

105

 

 

 

 

 

 

 

 

9

7310101

Kinh tế

35

25

A00

 

A01

 

C04

 

D01

 

10

7310104

Kinh tế đầu tư

35

25

A00

 

A01

 

C04

 

D01

 

11

7310105

Kinh tế phát triển

35

25

A00

 

A01

 

C04

 

D01

 

12

7810103

Quản trị dịch vụ

Du lịch và lữ hành

70

30

A00

 

C00

 

C04

 

D01

 

5. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận hồ sơ ĐKXT

a) Xét tuyển theo kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT:

Thí sinh đã tốt nghiệp THPT và có tổng điểm 3 môn thi theo tổ hợp xét tuyển đạt ngưỡng điểm vào đại học theo quy định của Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh, Đại học Thái Nguyên

Lưu ý: Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào được công khai sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố điểm thi tốt nghiệp THPT. (chi tiết tại website http://tueba.edu.vn; http://tuyensinh.tueba.edu.vn).

 Điểm xét tuyển là tổng điểm các môn thi theo thang điểm 10 đối với từng môn thi của tổ hợp xét tuyển, cộng với điểm ưu tiên đối tượng, khu vực theo quy định tại Điều 7 của Quy chế Quy chế tuyển sinh năm 2020 và được làm tròn đến hai chữ số thập phân.

b)  Xét tuyển theo kết quả học tập Trung học phổ thông:

- Thí sinh đã tốt nghiệp THPT và có tổng điểm trung bình cả năm lớp 12 của 3 môn theo tổ hợp đăng ký xét tuyển không thấp hơn 15 điểm (chưa tính điểm ưu tiên đối tượng và khu vực).

- Điểm xét tuyển là tổng điểm trung bình cả năm lớp 12 của 3 môn theo tổ hợp đăng ký xét tuyển cộng với điểm ưu tiên đối tượng và khu vực theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Công thức tính:  Điểm xét tuyển = Tổng điểm trung bình cả năm lớp 12 của 3 môn theo tổ hợp đăng ký xét tuyển + Điểm ưu tiên đối tượng và khu vực

- Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh lấy điểm từ cao xuống thấp đến khi đủ chỉ tiêu.

c) Xét tuyển thẳng: 

- Thực hiện theo quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc tuyển thẳng thí sinh có kết quả học tập 3 năm THPT đạt học lực giỏi.

d) Điều kiện chung

- Thí sinh xác nhận nhập học vào trường đã trúng tuyển trong thời gian quy định bằng cách nộp bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi đến trường theo hình thức nộp trực tiếp hoặc chuyển phát nhanh. Quá thời hạn này, thí sinh không xác nhận nhập học được xem như từ chối nhập học và Hội đồng tuyển sinh được xét tuyển thí sinh khác trong đợt xét tuyển bổ sung.

- Thí sinh chịu trách nhiệm về tính xác thực của các thông tin đăng ký xét tuyển, Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh sẽ từ chối tiếp nhận hoặc buộc thôi học nếu thí sinh không đảm bảo các điều kiện trúng tuyển khi đối chiếu thông tin đăng ký xét tuyển và dữ liệu đăng ký dự thi với hồ sơ gốc.

 6. Các thông tin cần thiết khác để thí sinh ĐKXT vào các ngành của trường

- Các thông tin về mã số ngành, tổ hợp xét tuyển căn cứ vào phần mục 1.4 của Đề án tuyển sinh.

- Không có chênh lệch điểm xét tuyển giữa các tổ hợp. 

- Không áp dụng các điều kiện phụ trong xét tuyển.

7. Tổ chức tuyển sinh

a) Thời gian nhận đăng ký xét tuyển

- Đối với thí sinh đăng ký xét tuyển theo kết quả học tập THPT và tốt nghiệp trước năm 2020 thời gian nhận hồ sơ bắt đầu từ ngày 20/5/2020. Thời gian xét tuyển đợt 1 dự kiến từ 06/7/2020 đến 09/7/2020. Công bố kết quả trúng tuyển vào 10/7/2020.

 - Đối với thí sinh ĐKXT theo kết quả thi tốt nghiệp THPT: Thời gian thí sinh đăng ký nguyện vọng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 - Thời gian xét tuyển các đợt tiếp theo sẽ có thông báo cụ thể trên website http://tueba.edu.vn - http://tuyensinh.tueba.edu.vn.

b) Hồ sơ đăng ký xét tuyển

 * Theo kết quả học tập THPT:

- Phiếu đăng ký xét  (thí sinh tải mẫu tại: http://tuyensinh.tueba.edu.vn/phieu-dang-ky);

- Bản sao Bằng tốt nghiệp THPT (đối với thí sinh đã tốt nghiệp THPT trước năm 2020) hoặc Giấy chứng nhận tốt nghiệpTHPT (đối với thí sinh tốt nghiệp năm 2020).

- Bản sao học bạ Trung học phổ thông.

 * Theo kỳ thi tốt nghiệp THPT:

- Thí sinh đăng ký qua hệ thống cổng công nghệ thông tin của Bộ GD&ĐT.

