Thông báo

Ngày đăng 27-02-2018; Số lần đọc: 454

THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2018 CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM - ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

 

I. GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC VỀ TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM - ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Đường Mỏ Bạch, TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Website: www.tuaf.edu.vn; http://tnu.edu.vn/dhnl;

Số điện thoại: 02806.275 999

Email: phonghctc@tuaf.edu.vn

 Fax: 02802. 490 866

 Hiệu trưởng: PGS.TS. Trần Văn Điền

 

Sứ mệnh: Đào tạo cán bộ trình độ đại học, sau đại học; nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ trong các lĩnh vực nông lâm nghiệp, phát triển nông thôn, tài nguyên môi trường phục vụ phát triển kinh tế xã hội và hội nhập quốc tế cho các tỉnh trung du, miền núi phía Bắc và cả nước.

 

Mục tiêu: Đào tạo nguồn nhân lực, nghiên cứu khoa học tạo ra tri thức và sản phẩm mới; đào tạo người học có phẩm chất chính trị, đạo đức; có kiến thức, kỹ năng, năng lực nghiên cứu và ứng dụng KHCN trong các lĩnh vực nông lâm nghiệp, phát triển nông thôn, tài nguyên môi trường; có sức khỏe, có khả năng sáng tạo và trách nhiệm nghề nghiệp, thích ứng với môi trường làm việc, phục vụ phát triển kinh tế xã hội và hội nhập quốc tế cho các tỉnh trung du, miền núi phía Bắc và cả nước.

 

* Quyền lợi khi trở thành sinh viên của trường ĐHNL

- Được tham gia thực tập nghề nghiệp, thực tập tốt nghiệp hưởng lương cao tại các nước ngoài ngay từ năm thứ 2 (Nhật; Úc, Ixarel; Hoa Kỳ…);

-         Được kết nối việc làm ngay sau khi tốt nghiệp;

-         Được miễm phí 100% ký túc xá;

-         Được miễn phí đào tạo Tiếng Anh giao tiếp;

- Nhận học bổng từng kỳ qua kết quả học tập (từ 2 đến 5 triệu đồng/kỳ học)

 

* Về đội ngũ giảng dạy: 295 cán bộ giảng dạy

   Trong đó:

-         Số phó giáo sư, giáo sư: 38

-         Số cán bộ giảng dạy có trình độ tiến sĩ: 111

- Số cán bộ giảng dạy có trình độ thạc sĩ: 184

 

* Tổng số sinh viên và học viên sau đại học: 12.533

   Trong đó:

-         Số sinh viên chính quy: 5.883

-         Số sinh viên phi chính quy: 5.625

-         Số học viên cao học và nghiên cứu sinh: 1.025

 

* Các Khoa, Viện, Trung tâm trực thuộc:

 - Các khoa, gồm: Khoa Quản lý tài nguyên; Khoa Công nghệ sinh học và Công nghệ thực phẩm; Khoa Chăn nuôi Thú y; Khoa Nông học; Khoa Môi trường; Khoa Kinh tế và Phát triển nông thôn ; Khoa Lâm nghiệp ;  Khoa Khoa học cơ bản; Văn phòng Chương trình tiên tiến và chất lượng cao.

- Các Viện, Trung tâm, gồm: Viện Khoa học sự sống; Viện Nghiên cứu & phát triển Lâm nghiệp; Trung tâm Đào tạo, nghiên cứu & Phát triển thủy sản; Trung tâm Khảo nghiệm và chuyển giao giống cây trồng vật nuôi; Trung tâm Tư vấn & Hỗ Trợ sinh viên; Trung tâm Nghiên cứu cây trồng ôn đới miền núi phía Bắc; Trung tâm nghiên cứu phát triển nông lâm nghiệp miền núi phía Bắc; Trung tâm Tài nguyên môi trường miền núi; Trung tâm Địa tin học; Trung tâm Ngoại ngữ và Tin học ứng dụng; Trung tâm Đào tạo và phát triển quốc tế; Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội.

