Thông báo

Ngày 26-02-2018

THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2018 CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG - ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

VII. TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

1. Giới thiệu sơ lược

Địa chỉ: Xã Quyết Thắng, Tp. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Website: www.ictu.edu.vn;

Số điện thoại: 0208. 3846 254

Email: contac@ictu.edu.vn

Facebook tuyển sinh: tuyensinhdaihoc@.ictu.edu.vn

Fax: 02083. 846237

Hiệu trưởng: TS. Nguyễn Văn Tảo

 

Sứ mệnh: Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông là trung tâm đào tạo nguồn nhân lực có trình độ đại học, sau đại học; nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Mục tiêu: Phấn đấu đến năm 2020, Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông sẽ trở thành trường đại học điện tử đạt đẳng cấp quốc gia, là một trong những Trung tâm hàng đầu của Việt Nam về đào tạo trình độ đại học, sau đại học, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế.

Đội ngũ giảng dạy: 275

Trong đó:

- Số cán bộ giảng dạy có trình độ thạc sỹ: 246

- Số cán bộ giảng dạy có trình độ tiến sỹ: 29

- Số phó giáo sư, giáo sư: 03

Tổng số học sinh, sinh viên và học viên sau đại học, NCS: 5.680

Trong đó:

- Số học sinh, sinh viên chính quy: 5.313

- Số học sinh, sinh viên phi chính quy: 270

- Số học viên sau đại học và nghiên cứu sinh: 97

Các khoa, trung tâm trực thuộc:

Các khoa, gồm: Khoa Công nghệ thông tin; Khoa Công nghệ Điện tử và Truyền thông; Khoa Hệ thống Thông tin Kinh tế; Khoa Công nghệ Tự động hóa, Khoa Khoa học cơ bản, Khoa Truyền thông đa phương tiện, Bộ môn An toàn hệ thống thông tin.

Các trung tâm, gồm: Trung tâm Tuyển sinh và phát triển kỹ năng nghề nghệp, Trung tâm Thông tin - thư viện; Trung tâm Thực hành - thí nghiệm; Trung tâm đào tạo theo nhu cầu; Trung tâm Tư vấn - Hỗ trợ sinh viên.

2. Thông tin tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2018

2.1. Đối tượng tuyển sinh

- Thí sinh đã tốt nghiệp THPT (theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên) có nguyện vọng đăng ký xét tuyển vào học một trong các ngành đào tạo đại học của nhà trường.

- Thí sinh đã tốt nghiệp trung cấp nhưng chưa có bằng tốt nghiệp THPT phải học và được công nhận hoàn thành các môn văn hóa THPT theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Có đủ sức khỏe để học tập theo quy định hiện hành. Đối với người khuyết tật được UBND tỉnh công nhận bị dị dạng, dị tật, suy giảm khả năng tự lực trong sinh hoạt và học tập do hậu quả của chất độc hóa học là con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học; Hiệu trưởng xem xét, quyết định cho dự tuyển vào các ngành học phù hợp với tình trạng sức khỏe.

2.2. Phạm vi tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước.

2.3. Phương thức tuyển sinh

- Xét tuyển theo kết quả thi THPT Quốc gia.

- Xét tuyển theo kết quả học bạ lớp 12 THPT.

2.4. Chỉ tiêu tuyển sinh, ngành đào tạo và mã tổ hợp xét tuyển

STT

Ngành

(Chuyên ngành)

Mã ngành

Tổ hợp môn thi/

xét tuyển

(mã tổ hợp xét tuyển)

Theo điểm thi THPTQG

Theo

học bạ THPT

 

Nhóm ngành II

 

 

 

 

1

Thiết kế đồ họa

Chuyên ngành:

Thiết kế đồ họa

7210403

Văn, Toán, Tiếng Anh (D01)

Văn, Toán, Địa (C04)

Toán, Địa, Tiếng Anh (D10)

Văn, Địa, Tiếng Anh (D15)

20

20

 

 Nhóm ngành III

 

 

 

 

2

Hệ thống thông tin quản lý

Gồm các chuyên ngành:

- Tin học kinh tế

- Tin học kế toán

- Tin học ngân hàng

7340405

Văn, Toán, Tiếng Anh (D01)

Toán, Lý, Hóa (A00)

Văn, Toán, Địa (C04)

Văn, Sử, Địa (C00)

