Thông báo

Ngày đăng 28-02-2018; Số lần đọc: 452

THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2018 CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH - ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

 

I. TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH

 

1. Giới thiệu sơ lược

Địa chỉ: Phường Tân Thịnh, Tp. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Website: http://tueba.edu.vn; http://tueba.tnu.edu.vn;

Số điện thoại: 02083-647-685, 02083-647-714

Email: tuyensinhdhkt@gmail.com; tuyensinh@tueba.edu.vn

Facebook: https://facebook.com/tuebatuyensinh

Hotline: 0912478555 - 0968070926 - 0989640432

Hiệu trưởng: PGS.TS. Trần Quang Huy

 

Sứ mệnh: Đào tạo nguồn nhân lực trình độ đại học và sau đại học với chất lượng cao, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và hợp tác quốc tế trong các lĩnh vực kinh tế, kinh doanh và quản lý nhằm phục vụ cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt ở khu vực miền núi và Trung du Bắc Bộ. 

Tầm nhìn: Đến năm 2030, Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh là trường Đại học định hướng ứng dụng trong các lĩnh vực kinh tế, kinh doanh và quản lý có uy tín, thương hiệu và chất lượng cao, nhiều mặt ngang tầm với các trường đại học hàng đầu trong cả nước và trong khu vực Đông Nam Á; từng bước tiến tới xây dựng đại học định hướng nghiên cứu.

Đội ngũ giảng viên

- Tổng số cán bộ giảng dạy: 327 giảng viên. Trong đó: số cán bộ giảng dạy có trình độ thạc sĩ: 269; Số cán bộ giảng dạy có trình độ tiến sĩ: 49; Số phó giáo sư: 09.

- Giảng viên tham gia giảng dạy đạt chuẩn và trên chuẩn 100%

Tổng số sinh viên và học viên sau đại học: Quy mô học sinh sinh viên hiện tại: 6.431.

Trong đó: Số sinh viên chính quy: 4.897; Số sinh viên phi chính quy: 583; Số học viên sau đại học và nghiên cứu sinh: 951.

2. Thông tin tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2018

2.1. Đối tượng tuyển sinh

- Đã tốt nghiệp THPT (theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên) hoặc đã tốt nghiệp trung cấp;

- Có đủ sức khoẻ để học tập theo quy định hiện hành;

2.2. Phạm vi tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước.

2.3. Phương thức tuyển sinh

Năm 2018, Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh tuyển sinh theo 2 phương thức (áp dụng cho tất cả các ngành đào tạo):

1. Xét tuyển theo kết quả kỳ thi THPT Quốc gia.

2. Xét tuyển theo kết quả ghi trong học bạ Trung học phổ thông.

2.4. Chỉ tiêu tuyển sinh, ngành đào tạo và mã tổ hợp xét tuyển

STT

Ngành

(Chuyên ngành)

Mã ngành

Tổ hợp môn thi/

xét tuyển

(mã tổ hợp xét tuyển)

Theo điểm thi THPTQG

Theo

học bạ THPT

 

Nhóm ngành III

 

 

 

 

1

Quản trị Kinh doanh

Gồm các chuyên ngành:

- Quản trị Kinh doanh Tổng hợp

- Quản trị

Doanh nghiệp

- Quản trị Kinh doanh Thương mại

7340101

 Toán, Lý, Hóa (A00)

Toán, Lý, Tiếng Anh (A01)

Văn, Toán, Lý (C01)

Toán, Văn, Tiếng Anh (D01)

140

90

2

Tài chính - Ngân hàng

Gồm các chuyên ngành:

- Tài chính Doanh nghiệp;

- Tài chính - Ngân hàng

- Ngân hàng

7340201

Toán, Lý, Hóa (A00)

Văn, Toán, Tiếng Anh (D01)

Toán, Hóa, Tiếng Anh (D07)

Văn, Toán, Lý (C01)

110

70

3

Kế toán

Gồm các chuyên ngành:

- Kế toán Tổng hợp

- Kế toán Doanh nghiệp

- Kế toán Kiểm toán

7340301

Toán, Lý, Hóa (A00)

Toán, Lý, Tiếng Anh (A01)

Văn, Toán, Tiếng Anh (D01)

Toán, Hóa, Tiếng Anh (D07)

230

150

4

Marketing

Gồm các chuyên ngành:

- Quản trị Marketing

- Quản trị Truyền thông Marketing

7340115

Toán, Lý, Tiếng Anh (A01)

Văn, Toán, Lý (C04)

Văn, Toán, Tiếng Anh (D01)