 

II. THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2018

1. Chỉ tiêu tuyển sinh

 

STT

Ngành

(Chuyên ngành)

Mã ngành

Tổ hợp môn thi/ xét tuyển

 (mã tổ hợp xét tuyển)

Chỉ tiêu

Ghi chú

Theo điểm thi THPTQG

Theo học bạ THPT

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

 

Nhóm ngành III

 

 

 

 

 

1

Bất động sản (Quản lý và kinh doanh bất động sản)

7340116

Toán, Lý, Hóa (A00)

Toán, Lý, Sinh (A02)

Toán, Địa, Tiếng Anh (D10)

Văn, Sử, Tiếng Anh (D14)

25

25

 

 

Nhóm ngành IV

 

 

 

 

 

2

Khoa học môi trường

7440301

Toán, Lý, Hóa (A00)

Toán, Hóa, Sinh (B00)

Toán, Văn, Địa (C04)

Văn, Hóa, Giáo dục công dân (C17)

30

30

 

3

Công nghệ sinh học

7420201

Toán, Lý, Hóa (A00)

Toán, Hóa, Sinh (B00)

Toán, Sinh Địa (B02)

Toán, Sinh, Tiếng Anh (B08)

25

25

 

4

Khoa học & Quản lý môi trường (chương trình tiên tiến)

7904492

Toán, Lý, Hóa (A00)

Toán, Hóa, Sinh (B00)

Toán, Lý, Tiếng Anh (A01)

Toán, Địa, Tiếng Anh (D10)

25

25

 

 

Nhóm ngành V

 

 

 

 

 

5

Thú y (Thú y, Dược thú y)

7640101

Toán, Lý, Hóa (A00)

Toán, Hóa, Sinh (B00)

Toán, Văn, Hóa (C02)

Toán, Văn, Tiếng Anh (D01)

100

100

 

6

Chăn nuôi (Chăn nuôi thú y)

7620105

Toán, Lý, Hóa (A00)

Toán, Hóa, Sinh (B00)

Toán, Văn, Hóa (C02)

Toán, Văn, Tiếng Anh (D01)

60

60

 

7

Công nghệ thực phẩm

7540101

Toán, Lý, Hóa (A00)

Toán, Hóa, Sinh (B00)

Toán, Sinh, Địa (B02)

Toán, Sinh, Tiếng Anh (B08)

50

50

 

8

Công nghệ sau thu hoạch

7540104

Toán, Lý, Hóa (A00)

Toán, Hóa, Sinh (B00)

Toán, Sinh, Địa (B02)

Toán, Sinh, Tiếng Anh (B08)

20

20

 

9

Đảm bảo chất lượng và An toàn thực phẩm

7540106

Toán, Lý, Hóa (A00)

Toán, Hóa, Sinh (B00)

Toán, Sinh, Địa (B02)

Toán, Địa, Tiếng Anh (D10)

25

25

 

10

Khoa học cây trồng

7620110

Toán, Lý, Hóa (A00)

Toán, Hóa, Sinh (B00)

Toán, Văn, Hóa (C02)

Toán, Sinh, Địa (B02)

40

40

 

11

Bảo vệ thực vật

7620112

Toán, Lý, Hóa (A00)

Toán, Hóa, Sinh (B00)

Toán, Văn, Hóa (C02)

Toán, Sinh, Địa (B02)

25

25

 

12

Nông nghiệp (Nông nghiệp công nghệ cao)

7620101

Toán, Lý, Hóa (A00)

Toán, Hóa, Sinh (B00)

Toán, Văn, Hóa (C02)

Toán, Sinh, Địa (B02)

25

25

 

13

Lâm sinh

7620205

Toán, Lý, Hóa (A00)

Toán, Hóa, Sinh (B00)

Toán, Văn, Hóa (C02)

Toán, Sinh, Địa (B02)

30

30

 

14

Quản lý tài nguyên rừng

7620211

Toán, Lý, Hóa (A00)

Toán, Khoa học tự nhiên, Địa lý (A14)

Toán, Văn, Sinh (B03)

Toán, Hóa, Sinh (B00)

30

30

 

15

Công nghệ kỹ thuật môi trường

7510406

Toán, Lý, Hóa (A00)