30

30

3

Quản trị văn phòng

Gồm các chuyên ngành:

- Quản trị văn phòng

- Văn thư - Lưu trữ

7340406

65

65

4

Thương mại điện tử

Chuyên ngành: Thương mại điện tử

7340122

105

105

 

Nhóm ngành V

 

 

 

 

5

Công nghệ thông tin

Chuyên ngành: Công nghệ thông tin

7480201

Văn, Toán, Tiếng Anh (D01)

Toán, Lý, Tiếng Anh (A01)

Toán, Lý, Hóa (A00)

Toán, Văn, Hóa (C02)

130

130

6

Khoa học máy tính

Chuyên ngành:

Khoa học máy tính

7480101

25

25

7

Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu

Chuyên ngành: Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu

7480102

30

30

8

Kỹ thuật phần mềm

Chuyên ngành: Kỹ thuật phần mềm

7480103

75

75

9

Hệ thống thông tin

Chuyên ngành: Hệ thống thông tin

7480104

25

25

10

An toàn thông tin

Chuyên ngành:

An toàn thông tin

7480202

30

30

11

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

Gồm các chuyên ngành: - Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

- Kỹ thuật điện, điện tử ô tô

7510301

Văn, Toán, Tiếng Anh (D01)

Toán, Lý, Tiếng Anh (A01)

Toán, Lý, Hóa (A00)

Toán, Văn, Lý (C01)

50

50

12

Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

Gồm các chuyên ngành:

- Tự động hóa

- Kỹ thuật điện công nghiệp

7510303

50

50

13

Công nghệ kỹ thuật máy tính

Chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật máy tính

7480108

30

30

14

Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông

Gồm các chuyên ngành:

- Điện tử ứng dụng

- Hệ thống viễn thông

- Công nghệ và thiết bị di động

- Vi cơ điện tử

- Quản trị kinh doanh viễn thông

- Kinh tế viễn thông

7510302

Văn, Toán, Tiếng Anh (D01)

Toán, Lý, Hóa (A00)

Toán, Văn, Lý (C01)

Văn, Toán, Địa (C04)

75

75

15

Kỹ thuật y sinh

Chuyên ngành: Kỹ thuật y sinh

7520212

Văn, Toán, Tiếng Anh (D01)

Toán, Lý, Hóa (A00)

Toán, Hóa, Tiếng Anh (D07)

Toán, Hóa, Sinh (B00)

30

30

 

 Nhóm ngành VII

 

 

 

 

16

Truyền thông đa phương tiện

Chuyên ngành: Truyền thông đa phương tiện

7320104

Văn, Toán, Tiếng Anh (D01)

Toán, Lý, Tiếng Anh (A01)

Toán, Văn, Lý (C01)

Toán, Văn, Hóa (C02)

30

30

17

Công nghệ truyền thông

Chuyên ngành: Công nghệ truyền thông

7320106

Văn, Toán, Tiếng Anh (D01)

Văn, Toán, Địa (C04)

Toán, Địa, Tiếng Anh (D10)

Văn, Địa, Tiếng Anh (D15)

25

25

Tổng chỉ tiêu

825

825

 

2.5. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào và điều kiện nhận đăng ký xét tuyển

- Xét tuyển theo kết quả thi THPT Quốc gia:

+ Thí sinh đã tốt nghiệp THPT.

+ Thí sinh phải có kết quả thi 3 môn đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đại học do nhà trường công bố (thí sinh lựa chọn 3 môn có điểm cao nhất nằm trong số 4 tổ hợp môn quy định xét tuyển cho từng ngành đào tạo để đăng ký xét tuyển).

Điểm xét tuyển = [Tổng điểm 3 bài thi/môn thi THPT Quốc gia 2018 (3 bài thi/môn thi theo tổ hợp đăng ký xét tuyển)] + Điểm ưu tiên.

+ Trường hợp thí sinh được miễn thi tốt nghiệp THPT môn Tiếng Anh, nếu thí sinh đăng ký xét tuyển vào ngành có sử dụng môn Tiếng Anh là 1 trong 3 môn xét tuyển, khi đó điểm môn Tiếng Anh được tính là 10 điểm (điểm tối đa).

- Xét tuyển theo kết quả học bạ lớp 12 THPT:

+ Thí sinh đã tốt nghiệp THPT.