Toán, Địa, Tiếng Anh (D10)

60

40

5

Quản lý công

Gồm các chuyên ngành:

- Quản lý Kinh tế

- Quản lý công

7340403

Toán, Lý, Hóa (A00)

Toán, Lý, Tiếng Anh (A01)

Văn, Toán, Lý (C01)

Văn, Toán, Tiếng Anh (D01)

60

40

6

Luật Kinh tế

Gồm các chuyên ngành:

- Luật Kinh doanh;

- Luật Kinh doanh Quốc tế

7380107

Toán, Lý, Hóa A00)

Văn, Sử, Địa (C00)

Văn, Toán, Tiếng Anh (D01)

Văn, Sử, Tiếng Anh (D14)

90

60

 

Nhóm ngành VII

 

 

 

 

7

Kinh tế

Gồm các chuyên ngành:

- Kinh tế Nông nghiệp và phát triển nông thôn;

- Kinh tế y tế;

- Thương mại Quốc tế

7310101

Toán, Lý, Hóa (A00)

Toán, Hóa, Sinh (B00)

Toán, Văn, Tiếng Anh (D01)

Toán, Sinh, Tiếng Anh (D08)

60

40

  8

Kinh tế Đầu tư

Chuyên ngành: Kinh tế đầu tư

7310104

Toán, Lý, Hóa (A00)

Toán, Lý, Tiếng Anh (A01)

Toán, Văn, Tiếng Anh (D01)

Toán, Địa, Tiếng Anh (D10)

60

40

9

Kinh tế Phát triển

Chuyên ngành:

Kinh tế phát triển

7310105

Toán, Lý, Hóa (A00)

Toán, Lý, Tiếng Anh (A01)

Toán, Văn, Địa (C04)

Toán, Văn, Tiếng Anh (D01)

35

25

10

Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành

Chuyên ngành: Quản trị Kinh doanh khách sạn

và du lịch

7810103

Toán, Lý, Tiếng Anh (A01)

Văn, Toán, Địa (C04)

Văn, Toán, Tiếng Anh (D01)

Toán, Địa, Tiếng Anh (D10)

60

40

Tổng

905

595

 

2.5. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển

a) Xét tuyển theo điểm thi THPT Quốc gia

Thí sinh đã tốt nghiệp THPT và có kết quả thi 3 môn theo tổ hợp môn xét tuyển của từng ngành đào tạo đạt ngưỡng điểm vào đại học theo quy định của Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh.

Lưu ý: Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào được công khai trước ngày 19/7/2018 (sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố điểm thi THPT Quốc gia). (chi tiết tại website http://tueba.edu.vn ; http://tuyensinh.tueba.edu.vn).

- Thí sinh có hộ khẩu thường trú từ 3 năm trở lên, học 3 năm liên tục và tốt nghiệp trung học tại các tỉnh thuộc khu vực Tây Bắc, Tây Nguyên và Tây Nam Bộ với kết quả thi (tổng điểm 3 bài thi/môn thi của tổ hợp dùng để xét tuyển) thấp hơn ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào 1,0 điểm (theo thang điểm 10) và phải học bổ sung kiến thức một học kỳ trước khi vào học chính thức. Chương trình bổ sung kiến thức do Hiệu trưởng Nhà trường quy định.

- Điểm xét tuyển là tổng điểm các bài thi/môn thi theo thang điểm 10 đối với từng bài thi/môn thi của từng tổ hợp xét tuyển và được làm tròn đến 0,25; cộng với điểm ưu tiên đối tượng, khu vực theo của Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2018.

b) Xét tuyển theo Học bạ Trung học phổ thông

Thí sinh đã tốt nghiệp THPT và có tổng điểm 3 môn học theo tổ hợp môn đăng ký xét tuyển của hai học kỳ lớp 12 không thấp hơn 30 điểm (chưa tính điểm ưu tiên đối tượng và khu vực). Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh lấy điểm từ cao xuống thấp đến khi đủ chỉ tiêu.

- Điểm xét tuyển là điểm trung bình của 3 môn học (học kỳ I + học kỳ II) lớp 12 trong tổ hợp các môn dùng để xét tuyển cộng với điểm ưu tiên đối tượng và khu vực theo Thông tư số 07/2018/TT-BGDĐT ngày 01 tháng 3 năm 2018 và Công văn số 899/BGDĐT-GDĐH ngày 09 tháng 3 năm 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Cách tính điểm: Điểm xét tuyển = [Tổng điểm 3 môn học của 2 học kỳ lớp 12 (3 môn theo tổ hợp đăng ký xét tuyển)]/2 + Điểm ưu tiên.