Toán, Hóa, Sinh (B00)

Toán, Văn, Địa (C04)

Văn, Hóa, Giáo dục công dân (C17)

25

25

 

16

Kinh tế nông nghiệp

7620115

Toán, Lý, Hóa (A00)

Toán, Hóa, Sinh (B00)

Toán, Văn, Hóa (C02)

Toán, Sinh, Địa (B02)

45

45

 

17

Phát triển nông thôn

7620116

Toán, Lý, Hóa (A00)

Toán, Hóa, Sinh (B00)

Toán, Văn, Hóa (C02)

Toán, Sinh, Địa (B02)

25

25

 

18

Công nghệ thực phẩm (chương trình tiên tiến)

7905419

Toán, Lý, Hóa (A00)

Toán, Hóa, Sinh (B00)

Toán, Sinh, Tiếng Anh (B08)

Toán, Văn, Tiếng Anh (D01)

25

25

 

19

Kinh tế nông nghiệp (chương trình tiên tiến)

7906425

Toán, Lý, Hóa (A00)

Toán, Hóa, Sinh (B00)

Toán, Lý, Tiếng Anh (A01)

Toán, Văn, Tiếng Anh (D01)

25

25

 

 

Nhóm ngành VII

 

 

 

 

 

20

Quản lý đất đai (Quản lý đất đai, Địa chính – Môi trường)

7850103

Toán, Lý, Hóa (A00)

Toán, Lý, Sinh (A02)

Toán, Địa, Tiếng Anh (D10)

Văn, Sinh, Địa (C13)

35

35

 

21

Quản lý tài nguyên & môi trường (Du lịch sinh thái và Quản lý tài nguyên)

7850101

Văn, Sử, Địa (C00)

Văn, Sử, Tiếng Anh (D14)

Toán, Hóa, Địa (A06)

Văn, Sinh, Địa (C13)

35

35

 

 

Tổng

 

 

725

725

 

 

2. Đối tượng tuyển sinh

 Học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông

 

3. Phương thức tuyển sinh: Năm 2018, nhà trường tuyển sinh theo 2 phương thức 

- Tuyển sinh dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018

- Tuyển sinh dựa vào kết quả ghi trong học bạ Trung học phổ thông.

 

4. Tổ chức tuyển sinh: Thời gian; hình thức nhận ĐKXT/thi tuyển; các điều kiện xét tuyển/thi tuyển, tổ hợp môn thi/bài thi đối từng ngành đào tạo...

 

4.1. Thời gian nhận hồ sơ:   

- Theo điểm thi THPT: Thí sinh nộp hồ sơ tại các trường THPT từ ngày 01/4 – 20/4/2018.

            - Hồ sơ theo học bạ THPT: Từ ngày 15/4/2017 đến 30/8/2017

 

4.2. Hình thức nhận hồ sơ

- Nhận hồ sơ trực tiếp tại Trường ĐH Nông lâm Thái Nguyên, xã Quyết Thắng, TP Thái Nguyên,

- Gửi hồ sơ qua đường bưu điện về địa chỉ: Phòng Đào tạo Trường ĐH Nông lâm Thái Nguyên, xã Quyết Thắng, TP Thái Nguyên, ĐT: 0912 003 756

 

4.3. Điều kiện tham gia xét tuyển

* Hồ sơ xét tuyển theo điểm thi THPT gồm:

+ Phiếu điểm thi THPT năm 2018 (bản photo công chứng)

+ Đơn xét tuyển (theo mẫu của trường ĐHNL)

* Hồ sơ xét tuyển theo học bạ THPT gồm:

+ Đơn xét tuyển (theo mẫu của trường ĐHNL)

+ Học bạ THPT (bản photo công chứng)

+ Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời (hoặc bằng tốt nghiệp THPT.

 

III. THÔNG TIN VỀ NGÀNH ĐÀO TẠO VÀ CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP

 

2.1. Ngành Nông nghiệp – chuyên ngành: Nông nghiệp công nghệ cao:

- Đào tạo kỹ sư về các lĩnh vực tạo giống rau, hoa quả, quy trình sản xuất rau hoa quả công nghệ cao trong nhà lưới, nhà kính...