+ Tổng điểm tổng kết cuối năm của 3 môn học năm lớp 12 không thấp hơn 18,0 (thí sinh lựa chọn 3 môn có điểm cao nhất nằm trong số 4 tổ hợp môn quy định xét tuyển cho từng ngành đào tạo để đăng ký xét tuyển).

Điểm xét tuyển = [Tổng điểm tổng kết cuối năm của 3 môn học năm lớp 12 (3 môn theo tổ hợp đăng ký xét tuyển)] + Điểm ưu tiên.

2.6. Các thông tin cần thiết khác để thí sinh đăng ký xét tuyển vào các ngành của trường

- Mã trường: DTC

- Không có chênh lệch điểm xét tuyển giữa các tổ hợp.

2.7. Tổ chức tuyển sinh

2.7.1. Thời gian nhận đăng ký xét tuyển

- Đợt dành cho thí sinh đã tốt nghiệp THPT từ năm 2017 trở về trước, nộp hồ sơ ĐKXT theo phương thức xét tuyển học bạ: 15/3 - 31/5/2018.

- Đợt chính thức: từ 14/7 đến 17h00 ngày 5/8/2018.

- Đợt bổ sung:

+ Đợt bổ sung đợt 1: từ ngày 22/8 đến 30/8/2018.

+ Đợt bổ sung đợt 2: từ ngày 03/9 đến 13/9/2018.

+ Đợt bổ sung đợt 3: từ ngày 17/9 đến 03/10/2018.

2.7.2. Hình thức nhận đăng ký xét tuyển

- Đối với thí sinh ĐKXT điểm thi THPT, thí sinh có thể lựa chọn một trong các hình thức ĐKXT sau:

+ Đăng ký trực tuyến trên website chính thức của Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc tại website tuyển sinh chính thức của trường tại địa chỉ http://tuyensinh.ictu.edu.vn

+ Nộp hồ sơ trực tiếp tại trường.

+ Chuyển phát nhanh hồ sơ qua đường bưu điện đến địa chỉ: Trung tâm tuyển sinh và phát triển kỹ năng nghề nghiệp - Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông - đường Z115, Quyết Thắng, TP Thái Nguyên - ĐT: 0208.3901828.

Hồ sơ ĐKXT điểm thi gồm:

+ Phiếu ĐKXT điểm thi (thí sinh tải mẫu tại http://tuyensinh.ictu.edu.vn).

+ Giấy chứng nhận kết quả thi THPT.

+ 01 phong bì dán sẵn tem ghi rõ địa chỉ người nhận giấy báo trúng tuyển (nhà trường dùng gửi Giấy báo triệu tập nhập học khi thí sinh trúng tuyển).

- Đối với thí sinh ĐKXT học bạ THPT, thí sinh có thể lựa chọn một trong các hình thức ĐKXT sau:

+ Đăng ký trực tuyến tại website tuyển sinh chính thức của trường tại địa chỉ http://tuyensinh.ictu.edu.vn

+ Nộp hồ sơ trực tiếp tại trường.

+ Chuyển phát nhanh hồ sơ qua đường bưu điện đến địa chỉ: Trung tâm tuyển sinh và phát triển kỹ năng nghề nghiệp - Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông - đường Z115, Quyết Thắng, TP Thái Nguyên - ĐT: 0208.3901828.

Hồ sơ ĐKXT học bạ gồm:

+ Phiếu ĐKXT học bạ (thí sinh tải mẫu tại http://tuyensinh.ictu.edu.vn).

+ Bằng tốt nghiệp hoặc Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT (bản sao).

+ Học bạ THPT (bản sao).

+ 01 phong bì dán sẵn tem ghi rõ địa chỉ người nhận giấy báo trúng tuyển (nhà trường dùng gửi Giấy báo triệu tập nhập học khi thí sinh trúng tuyển).

2.7.3. Thời gian xét tuyển, công bố trúng tuyển và triệu tập thí sinh nhập học

- Đợt dành cho thí sinh đã tốt nghiệp THPT từ năm 2017 trở về trước:

+ Tổ chức xét tuyển và công bố điểm trúng tuyển: trước ngày 02/6/2018.

+ Triệu tập thí sinh đến trường làm thủ tục nhập học: từ ngày 04/6 đến ngày 15/6/2018.