2.6. Các thông tin cần thiết khác để thí sinh ĐKXT vào các ngành của trường

- Các thông tin về mã số ngành, tổ hợp xét tuyển căn cứ vào mục 2.4 của Đề án tuyển sinh.

- Không áp dụng các điều kiện phụ trong xét tuyển.

- Không có chênh lệch điểm giữa các tổ hợp xét tuyển.

2.7. Tổ chức tuyển sinh

a) Thời gian nhận đăng ký xét tuyển

- Đối với thí sinh ĐKXT theo học bạ THPT: Thời gian nhận hồ sơ từ ngày 01/5/2018.

- Đối với thí sinh ĐKXT theo kết quả thi THPT Quốc gia: Thời gian thí sinh đăng ký nguyện vọng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Thời gian xét tuyển các đợt tiếp theo sẽ có thông báo cụ thể trên website http://tueba.edu.vn - http://tuyensinh.tueba.edu.vn

b) Hồ sơ đăng ký xét tuyển

* Theo học bạ THPT:

- Phiếu đăng ký xét tuyển (thí sinh tải mẫu phiếu đăng ký xét tuyển tại website http://tueba.edu.vn - http://tuyensinh.tueba.edu.vn

- Bản sao Bằng tốt nghiệp THPT (đối với thí sinh đã tốt nghiệp THPT trước năm 2018) hoặc Giấy chứng nhận tốt nghiệpTHPT (đối với thí sinh tốt nghiệp năm 2018).

- Bản sao học bạ THPT.

* Theo điểm thi THPT Quốc gia:

- Thí sinh nộp phiếu ĐKXT đợt 1 cùng với hồ sơ đăng ký dự thi THPT Quốc gia tại các điểm thu nhận hồ sơ theo quy định của Bộ GD&ĐT.

- Thí sinh đăng ký qua hệ thống cổng công nghệ thông tin của Bộ GD&ĐT

- Nộp bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi để xác nhận nhập học tại Trường.

c) Hình thức nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển

* Đối với thí sinh ĐKXT theo điểm thi THPT Quốc gia

- Đợt 1:

+ Bước 1: Nộp phiếu ĐXKT tại các điểm thu nhận hồ sơ của Sở GD&ĐT và lệ phí ĐKXT theo quy định của Bộ GD&ĐT.

+ Bước 2: Sau khi có kết quả thi THPT QG, thí sinh có quyền điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT theo một trong hai phương thức:

Phương thức 1: Điều chỉnh trực tuyến tại cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GD&ĐT (từ ngày 19/7/2018 đến 17 giờ 00 ngày 26/7/2018).

Phương thức 2: Sử dụng phiếu điều chỉnh nguyện vọng tại các điểm thu nhận hồ sơ của Sở GD&ĐT (từ ngày 19/7/2018 đến 17 giờ 00 ngày 28/7/2018).

- Các đợt bổ sung: Căn cứ chỉ tiêu tuyển sinh của Trường và số lượng thí sinh trúng tuyển đã xác nhận nhập học. Sau khi kết thúc xét tuyển đợt 1, Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh sẽ thông báo cụ thể chỉ tiêu xét tuyển, thời gian xét tuyển tại website http://tueba.edu.vn hoặc http://tuyensinh.tueba.edu.vn

* Đối với thí sinh ĐKXT theo học bạ THPT

- Đăng ký online: Theo địa chỉ website: http://tuyensinh.tueba.edu.vn và làm theo hướng dẫn, đồng thời thí sinh phải nộp 01 bộ hồ sơ về Trường trong thời gian quy định.

- Nộp chuyển phát nhanh qua đường bưu điện theo địa chỉ: Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh, Phường Tân Thịnh, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên;

- Nộp trực tiếp tại Trung tâm Đào tạo theo Nhu cầu xã hội, Phòng 110, Tầng 1, Khu hiệu bộ,Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh - Đại học Thái Nguyên.

d) Nộp lệ phí đăng ký xét tuyển

- Thí sinh nộp lệ phí xét tuyển đợt 1 kèm theo hồ sơ tại điểm thu nhận hồ sơ của Sở GD&ĐT các tỉnh (nếu thí sinh ĐKXT theo điểm thi THPT QG).

- Thí sinh nộp lệ phí xét tuyển kèm theo hồ sơ và gửi qua đường bưu điện.

- Nộp trực tiếp tại Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh, thí sinh sẽ được cấp phiếu thu.