-  Địa chỉ tuyển dụng: Các cơ quan sự nghiệp nhà nước (Sở, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trung tâm Khuyến nông - Khuyến lâm, Hội Làm vườn, Hội Sinh vật cảnh …), các trường và viện, trạm nghiên cứu, trung tâm dạy nghề, các công ty quy hoạch và kiến trúc đô thị, các công ty kinh doanh rau, hoa, các trang trại trồng hoa, các chương tình dự án, đặc biệt là sinh viên có thể tự khởi nghiệp ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường….

 

2.2. Ngành Khoa học cây trồng

- Đào tạo về các lĩnh vực trồng trọt, bảo vệ thực vật, giống, dinh dưỡng cây trồng đảm bảo theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

-  Địa chỉ tuyển dụng: Các cơ quan sự nghiệp nhà nước (Sở, Phòng nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trung tâm (Trạm) Khuyến nông, Chi cục Phát triển Nông nghiệp, Chi cục Bảo vệ Thực vật, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ngân hàng, Công an, Hội Nông dân, Hội Làm vườn, Hội Phụ nữ, Đoàn thanh niên …), các trường và viện, trạm nghiên cứu, các cán bộ nguồn tại các cơ quan công quyền địa phương (UBND tỉnh, huyện, xã), các công ty giống cây trồng, công ty thức ăn gia súc, các trang trại, các công ty kinh doanh thuốc Bảo vệ thực vật, các chương trình dự án…

 

2.3. Ngành Bảo vệ thực vật

- Đào tạo chuyên sâu về lĩnh vực bảo vệ thực vật, giống, phân bón...

-  Địa chỉ tuyển dụng: Các cơ quan sự nghiệp nhà nước (Sở, Phòng nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trung tâm (Trạm) Khuyến nông, Chi cục Phát triển Nông nghiệp, Chi cục Bảo vệ Thực vật, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ngân hàng, Công an, Hội Nông dân, Hội Làm vườn, Hội Phụ nữ, Đoàn thanh niên …), các trường và viện, trạm nghiên cứu, các cán bộ nguồn tại các cơ quan công quyền địa phương (UBND tỉnh, huyện, xã), các công ty giống cây trồng, công ty thức ăn gia súc, các trang trại, các công ty kinh doanh thuốc Bảo vệ thực vật, các chương trình dự án…

 

2.4. Ngành Công nghệ Sinh học

Đào tạo kỹ sư công nghệ sinh học chuyên sâu ứng dụng công nghệ sinh học vào phát triển sản xuất cây trồng, vật nuôi và bảo vệ môi trường.

-  Địa chỉ tuyển dụng: Các cơ quan sự nghiệp nhà nước (Sở, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Tài nguyên và Môi trường, Ngân hàng, Công an, Hội Nông dân,…), các trường và viện, trạm nghiên cứu, các công ty giống cây trồng vật nuôi, công ty chế biến thức ăn gia súc, công ty chế biến thực phẩm, công ty chế biến thuốc bảo vệ thực vật và thú y, các chương trình dự án, các trang trại trồng hoa cảnh…

 

2.5. Ngành Công nghệ Sau thu hoạch

- Đào tạo kỹ sư chuyên sâu về bảo quản, chế biến nông sản sau thu hoạch nhằm nâng cao chất lượng giá trị nông sản.

-  Địa chỉ tuyển dụng: Các cơ quan sự nghiệp nhà nước (Sở, Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Trung tâm (Trạm) Khuyến nông - Khuyến lâm, Ngân hàng, Công an, Hội Nông dân, Hội Làm vườn, Hội Phụ nữ, Đoàn thanh niên …), các trường và viện, trạm nghiên cứu và dạy nghề, các cán bộ nguồn tại các cơ quan công quyền địa phương (UBND tỉnh, huyện, xã), các công ty chế biến thực phẩm và thức ăn gia súc, các chương trình dự án, các trang trại…

 

2.6. Ngành Công nghệ Thực phẩm (có 02 chương trình đào tạo: 1 là, theo chương trình chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo; 2 là, theo chương trình tiên tiến nhập khẩu ( đào tạo bằng tiếng Anh) 

- Đào tạo kỹ sư chuyên sâu về khoa học công nghệ thực phẩm bao gồm kiểm định chế biến nông sản, thực phẩm.