- Đợt chính thức:

+ Tổ chức xét tuyển và công bố kết quả trúng tuyển: trước 17h ngày 06/8/2018.

+ Triệu tập thí sinh đến trường làm thủ tục nhập học: từ ngày 07/8 đến 20/8/2017.

+ Thí sinh trúng tuyển theo diện xét điểm thi THPT Quốc gia nộp bản gốc Giấy chứng nhận kết quả thi: trước 17h ngày 12/8/2018 (theo dấu bưu điện nếu gửi qua bưu điện).

- Đợt bổ sung đợt 1:

+ Tổ chức xét tuyển và công bố kết quả trúng tuyển: trước ngày 31/8/2018.

+ Triệu tập thí sinh đến trường làm thủ tục nhập học: từ ngày 03/9 đến 9/9/2018.

+ Thí sinh trúng tuyển theo diện xét điểm thi THPT Quốc gia nộp bản gốc Giấy chứng nhận kết quả thi: trước 17h ngày 30/8/2018 (theo dấu bưu điện nếu gửi qua bưu điện).

- Đợt bổ sung đợt 2:

+ Tổ chức xét tuyển và công bố kết quả trúng tuyển: trước ngày 15/9/2018.

+ Triệu tập thí sinh đến trường làm thủ tục nhập học: từ ngày 16/9 đến 22/9/2018.

+ Thí sinh trúng tuyển theo diện xét điểm thi THPT Quốc gia nộp bản gốc Giấy chứng nhận kết quả thi: trước 17h ngày 22/9/2018 (theo dấu bưu điện nếu gửi qua bưu điện).

- Đợt bổ sung đợt 3:

+ Tổ chức xét tuyển và công bố kết quả trúng tuyển: trước ngày 05/10/2018.

+ Triệu tập thí sinh đến trường làm thủ tục nhập học: từ ngày 06/10 đến 12/10/2018.

+ Thí sinh trúng tuyển theo diện xét điểm thi THPT Quốc gia nộp bản gốc Giấy chứng nhận kết quả thi: trước 17h ngày 12/10/2018 (theo dấu bưu điện nếu gửi qua bưu điện).

2.8. Chính sách ưu tiên

Theo Quy định của Bộ GD&ĐT.

2.9. Lệ phí xét tuyển, thi tuyển

Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông miễn lệ phí cho thí sinh đăng ký xét tuyển vào các ngành học của trường.

2.10. Học phí dự kiến với sinh viên chính quy

- Mức học phí hiện tại:

+ Các ngành đào tạo cấp bằng kỹ sư hệ chính quy: 870.000 đ/tháng.

+ Các ngành đào tạo cấp bằng cử nhân hệ chính quy: 740.000 đ/tháng.

3. Thông tin về ngành đào tạo và cơ hội nghề nghiệp

3.1. Ngành Công nghệ Thông tin

- Sinh viên tốt nghiệp được cấp bằng Kỹ sư công nghệ thông tin (CNTT) có thể đảm nhiệm các nhiệm vụ: Phân tích, thiết kế hệ thống thông tin, lập trình, quản lý dự án CNTT; vận hành, quản trị hệ thống mạng máy tính.

- Nơi làm việc: Trong các công ty phần mềm; bộ phận CNTT trong các doanh nghiệp; trường học, viện nghiên cứu.

3.2. Ngành Hệ thống thông tin

- Sinh viên tốt nghiệp được cấp bằng Kỹ sư Hệ thống thông tin, có thể đảm nhiệm các nhiệm vụ: Tư vấn thiết kế các hệ thống thông tin quản lý; Quản lý các chương trình, dự án CNTT và phân tích hệ thống; Vận hành các hệ cơ sở dữ liệu; công nghệ tri thức và hệ thống thông tin địa lý.

- Nơi làm việc: Trong các Trung tâm CSDL, công ty phần mềm; bộ phận CNTT trong các doanh nghiệp; trường học, viện nghiên cứu

3.3. Ngành Kỹ thuật phần mềm

- Sinh viên tốt nghiệp được cấp bằng Kỹ sư Kỹ thuật phần mềm, có thể đảm nhiệm các nhiệm vụ: Trưởng nhóm lập trình, phân tích viên, lập trình viên; Kiểm thử, bảo trì phần mềm và tư vấn - thiết kế giải pháp CNTT cho doanh nghiệp.