2.8. Chính sách ưu tiên:

a) Tuyển thẳng

Thí sinh đoạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia thuộc các môn có trong tổ hợp đăng ký xét tuyển của Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh năm 2018.

b) Chính sách ưu tiên trong tuyển sinh

Chính sách ưu tiên theo đối tượng và khu vực thực hiện Thông tư số 07/2018/TT-BGDĐT ngày 01 tháng 3 năm 2018 và Công văn số 899/BGDĐT-GDĐH ngày 09 tháng 3 năm 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2.9. Lệ phí xét tuyển: 30.000 đồng/01 hồ sơ

2.10. Học phí dự kiến với sinh viên chính quy

- Học phí dự kiến đối với sinh viên chính quy: 240.000 đồng/1 tín chỉ

3. Thông tin tuyển sinh chương trình đào tạo chất lượng cao trình độ đại học

3.1. Chuyên ngành đào tạo và chỉ tiêu tuyển sinh

STT

Chuyên ngành đào tạo

Mã ngành

Chỉ tiêu tuyển sinh

1

Tài chính/Finance

7340201

30

2

Quản trị Kinh doanh/Business Administration

7340101

30

3

Quản trị Du lịch và Khách sạn/Hotel and Tourism Management

7810103

30

4

Thương mại quốc tế/International Trade

7310101

30

5

Kế toán/Accounting

7340301

30

 

Tổng chỉ tiêu

 

150

 

3.2. Đối tượng tuyển sinh

Thí sinh sau khi đã trúng tuyển vào Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh trong kỳ tuyển sinh đại học chính quy năm 2018 có thể đăng ký tham gia xét tuyển Chương trình đào tạo chất lượng cao của Nhà trường.

3.3. Chương trình đào tạo

Chương trình đào tạo được hợp tác xây dựng và phát triển cùng với các Trường đại học uy tín trên thế giới như: ĐH Queensland - Úc; ĐH California State, San Bernardino - Hoa Kỳ,...

Ngôn ngữ giảng dạy: Tiếng Anh.

3.4. Cấu trúc chương trình

- Đào tạo tiếng Anh dự bị: 01 năm

- Đào tạo chuyên ngành: 3,5 - 4 năm (Sinh viên có cơ hội được trao đổi học tập tại nước ngoài 1 - 2 kỳ học)

Bằng cấp: Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh cấp bằng Đại học chính quy chương trình đào tạo chất lượng cao.

3.5. Ưu điểm nổi bật của chương trình đào tạo chất lượng cao

ü Chương trình đào tạo được thiết kế dựa trên chương trình đào tạo của các nước tiên tiến.

ü Ngôn ngữ giảng dạy: Tiếng Anh.

ü Giảng viên: Sinh viên được tiếp cận với các chuyên gia, giáo sư từ các trường đại học uy tín quốc tế.

ü Cơ sở vật chất: Ưu tiên phòng học có trang thiết bị hiện đại; Thư viện quốc tế của Nhà trường có trên 80% đầu sách về kinh tế, quản trị, tài chính,… bằng tiếng Anh.

ü Có cơ hội trao đổi học tập tại nước ngoài từ 1 - 2 kỳ học.

ü Sinh viên tốt nghiệp có trình độ chuyên môn, kỹ năng ngôn ngữ đáp ứng yêu cầu nguồn nhân lực trình độ cao trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế.

ü Cơ hội du học và cơ hội việc làm tại các nước phát triển trên thế giới.

3.6. Hướng dẫn đăng ký

- Sau khi thí sinh có giấy báo trúng tuyển vào Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh, những thí sinh có nguyện vọng tham gia Chương trình đào tạo chất lượng cao của Nhà trường sẽ nộp đơn đăng ký xét tuyển.

- Địa chỉ liên hệ tư vấn thông tin:

+ Phòng 501, Tầng 5, Nhà Hiệu bộ, Trường Đại học Kinh tế & Quản trị kinh doanh.