- Nộp bản chính giấy chứng nhận kết quả thi tốt nghiệp THPT tại Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh.

c) Hình thức nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển

 * Đối với thí sinh đăng ký xét tuyển theo điểm thi tốt nghiệp THPT:

 - Đợt 1: Thí sinh đã đăng ký vào trường trên cổng công nghệ thông tin của Bộ GD&ĐT nộp bản chính giấy chứng nhận kết quả thi tốt nghiệp THPT theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 - Các đợt bổ sung: Căn cứ chỉ tiêu tuyển sinh của Trường và số lượng thí sinh trúng tuyển đã xác nhận nhập học. Sau khi kết thúc xét tuyển đợt 1, Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Kinh tế và QTKD sẽ thông báo cụ thể chỉ tiêu xét tuyển, thời gian xét tuyển tại website: http://tueba.edu.vn hoặc http://tuyensinh.tueba.edu.vn

 * Đối với thí sinh ĐKXT theo kết quả học tập THPT

 - Đăng ký online: Theo địa chỉ website: http://tuyensinh.tueba.edu.vn/tuyen-sinh-truc-tuyen và làm theo hướng dẫn, đồng thời thí sinh phải nộp 01 bộ hồ sơ về Trường trong thời gian quy định.

 - Nộp chuyển phát nhanh qua đường bưu điện theo địa chỉ: Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội, Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh, Phường Tân Thịnh, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên;

 - Nộp trực tiếp tại Trung tâm Đào tạo theo Nhu cầu xã hội, Phòng 110, Tầng 1, Khu hiệu bộ,Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh - Đại học Thái Nguyên.

8. Chính sách ưu tiên

- Xét tuyển thẳng: Thí sinh thuộc diện tuyển thẳng được cấp học bổng học kỳ I năm học 2020-2021.

- Chính sách ưu tiên thực hiện theo điều 7 của Quy chế tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non (Ban hành kèm theo Thông tư số 09/2020/TT-BGDĐT ngày 7 tháng 5 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo).

9. Lệ phí xét tuyển 

 Lệ phí xét tuyển là: 30.000 đồng/01 hồ sơ  

 10. Học phí dự kiến với sinh viên chính quy

 Mức học phí đối với sinh viên đại học hệ chính quy năm học 2019-2020 là 275.900đ/tín chỉ, tương đương 890.000đ/tháng.

11. Các nội dung khác

      Tổ hợp môn xét tuyển  

Tổ hợp

Môn 1

Môn 2

Môn 3

A00

Toán

Vật lý

Hóa học

A01

Toán

Vật lý

Tiếng Anh

C00

Ngữ văn

Lịch sử

Địa lý

C01

Ngữ văn

Toán

Vật lý

C04

Ngữ văn

Toán

Địa lý

D01

Toán

Ngữ văn

Tiếng Anh

D07

Toán

Hóa học

Tiếng Anh

D14

Ngữ văn

Lịch sử

Tiếng Anh

 12. Thông tin triển khai đào tạo ưu tiên trong đào tạo nguồn nhân lực lĩnh vực Du lịch/ Công nghệ thông tin trình độ đại học (xác định rõ theo từng giai đoạn với thời gian xác định cụ thể).

12.1. Tên doanh nghiệp các nội dung hợp tác giữa cơ sở đào tạo và doanh nghiệp đối tác và trách nhiệm của mỗi bên;  trách nhiện đảm bảo việc làm của sinh viên sau tốt nghiệp.

TT

Tên doanh nghiệp

phối hợp đào tạo

Thời gian bắt đầu phối hợp đào tạo

 

Nội dung hợp tác 

1

Công ty Du lịch Dạ hương

Năm 2015

Tuyển dụng và phối hợp đào tạo

2

Khách sạn Đông Á Plaza

Năm 2016

3

Khách sạn Kim Thái

Năm 2017

4

Belvedere Resort Tam Đảo

Năm 2019

5

Nhà hàng Thái Việt

Năm 2019

6

Khách Sạn Habana

Năm 2018

12.2. Tổng số giảng viên cơ hữu quy đổi; tổng số GV thỉnh giảng quy đổi; tổng số chỉ tiêu theo quy định chung; tổng số chỉ tiêu tăng thêm theo quy định đặc thù

Tổng số GV cơ hữu quy đổi

Tổng số GV thỉnh giảng quy đổi

Tổng số chỉ tiêu theo quy định chung

Tổng số chỉ tiêu tăng thêm theo quy định đặc thù

Chỉ tiêu Trường

 xác định

10

14

309

0

100

12.3. Các thông tin khác triển khai áp dụng cơ chế đặc thù trong đào tạo nguồn nhân lực lĩnh vực Du lịch.

Căn cứ theo báo cáo số 364/ĐHKT&QTKD-ĐT ngày 13 tháng 5 năm 2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh về việc báo cáo thực trạng đào tạo đại học các ngành đáp ứng nguồn nhân lực về du lịch.

Các bài liên quan