- Nơi làm việc: Trong các nhóm phát triển CNTT của các cơ quan tổ chức thuộc lĩnh vực: ngân hàng, bảo hiểm, viễn thông, các viện nghiên cứu, trường học.

3.4. Ngành Khoa học máy tính

- Sinh viên tốt nghiệp được cấp bằng Kỹ sư KHMT có thể đảm nhiệm các nhiệm vụ: Phân tích, thiết kế hệ thống thông tin; Phát triển các thuật toán, giải pháp ứng dụng chuyên dụng.

- Nơi làm việc: Tại các viện, trung tâm nghiên cứu; các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, xã hội.

3.5. Ngành Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu

- Sinh viên tốt nghiệp được cấp bằng Kỹ sư Truyền thông và Mạng máy tính, có thể đảm nhiệm các nhiệm vụ: Phân tích, thiết kế hệ thống mạng, chuyên viên quản trị mạng, an ninh mạng và phát triển ứng dụng mạng

- Nơi làm việc: Tại các cơ sở nghiên cứu và ứng dụng thuộc lĩnh vực Truyền thông và Mạng máy tính tại các Trung tâm, viện nghiên cứu, doanh nghiệp, trường học

3.6. Ngành An toàn thông tin

- Sinh viên tốt nghiệp được cấp bằng Kỹ sư Hệ thống thông tin, có thể đảm nhiệm các nhiệm vụ: Chuyên viên an ninh an toàn thông tin; Phân tích thiết kế và quản lý dự án an toàn thông tin; Quản trị mạng cao cấp trong các cơ quan, tổ chức thuộc lĩnh vực tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, viễn thông, năng lượng, thương mại, giao thông vận tải, an ninh quốc phòng.

- Nơi làm việc: Tại cácViện, Trung tâm nghiên cứu của các công ty, tổ chức nhà nước, doanh nghiệp; Trường đại học, cao đẳng.

3.7. Ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

- Sinh viên tốt nghiệp được cấp bằng Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật Điện - điện tử, có thể đảm nhiệm các nhiệm vụ: Cán bộ quản lý, xây dựng chiến lược sản xuất kinh doanh các dịch vụ; Thiết kế, lắp đặt, vận hành và bảo trì các thiết bị điện, thiết bị điện tử, hệ thống điện, hệ thống đo lường, điều khiển và giám sát,… trong công nghiệp, nông nghiệp và dân dụng.

- Nơi làm việc: Tại các Viện, Trung tâm nghiên cứu, điều hành, các nhà máy, doanh nghiệp; trường đại học, cao đẳng.

3.8. Ngành Công nghệ kỹ thuật điền khiển và tự động hóa

- Sinh viên tốt nghiệp được cấp bằng Kỹ sư công nghệ kỹ thuật điện-điện tử, có thể đảm nhiệm các nhiệm vụ: Cán bộ quản lý, xây dựng chiến lược sản xuất kinh doanh các dịch vụ; Nghiên cứu phát triển, thiết kế, lắp đặt, vận hành và bảo trì các thiết bị tự động hóa quá trình sản xuất,… trong công nghiệp, nông nghiệp và dân dụng.

- Nơi làm việc: Tại các viện, trung tâm nghiên cứu, điều hành, các nhà máy, doanh nghiệp; trường đại học, cao đẳng.

3.9. Ngành Công nghệ kỹ thuật máy tính

- Sinh viên tốt nghiệp được cấp bằng Kỹ sư công nghệ kỹ thuật máy tính, có thể đảm nhiệm các nhiệm vụ: Thiết kế, chế tạo, lập trình các hệ thống nhúng; Lắp đặt và vận hành và quản trị các hệ thống máy tính; Thiết kế, lập trình và vận hành hệ thống điều khiển bằng máy tính, các hệ thống dùng vi điều khiển trong các dây truyền tự động hóa.

- Nơi làm việc: Tại các viện, trung tâm nghiên cứu; trung tâm điều hành, tại các nhà máy, doanh nghiệp; Trường đại học, cao đẳng.