+ Website: http://tueba.edu.vn/

+ Fanpage facebook: Trường Đại học Kinh tế & Quản trị Kinh doanh - Chương trình Chất lượng cao

+ Điện thoại: (0208)3-647680/ 0974529567

4. Thông tin tuyển sinh lưu học sinh quốc tế trình độ đại học

4.1. Các chuyên ngành đào tạo

 

STT

Ngành

Chuyên ngành

1

Kinh tế

1. Kinh tế Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

2. Kinh tế y tế

3. Thương mại quốc tế

2

Kinh tế Đầu tư

4. Kinh tế đầu tư

3

Kinh tế phát triển

5. Kinh tế phát triển

4

Quản lý công

6. Quản lý kinh tế

7. Quản lý công

5

 

Quản trị Kinh doanh

8. Quản trị Kinh doanh Tổng hợp

9. Quản trị Doanh nghiệp

10. Quản trị Kinh doanh Thương mại

6

Marketing

11. Quản trị Marketing

12. Quản trị Truyền thông Marketing

7

Quản trị Dịch vụ du lịch và lữ hành

13. Quản trị Kinh doanh khách sạn và du lịch

8

Kế toán

14. Kế toán Tổng hợp

15. Kế toán Doanh nghiệp

16. Kế toán Kiểm toán

9

Tài chính - Ngân hàng

17. Ngân hàng

18. Tài chính - Ngân hàng

19. Tài chính Doanh nghiệp

10

Luật Kinh tế

20. Luật Kinh doanh

21. Luật Kinh doanh Quốc tế

 

4.2. Thời gian đào tạo và địa điểm học

* Thời gian đào tạo

- Chương trình học dự bị Tiếng Việt 01 năm.

- Chương trình đại học: 04 năm.

* Địa điểm học

- Trường ĐH Kinh tế và Quản trị Kinh doanh

- Địa chỉ: Phường Tân Thịnh, Tp. Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam.

4.3. Điều kiện đăng ký và tuyển sinh:

* Điều kiện về ngôn ngữ đào tạo

Nhà trường tổ chức lớp học dự bị nâng cao tiếng Việt cho những lưu học sinh (LHS) chưa đủ trình độ tiếng Việt theo yêu cầu.

* Các trường hợp miễn kiểm tra tiếng Việt

Lưu học sinh đã có chứng chỉ, chứng nhận tiếng Việt tại các cơ sở đào tạo được Đại học Thái Nguyên công nhận; đã tốt nghiệp chương trình phổ thông hoặc đại học giảng dạy bằng tiếng Việt.

* Điều kiện về chuyên môn

Thí sinh đăng ký xét tuyển phải có bằng tốt nghiệp THPT hoặc tương đương; căn cứ kết quả học tập ở bậc THPT của lưu học sinh, Nhà trường xem xét quyết định tiếp nhận.

* Hồ sơ đăng ký xét tuyển

Nhà trường chỉ tiếp nhận những LHS không vi phạm luật pháp, không phải là đối tượng đang trong thời gian xem xét hoặc truy tố trách nhiệm hình sự của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam hoặc nước mà LHS là công dân.

- Phiếu đăng ký;

- Bản sao, bản dịch bằng tốt nghiệp THPT hoặc các văn bằng tương đương;

- Bản sao, bản dịch học bạ THPT;

- Chứng nhận kết quả học tập các môn học đã tích luỹ tại cơ sở giáo dục nước ngoài, hoặc Việt Nam (nếu có) đối với các trường hợp LHS đang học dở dang có nhu cầu tiếp tục xin theo học tại Đại học Thái Nguyên;

- Minh chứng về các trường hợp được miễn kiểm tra tiếng Việt; chứng chỉ trình độ tiếng Việt do cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp (nếu có);

- Lý lịch tóm tắt (1-2 trang) có dán ảnh kèm theo bốn (4) ảnh cỡ 4 x 6 cm chụp không quá 6 tháng trước khi gửi đơn xin xét tuyển;

- Bản sao hộ chiếu có thời hạn sử dụng cho toàn bộ thời gian học tập tại Việt Nam hoặc ít nhất 01 năm kể từ ngày dự kiến đến Việt Nam;

- Giấy xác nhận sức khoẻ do cơ sở y tế có thẩm quyền của nước gửi đào tạo hoặc cơ sở y tế cấp tỉnh, thành phố hoặc Trung ương của Việt Nam chứng nhận đủ sức khỏe để học tập, được cấp không quá 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ;

- Cam kết về khả năng chi trả tài chính đảm bảo học tập, sinh hoạt (đối với LHS tự túc) hoặc giấy tờ bảo lãnh tài chính đối với LHS theo học hưởng học bổng tài trợ từ các chương trình, dự án, nhà tài trợ;

- Quyết định cử đi học của Bộ giáo dục và Thể thao nước CHDCND Lào (đối với lưu học sinh Lào).

4.4. Thời gian đăng ký, nơi nhận hồ sơ

* Thời gian đăng ký: đến hết tháng 11/2018.

* Nơi nhận hồ sơ:

- Trung tâm Hợp tác Quốc tế về Đào tạo & Du học - Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh.

