Thông báo

Ngày 26-02-2018

THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2018 CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP - ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

II. TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP

 

1. Giới thiệu sơ lược

Địa chỉ: Số 666, Đường 3/2, phường Tích Lương, Tp. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

Website: www.tnut.edu.vn

Số điện thoại: 0208. 3847 145.

Email: office@tnut.edu.vn

Fax: 0208. 3847 403

Hiệu trưởng: PGS.TS. Nguyễn Duy Cương

 

Sứ mệnh: Đào tạo nguồn nhân lực đại học và sau đại học, từng bước đạt chuẩn quốc tế, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Tiếp cận phương thức nghiên cứu khoa học của các nước phát triển; nghiên cứu khoa học gắn liền với đào tạo và phát triển sản phẩm phục vụ trực tiếp doanh nghiệp và sự phát triển kinh tế xã hội đất nước; tiếp thu văn hóa tiên tiến đi đôi với giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.

Tầm nhìn: Nhà trường trở thành cơ sở giáo dục đại học thành viên trọng điểm trong Đại học Thái Nguyên. Công tác đào tạo theo định hướng nghiên cứu cho một số ngành có truyền thống đạt đẳng cấp khu vực và quốc tế, mở rộng mô hình đào tạo theo hướng nghiên cứu ứng dụng và liên thông cao đẳng nghề lên đại học; phấn đấu trở thành trung tâm có uy tín trong nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ; tăng cường hội nhập sâu rộng vào cộng đồng giáo dục đại học khu vực và quốc tế; đẩy mạnh xã hội hoá giáo dục đại học thông qua gắn kết nhà trường với các nhà tuyển dụng, hợp đồng đào tạo nguồn lao động theo yêu cầu của nhà tuyển dụng.

Đội ngũ giảng dạy: 385

Trong đó:

- Số cán bộ giảng dạy có trình độ thạc sĩ: 270

- Số cán bộ giảng dạy có trình độ tiến sĩ: 65

- Số phó giáo sư, giáo sư: 14

Tổng số sinh viên và học viên sau đại học: 6.810.

Trong đó:

- Số sinh viên chính quy: 6.785

- Số sinh viên phi chính quy: 248

- Số học viên sau đại học: 108

Các Khoa chuyên môn, Bộ môn trực thuộc:

Khoa Cơ khí; Khoa Điện; Khoa Điện tử; Khoa Quốc tế; Khoa Ô tô & Máy động lực; Khoa Khoa học cơ bản; Khoa Xây dựng và Môi trường; Khoa Kinh tế Công nghiệp; Khoa Sư phạm Kỹ thuật; Bộ môn Lý luận Chính trị.

Các Trung tâm chức năng trực thuộc:

Trung tâm Dịch vụ tổng hợp; Trung Đào tạo theo nhu cầu xã hội; Trung tâm Hợp tác đào tạo quốc tế.

Trung tâm, viện nghiên cứu bao gồm: Trung tâm Thực nghiệm; Viện Nghiên cứu phát triển công nghệ cao về Kỹ thuật công nghiệp.

2. Thông tin tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2018

2.1. Đối tượng tuyển sinh

Là học sinh đã tốt nghiệp THPT theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên; đáp ứng các qui định về sức khỏe và các điều kiện dự tuyển khác theo Qui chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính qui hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2.2. Phạm vi tuyển sinh

Nhà trường tuyển sinh trong phạm vi cả nước.

2.3. Phương thức tuyển sinh

Nhà trường tuyển sinh dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018.

2.4. Thông tin chỉ tiêu, ngành đào tạo và mã tổ hợp xét tuyển

STT

Ngành

(Chuyên ngành)

Mã ngành

Tổ hợp môn thi/

xét tuyển

(mã tổ hợp xét tuyển)

Theo điểm thi THPTQG

Theo

học bạ THPT

 

 

Nhóm ngành V

 

 

 

 

1

Kỹ thuật Cơ khí

(Chương trình tiên tiến).

Chuyên ngành:

Kỹ thuật cơ khí

7905218

Toán, Lý, Hóa (A00)

Toán, Lý, Tiếng Anh (A01)

Toán, Văn, Tiếng Anh (D01)

Toán, Hóa, Tiếng Anh (D07)

70

-

2

Kỹ thuật điện

(Chương trình tiên tiến).

 Chuyên ngành: Kỹ thuật điện

7905228

Toán, Lý, Hóa (A00)

Toán, Lý, Tiếng Anh (A01)

Toán, Văn, Tiếng Anh (D01)

Toán, Hóa, Tiếng Anh (D07)

70

-

3

Kỹ thuật cơ khí

Gồm chuyên ngành:

- Thiết kế và chế tạo cơ khí

- Cơ khí chế tạo máy

- Kỹ thuật gia công tạo hình

7520103

Toán, Lý, Hóa (A00)

Toán, Lý, Tiếng Anh (A01)

Toán, Văn, Tiếng Anh (D01)

Toán, Hóa, Tiếng Anh (D07)

325

-

4

Kỹ thuật cơ khí động lực

Gồm các huyên ngành:

- Cơ khí ô tô

-  Điện – cơ điện tử ô tô

7520116

Toán, Lý, Hóa (A00)

Toán, Lý, Tiếng Anh (A01)