3.10. Ngành Công nghệ Kỹ thuật Điện tử - Truyền thông

- Sinh viên tốt nghiệp được cấp bằng Kỹ sư công nghệ kỹ thuật điện tử truyền thôn, có thể đảm nhiệm các nhiệm vụ: Thiết kế, chế tạo vi mạch, thiết bị điện tử, cơ điện tử, viễn thông, lập trình hệ thống; Thiết kế, xây dựng, triển khai các mạng viễn thông thế hệ mới, các hệ thống phát thanh, truyền hình; quản trị kinh doanh, xây dựng chiến lược sản xuất kinh doanh các dịch vụ, sản phẩm, thiết bị điện tử, cơ điện tử, viễn thông.

- Nơi làm việc: Tại các đài phát thanh, truyền hình; viện, trung tâm nghiên cứu; các nhà máy, doanh nghiệp viễn thông; trường đại học, cao đẳng.

3.11. Ngành Kỹ thuật Y sinh

- Sinh viên tốt nghiệp được cấp bằng Kỹ sư Kỹ thuật y sinh, có thể đảm nhiệm các nhiệm vụ: Thiết kế, chế tạo thiết bị y tế tại các nhà máy sản xuất thiết bị y tế; Vận hành, bảo trì các trang thiết bị y tế; Hướng dẫn chuyển giao công nghệ về các thiết bị điện tử y tế.

- Nơi làm việc: Tại các trung tâm y tế, bệnh viện, phòng khám, doanh nghiệp cung cấp thiết bị y tế.

3.12. Ngành Truyền thông đa phương tiện

- Sinh viên tốt nghiệp được cấp bằng Cử nhân Truyền thông đa phương tiện có thể đảm nhiệm các nhiệm vụ: Chuyên gia, quản lý điều hành; Thiết kế, biên tập, phát triển dự án; Tư vấn, thiết kế, lập trình, xử lý dữ liệu đa phương tiện.

- Nơi làm việc: Tại các cơ quan nhà nước, trung tâm, doanh nghiệp.

3.13. Ngành Công nghệ truyền thông

- Sinh viên tốt nghiệp được cấp bằng Cử nhân Công nghệ truyền thông có thể đảm nhiệm các nhiệm vụ: Quản lý, lãnh đạo trong các bộ phận về truyền thông, kinh doanh, bán hàng, các dự án về sản xuất, nghiên cứu đánh giá và kinh doanh sản phẩm truyền thông; Xử lý dữ liệu đa phương tiện trong truyền thông; Giảng dạy tại các cơ sở đào tạo về lĩnh vực truyền thông, báo chí, quan hệ công chúng, tổ chức sự kiện.

- Nơi làm việc: Tại các cơ quan nhà nước, trung tâm, doanh nghiệp về truyền thông, tổ chức sự kiện.

3.14. Ngành Thiết kế đồ họa

- Sinh viên tốt nghiệp được cấp bằng Cử nhân Thiết kế đồ họa có thể đảm nhiệm các nhiệm vụ: Phụ trách về nghệ thuật, sáng tạo; Thiết kế quảng cáo, truyền thông giải trí, thiết kế game, hình ảnh truyền hình, ấn phẩm in; Tư vấn thiết kế, biên tập bìa sách, tạp chí, bao bì sản phẩm, biển quảng cáo, giao diện website.

- Nơi làm việc: Tại các cơ quan nhà nước, trung tâm, doanh nghiệp về truyền thông, tổ chức sự kiện; Đài truyền hình, báo chí.

3.15. Ngành Hệ thống thông tin quản lý

- Sinh viên tốt nghiệp được cấp bằng Cử nhân Hệ thống thông tin quản lý có thể đảm nhiệm các nhiệm vụ: Làm việc tại các phòng tin học, kinh tế, kế toán, tài chính, kinh doanh; Thiết kế, vận hành, quản trị và bảo mật các hệ thống phần mềm, hệ thống ứng dụng trên mạng máy tính.

- Nơi làm việc: Cán bộ nghiên cứu tại các viện, doanh nghiệp, các cơ quan nhà nước và tư nhân, các tổ chức kinh tế - xã hội, các tổ chức tín dụng, ngân hàng.

3.16. Ngành Quản trị văn phòng

- Sinh viên tốt nghiệp được cấp bằng Cử nhân Quản trị văn phòng có thể đảm nhiệm các nhiệm vụ: Tư vấn, phân tích, thiết kế, xây dựng, triển khai các hệ thống thông tin quản lý văn phòng điện tử, triển khai ứng dụng Chính phủ điện tử tại các cơ quan, đơn vị; Công tác hành chính, văn phòng; thư ký, trợ lí hành chính; Công tác văn thư, lưu trữ.