- Điện thoại: (0208)3647680, 0974529567

- Email: iccts@tueba.edu.vn

- Website: www.tueba.edu.vn

5. Thông tin về ngành đào tạo và cơ hội nghề nghiệp

5.1. Ngành Kế toán (Chuyên ngành: Kế toán tổng hợp, Kế toán doanh nghiệp, Kế toán Kiểm toán)

- Nhân viên kế toán trong các doanh nghiệp (thuộc mọi loại hình, mọi lĩnh vực và mọi quy mô), trong các Kho bạc Nhà nước, các ngân hàng, các cơ sở giáo dục đào tạo, các cơ quan Nhà nước, xã phường và các đơn vị có hạch toán kế toán khác.

- Công chức kế toán, kiểm toán trong Kiểm toán Nhà nước.

- Kế toán, kiểm toán viên trong các công ty hành nghề kế toán, kiểm toán.

- Phụ trách bộ phận kế toán, kiểm toán nội bộ các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng thương mại.

- Nhân viên trong các cơ quan quản lý hoạt động kế toán, kiểm toán nhà nước.

- Kế toán trưởng trong các doanh nghiệp, các đơn vị hành chính sự nghiệp (khi đủ thời gian công tác và có chứng chỉ Kế toán trưởng).

- Giảng viên giảng dạy các môn học về kế toán, kiểm toán cho các trường đại học, cao đẳng, trung học khối kinh tế và quản trị kinh doanh.

- Kế toán viên, kiểm soát viên, kiểm soát viên thuế, nhân viên thuế, chuyên viên định phí bảo hiểm, chuyên viên tư vấn tài chính,...

5.2. Ngành Tài chính - Ngân hàng (Chuyên ngành: Tài chính doanh nghiệp, Tài chính - Ngân hàng, Ngân hàng)

Chuyên viên phân tích và hoạch định tài chính, chuyên viên đầu tư tại các ngân hàng và các tổ chức tài chính; Chuyên viên tín dụng, chuyên viên phòng giao dịch, kiểm soát viên giao dịch, kế toán viên ngân hàng, chuyên viên thanh toán quốc tế, chuyên viên kinh doanh ngoại hối, tư vấn tài chính; Chuyên viên phân tích, chuyên viên đầu tư, môi giới chứng khoán, tư vấn tài chính, chuyên viên quản lí quỹ đầu tư, quản lí danh mục đầu tư của khách hàng; Giảng viên giảng dạy các môn học về tài chính, ngân hàng cho các trường đại học, cao đẳng, trung học khối kinh tế và quản trị kinh doanh; Chuyên viên phụ trách công tác tài chính trong các đơn vị.

5.3. Ngành Luật Kinh tế (Chuyên ngành: Luật Kinh doanh, Luật Kinh doanh quốc tế)

- Có thể đảm nhiệm được các vị trí làm việc thuộc các nhóm công việc như thực hành pháp luật; tư vấn pháp luật; nghiên cứu pháp luật, chế độ chính sách trong các cơ quan cơ quan hành chính nhà nước như Chính phủ, các Bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân các cấp, các Sở, các cơ quan Công an, Thuế, Hải quan,...; cơ quan tư pháp như: Tòa án, Viện kiểm sát, Cơ quan thi hành án.

- Chuyên viên tư vấn trong các tổ chức tư vấn và dịch vụ pháp lí: văn phòng luật sư, công ty luật, văn phòng công chứng, các trung tâm trọng tài thương mại của Việt Nam và nước ngoài.

- Chuyên viên công tác tại các tổ chức quốc tế liên chính phủ, các tổ chức quốc tế phi chính phủ ở Việt Nam và các nước.

- Chuyên gia tư vấn pháp luật, chuyên gia pháp lí trong các doanh nghiệp về lĩnh vực thương mại, đầu tư có yếu tố nước ngoài, kinh doanh xuất nhập khẩu, bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, giải quyết các vấn đề liên quan đến quan hệ lao động...

- Giảng viên giảng dạy tại viện nghiên cứu, các trường đại học, cao đẳng, trung học khối ngành Luật, Kinh tế và Quản trị kinh doanh.

- Làm việc trong các cơ quan nghiên cứu với tư cách là nghiên cứu viên tại các viện nghiên cứu quản lí nhà nước, các cơ sở nghiên cứu về hành chính - chính trị.