-  Địa chỉ tuyển dụng: Các cơ quan sự nghiệp nhà nước (Sở Khoa học và Công nghệ; Sở, Phòng Công thương...) các công ty, xí nghiệp, nhà máy chế biến nông sản thực phẩm; các tổ chức, cơ quan quản lí, kiểm định chất lượng nông sản, thực phẩm; các trường, viện nghiên cứu về lĩnh vực công nghệ chế biến nông sản thực phẩm.

 

2.7. Ngành Đảm bảo chất lượng và An toàn thực phẩm 

- Đào tạo kĩ sư về Đảm bảo chất lượng và An toàn thực phẩm có chuyên môn sâu về vi sinh vật, độc tố học và kiểm soát ngộ độc thực phẩm, phân tích rủi ro trong sản xuất, Luật Thực phẩm, quản lý chuỗi cung ứng.. để xây dựng hệ thống Quản lý chất lượng và An toàn Thực phẩm trong quá trình sản xuất.

- Địa chỉ tuyển dụng: Các cơ quan sự nghiệp nhà nước (Sở Khoa học và Công nghệ; Sở, Phòng Công thương...) các công ty, xí nghiệp, nhà máy chế biến nông sản thực phẩm; các tổ chức, cơ quan quản lí, kiểm định chất lượng nông sản, thực phẩm; các trường, viện nghiên cứu về lĩnh vực công nghệ chế biến nông sản thực phẩm.

 

2.8. Ngành Chăn nuôi: Chuyên ngành: Chăn nuôi - Thú y

- Đào tạo kỹ sư về các lĩnh vực chọn lọc, nhân giống, nuôi dưỡng, bảo vệ sức khỏe vật nuôi và kinh doanh chăn nuôi.

-  Địa chỉ tuyển dụng: Các cơ quan sự nghiệp nhà nước (Sở, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trung tâm Khuyến nông, Ngân hàng, Công an…), các Trường và Viện nghiên cứu, các cán bộ nguồn tại các cơ quan công quyền địa phương (UBND tỉnh, huyện, xã), các Công ty giống vật nuôi và thức ăn gia súc, các chương trình dự án, trang trại…

 

2.9. Ngành Thú y

2.9.1. Chuyên ngành Thú y

- Đào tạo bác sỹ thú y về các lĩnh vực chuẩn đoán, phòng, trị và kiểm soát dịch bệnh động vật.

-  Địa chỉ tuyển dụng: Các cơ quan sự nghiệp nhà nước (Sở, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trung tâm Khuyến nông, các Chi cục Thú y và Trạm Thú y, Ngân hàng, Công an, Hải quan, Hội Nông dân…), các Trường và Viện nghiên cứu, các cán bộ nguồn tại các cơ quan công quyền địa phương (UBND tỉnh, huyện, xã), các Công ty giống vật nuôi, Công ty thuốc thú y, các cửa hàng kinh doanh thuốc thú y, các trang trại chăn nuôi lớn, các chương trình dự án…

 

2.9.2. Chuyên ngành Dược – Thú y

- Đào tạo Kỹ sư chuyên sâu về Dược - Thú y, về các lĩnh vực bào chế thuốc; sử dụng thuốc; chuẩn đoán, phòng, trị và kiểm soát dịch bệnh động vật.

-  Địa chỉ tuyển dụng: Các cơ quan sự nghiệp nhà nước (Sở, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trung tâm Khuyến nông, các Chi cục Thú y và Trạm Thú y, Ngân hàng, Công an, Hải quan, Hội Nông dân…), các Trường và Viện nghiên cứu, các cán bộ nguồn tại các cơ quan công quyền địa phương (UBND tỉnh, huyện, xã), các Công ty giống vật nuôi, Công ty thuốc thú y, các cửa hàng kinh doanh thuốc thú y, các trang trại chăn nuôi lớn, các chương trình dự án…

 

2.10. Ngành Quản lí Đất đai

2.10.1. Chuyên ngành Quản lí Đất đai

Đào tạo kỹ sư về các lĩnh vực quản lí và sử dụng đất đai.