- Nơi làm việc: Tại các tổ chức cơ quan nhà nước, tư nhân, trung tâm dịch vụ, doanh nghiệp.

3.17. Ngành thương mại điện tử

- Sinh viên tốt nghiệp được cấp bằng Cử nhân Thương mại điện tử có thể đảm nhiệm các nhiệm vụ: Quản trị, vận hành hệ thống Purchasing, Logistic; Nghiên cứu và Phát triển (R&D) ứng dụng thương mại điện tử.

- Nơi làm việc: Các tổ chức kinh tế, các viện nghiên cứu, các trường cao đẳng, đại học; Doanh nghiệp thương mại dịch vụ, đầu tư có ứng dụng thương mại điện tử.

* Các chương trình đào tạo theo chương trình tiên tiến, chương trình chất lượng cao, chương trình liên kết quốc tế

Chương trình đào tạo liên kết quốc tế ngành Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông giữa nhà trường với đại học FCU - Đài Loan. Trong đó 3 năm học tại Việt Nam và 2 năm cuối học tại FCU và lấy bằng do FCU - Đài Loan cấp.

4. Điều kiện cơ sở vật chất; ký túc xá; học bổng cho sinh viên xuất sắc và chính sách hỗ trợ cho sinh viên diện khó khăn, đối tượng huyện nghèo diện 30a

4.1. Ký túc xá

Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông - Đại học Thái Nguyên đã dành diện tích gần 13.709 m2 xây dựng ký túc xá phục vụ chỗ ở cho sinh viên với 186 phòng.

4.2. Học bổng cho sinh viên xuất sắc

Đối tượng được xét, cấp học bổng khuyến khích học tập là sinh viên đại học chính quy.

4.3. Chính sách hỗ trợ cho sinh viên diện khó khăn, đối tượng huyện nghèo diện 30a

a) Đối tượng miễn 100% học phí:

Đối tượng 1.1: Người có công với cách mạng và thân nhân của người có công với cách mạng theo Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng số 26/2005/PL-UBTVQH11 ngày 29 tháng 6 năm 2005, Pháp lệnh số 04/2012/UBTVQH13 ngày 16/07/2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng. Cụ thể:

- Con của thương binh;

- Con của người hưởng chính sách như thương binh;

- Con của bệnh binh;

- Con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học.

Đối tượng 1.2: Sinh viên mồ côi cả cha lẫn mẹ không nơi nương tựa.

Đối tượng 1.3: Sinh viên bị tàn tật, khuyết tật có khó khăn về kinh tế.

Đối tượng 1.4: Sinh viên là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.

Đối tượng 1.5: Sinh viên là người dân tộc thiểu số rất ít người ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn (Người dân tộc thiểu số rất ít người bao gồm: La Hủ, La Ha, Pà Thẻn, Lự, Ngái, Chứt, Lô Lô, Mảng, Cống, Cờ Lao, Bố Y, Si La, Pu Péo, Rơ Măm, BRâu, Ơ Đu).

b) Đối tượng được giảm 70% học phí:

Sinh viên là người dân tộc thiểu số (không phải là dân tộc thiểu số rất ít người) ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của cơ quan có thẩm quyền.

c) Đối tượng được giảm 50% học phí:

Sinh viên là con cán bộ, công nhân, viên chức mà cha hoặc mẹ bị tai nạn lao động hoặc mắc bệnh nghề nghiệp được hưởng trợ cấp thường xuyên.

d) Các đối tượng được hưởng trợ cấp xã hội

- Sinh viên là người dân tộc ít người có hộ khẩu thường trú ít nhất từ 3 năm trở lên. Sinh viên là người dân tộc ít người hiện đang sinh sống ở vùng cao, thời gian sinh sống ít nhất từ 3 năm trở lên (tính đến thời điểm nhập học tại trường). Việc xác định vùng cao theo quy định hiện hành.

- Sinh viên mồ côi cả cha lẫn mẹ, không nơi nương tựa (không có người đỡ đầu, không có người chu cấp thường xuyên).

- Sinh viên là người tàn tật bị mất sức lao động từ 41% trở lên do tàn tật được Hội đồng giám định y khoa có thẩm quyền xác định, có khó khăn về kinh tế.

- Sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về kinh tế, vượt khó trong học tập.

Các bài liên quan