5.4. Ngành Quản trị Kinh doanh (Chuyên ngành: Quản trị Kinh doanh tổng hợp, Quản trị doanh nghiệp, Quản trị kinh doanh thương mại)

Đảm đương tốt vị trí chuyên viên hoặc quản lí các phòng ban chức năng trong mọi loại hình doanh nghiệp; Các tổ chức lợi nhuận, các tổ chức xã hội và tổ chức phi lợi nhuận; Có khả năng tạo lập doanh nghiệp hoặc tìm kiếm cơ hội kinh doanh riêng cho bản thân; Giảng dạy và nghiên cứu về quản trị kinh doanh và các lĩnh vực chuyên sâu của ngành quản trị kinh doanh tại các viện, trung tâm nghiên cứu, các cơ sở đào tào hoặc các cơ quan hoạch định chính sách kinh doanh.

5.5. Ngành Kinh tế (Chuyên ngành: Kinh tế Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kinh tế y tế, Thương mại quốc tế)

Có thể thích ứng tốt trong các môi trường làm việc đa dạng như: cán bộ quản lý kinh tế tại các cơ quan nhà nước và các tổ chức kinh tế - xã hội từ trung ương đến địa phương; cán bộ quản lý hoặc trực tiếp thực hiện các hoạt động kinh doanh trong các loại hình doanh nghiệp; nghiên cứu viên trong các viện nghiên cứu kinh tế; giảng viên trong các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng thuộc khối ngành Kinh tế và Quản trị kinh doanh; nghiên cứu viên hoặc nhân viên tư vấn trong các tổ chức tư vấn trong nước và quốc tế về các vấn đề kinh tế, y tế, xã hội.

5.6. Ngành Kinh tế đầu tư (Chuyên ngành: Kinh tế đầu tư)

- Cán bộ trong các cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư từ trung ương tới địa phương (các sở ban ngành, Ủy ban Nhân dân các cấp…).

- Cán bộ, chuyên viên trong các tổ chức kinh tế - xã hội, các dự án đầu tư trong nước và đầu tư nước ngoài.

- Cán bộ trong Ban quản lý các khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất.

- Cán bộ trong các cơ quan thẩm định đầu tư (ngân hàng, công ty tài chính, quỹ đầu tư, trung tâm giao dịch - đấu giá tài sản).

- Cán bộ trong các Trung tâm xúc tiến đầu tư, tư vấn đầu tư, hỗ trợ đầu tư cho các địa phương và doanh nghiệp từ trung ương tới địa phương.

- Cán bộ nghiên cứu trong các viện nghiên cứu; giảng viên trong các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp thuộc khối ngành kinh tế, quản trị kinh doanh, quản lý, marketing, du lịch - lữ hành..

5.7. Ngành Kinh tế phát triển (Chuyên ngành: Kinh tế phát triển)

- Chuyên viên tư vấn, phân tích chính sách về Kinh tế phát triển: làm việc tại các cơ quan quản lý nhà nước ở các cấp trung ương và địa phương. Công việc có thể đảm trách: (i) Phân tích thực trạng, đánh giá tác động của tăng trưởng và phát triển kinh tế; (ii) Tham gia lập kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; (iii) Tư vấn giải pháp, chính sách phục vụ cho phát triển, đặc biệt trong lĩnh vực chính sách công, phát triển bền vững. Triển vọng: có thể trở thành chuyên gia phân tích, tư vấn, cán bộ hoạch định chính sách và cán bộ quản lý tại các cơ quan quản lý nhà nước các cấp từ Trung ương đến địa phương.

- Cán bộ dự án: làm việc trong các dự án phát triển, các tổ chức phát triển và các doanh nghiệp. Các công việc có thể đảm trách: (i) Phân tích thực trạng kinh tế - xã hội của cộng đồng, quốc gia; (ii) Tham gia lập kế hoạch và thực hiện dự án phát triển; (iii) Tổng hợp, nghiên cứu, phân tích và tham gia hoạch định chính sách phát triển. Triển vọng trong tương lai có thể trở thành chuyên gia, cán bộ quản lý tại các chương trình, dự án, tổ chức phát triển kinh tế - xã hội, phát triển cộng đồng.

- Nghiên cứu viên và giảng viên: nghiên cứu và giảng dạy tại các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, các cơ sở nghiên cứu. Công việc có thể đảm trách: (i) Giảng dạy các môn liên quan đến kinh tế học, kinh tế phát triển,...; (ii) Nghiên cứu, tư vấn về kinh tế và kinh tế phát triển, chính sách công, kinh tế môi trường, phát triển bền vững. Triển vọng: có thể trở thành các chuyên gia nghiên cứu, giảng viên cao cấp và cán bộ quản lý tại các cơ sở giáo dục đào tạo và cơ sở nghiên cứu.