-  Địa chỉ tuyển dụng: Các cơ quan sự nghiệp nhà nước (Sở, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Sở nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Công an, Ngân hàng, Toà án…), các trường và viện, trạm nghiên cứu, các cán bộ nguồn tại các cơ quan công quyền địa phương (UBND tỉnh, huyện, xã), các công ty địa ốc và phát triển hạ tầng, các chương trình dự án…

 

2.10.2. Chuyên ngành (chương trình) Địa chính Môi trường

Đào tạo kỹ sư về các lĩnh vực quản lí đất đai và môi trường.

-  Địa chỉ tuyển dụng: Các cơ quan sự nghiệp nhà nước (Sở Khoa học Công nghệ; Sở, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở, Phòng Tài nguyên và Môi trường; các trung tâm, trạm trại nghiên cứu chuyên môn về tài nguyên và môi trường, ...), các trường và viện, trạm nghiên cứu về lĩnh vực tài nguyên và môi trường, các cơ quan công quyền ở địa phương (UBND tỉnh, huyện, xã), các chương trình dự án, ban quản lí các khu công nghiệp…

 

2.11. Ngành Bất động sản – chuyên ngành: Quản lý và Kinh doanh bất động sản

- Đào tạo kỹ sư về quản lý và kinh doanh bất động sản; có kiến thức chuyên môn sâu về quản lý bất động sản, quản lý tài nguyên đất, quy hoạch và sử dụng đất đai; kinh doanh và dịch vụ bất động sản…

-  Địa chỉ tuyển dụng: Làm việc tại các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản, các ngân hàng và đơn vị quản lý quỹ đầu tư phát triển nhà. Đảm đương tốt công việc của chuyên viên tại các phòng ban chức năng trong doanh nghiệp kinh doanh bất động sản như: phòng kinh doanh, phòng kế hoạch, phòng marketing, phòng tổ chức, tài chính; các cơ quan nhà nước về quản lý tài nguyên, môi trường, xây dựng, quản lý nhà đất, các tổ chức tư vấn quản trị kinh doanh. 

 

2.12. Ngành Quản lý tài nguyên và Môi trường – chuyên ngành Du lịch sinh thái và quản lý tài nguyên

Đào tạo kỹ sư chuyên sâu về các lĩnh vực du lịch sinh thái, quản lý tài nguyên thiên nhiên, quản lý tài nguyên môi trường.

-  Địa chỉ tuyển dụng: Các cơ quan sự nghiệp nhà nước (Sở Khoa học Công nghệ; Sở, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở, Phòng Tài nguyên và Môi trường; Sở Văn hóa thể thao và du lịch, ...), các khu bảo tồn thiên nhiên, các nhà hàng, khách sạn, các trường và viện, các chương trình dự án, ban quản lí rừng…

 

2.13. Ngành Khoa học Môi trường

2.13.1. Chuyên ngành: Khoa học Môi trường: Đào tạo kỹ sư về các lĩnh vực Môi trường và Tài nguyên Nông Lâm nghiệp.

-  Địa chỉ tuyển dụng: Các cơ quan sự nghiệp nhà nước (Sở, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Công an, Ngân hàng, Toà án, Thanh tra…), các trường và viện, trạm nghiên cứu, các cán bộ nguồn tại các cơ quan công quyền địa phương (UBND tỉnh, huyện, xã), các công ty đô thị và phát triển hạ tầng, các chương trình dự án…

 

2.13.2. Chuyên ngành: Khoa học và Quản lí môi trường (Chương trình tiến tiến nhập khẩu từ Hoa Kỳ, học bằng tiếng Anh):

-  Địa chỉ tuyển dụng: Các cơ quan sự nghiệp nhà nước (Sở Khoa học Công nghệ; Sở, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở, Phòng Tài nguyên và Môi trường; các trung tâm, trạm trại nghiên cứu chuyên môn về tài nguyên và môi trường...), các trường và viện, trạm nghiên cứu về lĩnh vực tài nguyên và môi trường, các cơ quan công quyền ở địa phương (UBND tỉnh, huyện, xã), các chương trình dự án, ban quản lí các khu công nghiệp…

 

2.14. Ngành Công nghệ kỹ thuật môi trường

- Đào tạo kỹ sư chuyên sâu về các lĩnh vực Công nghệ xử lý Môi trường.