5.8. Ngành Quản lý công (Chuyên ngành: Quản lý kinh tế, Quản lý công)

Chuyên viên tư vấn, phân tích chính sách, cán bộ quản lí, chuyên gia, nghiên cứu viên và trợ lí làm việc ở các cơ quan, các khu vực khác nhau như: Các cơ quan quản lí nhà nước từ trung ương đến địa phương; Các tổ chức phi lợi nhuận, các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế, các viện nghiên cứu, ban quản lí các dự án đầu tư, các dự án phát triển kinh tế xã hội, các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao,… Các trường đại học, cao đẳng và trung cấp về kinh tế và quản trị kinh doanh; Các trung tâm và viện nghiên cứu.

5.9. Ngành Marketing (Chuyên ngành: Quản trị Marketing, Quản trị Truyền thông - Marketing)

Chuyên viên hoặc quản lí đảm nhiệm các công tác marketing, kinh doanh trong mọi loại hình doanh nghiệp; Công việc marketing xã hội, tổ chức sự kiện trong các tổ chức lợi nhuận, các tổ chức xã hội và tổ chức phi lợi nhuận; Có khả năng tạo lập doanh nghiệp hoặc tìm kiếm cơ hội kinh doanh riêng trong lĩnh vực marketing; Giảng dạy nghiệp vụ marketing và nghiên cứu thị trường trong các trường học, viện nghiên cứu về lĩnh vực quản trị kinh doanh.

5.10. Ngành Quản trị Dịch vụ du lịch và lữ hành (Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh khách sạn du lịch)

Chuyên viên hoặc quản lí trong môi trường du lịch lữ hành, khách sạn nhà hàng và các khu vui chơi giải trí; Làm việc tại các cơ quan quản lí, hoạch định các chính sách phát triển du lịch; Thiết kế các sản phẩm du lịch mới, tạo lập doanh nghiệp cung ứng dịch vụ hoặc tìm kiếm cơ hội kinh doanh riêng cho bản thân; Giảng dạy và nghiên cứu tại các cơ sở đào tạo và Viện, Trung tâm nghiên cứu về kinh doanh du lịch.

6. Điều kiện cơ sở vật chất; ký túc xá; học bổng cho sinh viên xuất sắc và chính sách hỗ trợ cho sinh viên diện khó khăn, sinh viên có hộ khẩu thường trú vùng sâu, vùng xa

6.1. Điều kiện cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục cam kết phục vụ người học

Tổng diện tích sàn phục vụ đào tạo 10.444 m2, hệ thống phòng học được trang bị đầy đủ; có 02 phòng học ngoại ngữ với 62 máy tính; 03 phòng thực hành với 133 máy tính sinh viên học tập; máy chiếu phục vụ giảng dạy: 52 chiếc; hệ thống trang âm gồm âm ly, loa, micro: 20 bộ.

Hệ thống thư viện của Nhà trường gồm: 701 đầu sách; 39.936 cuốn; Thư viện ANHE gồm 954 đầu sách; ngoài ra sinh viên Nhà trường được phép sử dụng Trung tâm học liêu Đại học Thái Nguyên với 3.900 đầu sách; 6.411 cuốn thuộc các chuyên ngành Kinh tế, Quản lý, Quản trị kinh doanh, Kế toán…

- Có 160 phòng ở ký túc xá trong 4 tòa nhà 5 tầng khang trang, đáp ứng được nhu cầu ở của sinh viên.

- Ngoài ra, trong quá trình đào tạo, trường có thể sử dụng các hệ thống cơ sở vật chất của các đơn vị thành viên khác trong Đại học Thái Nguyên để phục vụ cho quá trình đào tạo.

Với cơ sở vật chất hiện có, Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh đáp ứng được nhu cầu đào tạo.

6.2. Các hoạt động hỗ trợ học tập sinh hoạt cho người học

- Sử dụng hệ thống phần mềm IU.

- Trung tâm tư vấn và hỗ trợ sinh viên có nhiệm vụ tư vấn cho sinh viên trong học tập, hỗ trợ tạo kết nối giữa sinh viên với nhà trường, với các tổ chức chính trị -xã hội, các cơ sở giáo dục, đào tạo trong và ngoài nước…

- Hỗ trợ sinh viên nộp học phí qua thẻ ATM.

- Ký túc xá đáp ứng đủ nhu cầu cho sinh viên ăn, ở và học tập, sinh hoạt.

 

Các bài liên quan