-  Địa chỉ tuyển dụng: Các cơ quan sự nghiệp nhà nước (Sở, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Công an, Ngân hàng, Toà án, Thanh tra…), các trường và viện, trạm nghiên cứu, các cán bộ nguồn tại các cơ quan công quyền địa phương (UBND tỉnh, huyện, xã), các công ty đô thị và phát triển hạ tầng, các chương trình dự án…

 

2.15. Ngành Lâm học

- Đào tạo kỹ sư về các lĩnh vực trồng rừng, chăm sóc, bảo vệ, khai thác rừng và chế biến lâm sản.

-  Địa chỉ tuyển dụng: Các cơ quan sự nghiệp nhà nước (Sở, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các Trung tâm Khuyến nông, Khuyến lâm, các Chi cục Phát triển Lâm nghiệp, các Chi cục Kiểm lâm và Hạt Kiểm lâm, các Hội Làm vườn, Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Ngân hàng, Công an…), các Trường và Viện, Trạm nghiên cứu, các cán bộ nguồn tại các cơ quan công quyền địa phương (UBND tỉnh, huyện, xã), các công ty kinh doanh giống cây trồng lâm nghiệp, các Lâm trường và trang trại lớn, các chương trình dự án…

 

2.16. Ngành Quản lí Tài nguyên Rừng

- Đào tạo kỹ sư chuyên sâu về các lĩnh vực Quản lí và bảo vệ rừng (kiểm lâm).

-  Địa chỉ tuyển dụng: Các cơ quan sự nghiệp nhà nước (Sở, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các Trung tâm Khuyến nông, Khuyến lâm, các Chi cục Phát triển Lâm nghiệp, các Chi cục Kiểm lâm và Hạt Kiểm lâm, Sở Tài nguyên và Môi trường, các Hội Làm vườn, Hội Nông dân…), các trường và viện, trạm nghiên cứu, các cán bộ nguồn tại các cơ quan công quyền địa phương (UBND tỉnh, huyện, xã), các lâm trường, các công ty kinh doanh giống cây lâm nghiệp, các trang trại lớn, các chương trình dự án…

 

2.17. Ngành Phát triển Nông thôn

- Đào tạo kỹ sư về các lĩnh vực quy hoạch phát triển nông thôn, quản lí kinh tế trang trại, xây dựng và triển khai các chương trình dự án nông thôn.

-  Địa chỉ tuyển dụng: Các cơ quan sự nghiệp nhà nước (Sở, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trung tâm Khuyến nông, Chi cục Định canh định cư, Chi cục Hợp tác xã, Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Hội Làm vườn, Ban Dân tộc, Đoàn thanh niên, Ngân hàng, Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư…), các trường và viện, trạm nghiên cứu, các trường dạy nghề, các cơ quan công quyền ở địa phương (UBND tỉnh, huyện, xã), các chương trình dự án…

 

2.18. Ngành Kinh tế Nông nghiệp (gồm 2 chương trình đào tạo: 1 là, theo chương trình chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo; 2 là, chương trình tiên tiến nhập khẩu từ Úc (đào tạo bằng tiếng Anh)

- Đào tạo kỹ sư chuyên sâu về quản lí tài chính, kinh tế nông nghiệp, nông thôn.

-  Địa chỉ tuyển dụng: Cơ quan quản lí kinh tế nông nghiệp các cấp, các cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ, các dự án phát triển nông nghiệp nông thôn của Việt Nam và các tổ chức nước ngoài, giảng dạy trong các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp có chuyên ngành Kinh tế Nông nghiệp.

Các bài liên quan