Toán, Văn, Tiếng Anh (D01)

Toán, Hóa, Tiếng Anh (D07)

70

-

5

Công nghệ kỹ thuật ô tô

Chuyên ngành: Công nghệ ô tô

7510205

Toán, Lý, Hóa (A00)

Toán, Lý, Tiếng Anh (A01)

Toán, Văn, Tiếng Anh (D01)

 Toán, Hóa, Tiếng Anh (D07)

140

-

6

Kỹ thuật cơ điện tử

Chuyên ngành: Kỹ thuật Cơ điện tử

7520114

Toán, Lý, Hóa (A00)

Toán, Lý, Tiếng Anh (A01)

Toán, Văn, Tiếng Anh (D01)

 Toán, Hóa, Tiếng Anh (D07)

280

-

7

Kỹ thuật Điện tử - viễn thông

Gồm các chuyên ngành:

- Điện tử viễn thông

- Kỹ thuật điện tử

7520207

Toán, Lý, Hóa (A00)

Toán, Lý, Tiếng Anh (A01)

Toán, Văn, Tiếng Anh (D01)

 Toán, Hóa, Tiếng Anh (D07)

70

-

8

Kỹ thuật máy tính

Chuyên ngành: Tin học công nghiệp

7480106

Toán, Lý, Hóa (A00)

Toán, Lý, Tiếng Anh (A01)

Toán, Văn, Tiếng Anh (D01)

 Toán, Hóa, Tiếng Anh (D07)

50

-

9

Kỹ thuật Điều khiển và tự động hoá

Gồm các chuyên ngành:

 - Tự động hóa xí nghiệp công nghiệp

- Kỹ thuật điều khiển

7520216

Toán, Lý, Hóa (A00)

Toán, Lý, Tiếng Anh (A01)

Toán, Văn, Tiếng Anh (D01)

 Toán, Hóa, Tiếng Anh (D07)

325

-

10

Kỹ thuật điện

Gồm các chuyên ngành:

- Kỹ thuật điện

- Hệ thống điện

- Thiết bị điện

7520201

Toán, Lý, Hóa (A00)

Toán, Lý, Tiếng Anh (A01)

Toán, Văn, Tiếng Anh (D01)

 Toán, Hóa, Tiếng Anh (D07)

260

-

11

Kỹ thuật xây dựng

Chuyên ngành: Xây dựng dân dụng và công nghiệp

7580201

Toán, Lý, Hóa (A00)

Toán, Lý, Tiếng Anh (A01)

Toán, Văn, Tiếng Anh (D01)

 Toán, Hóa, Tiếng Anh (D07)

70

-

12

Kinh tế công nghiệp

Gồm các chuyên ngành:

- Kế toán doanh nghiệp công nghiệp

- Quản trị doanh nghiệp công nghiệp

7510604

Toán, Lý, Hóa (A00)

Toán, Lý, Tiếng Anh (A01)

Toán, Văn, Tiếng Anh (D01)

 Toán, Hóa, Tiếng Anh (D07)

40

-

13

Quản lý công nghiệp

Chuyên ngành: Quản lý công nghiệp

7510601

Toán, Lý, Hóa (A00)

Toán, Lý, Tiếng Anh (A01)

Toán, Văn, Tiếng Anh (D01)

 Toán, Hóa, Tiếng Anh (D07)

40

-

14

Công nghệ chế tạo máy

Chuyên ngành: Công nghệ gia công cắt gọt

7510202

Toán, Lý, Hóa (A00)

Toán, Lý, Tiếng Anh (A01)

Toán, Văn, Tiếng Anh (D01)

 Toán, Hóa, Tiếng Anh (D07)

70

-

15

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

Chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật điện

7510301

Toán, Lý, Hóa (A00)

Toán, Lý, Tiếng Anh (A01)

Toán, Văn, Tiếng Anh (D01)

 Toán, Hóa, Tiếng Anh (D07)

70

-

16

Kỹ thuật môi trường

Chuyên ngành: Kỹ thuật môi trường

7520320

Toán, Lý, Hóa (A00)

Toán, Lý, Tiếng Anh (A01)

 Toán, Hóa, Tiếng Anh (D07)

 Toán, Hóa, Sinh học (B00)

40

-

II

Nhóm ngành VII

 

 

 

 

17

Ngôn ngữ Anh

Chuyên ngành:

Tiếng Anh Khoa học Kỹ thuật và Công nghệ

7220201

Toán, Lý, Hóa (A00)

Toán, Lý, Tiếng Anh (A01)

Toán, Văn, Tiếng Anh (D01)

Toán, Hóa, Tiếng Anh (D07)

30

 

Tổng chỉ tiêu

2020

-

2.5. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận hồ sơ ĐKXT

- Điều kiện ĐKXT: Thí sinh đã tốt nghiệp THPT theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên; có điểm xét tuyển (là tổng điểm của 3 môn trong tổ hợp ĐKXT theo thang điểm 10 và được làm tròn đến hai chữ số thập phân; cộng với điểm ưu tiên đối tượng, khu vực).

- Ngưỡng điểm nhận hồ sơ ĐKXT: Nhà trường sẽ xác định ngưỡng điểm xét tuyển đối với từng ngành tuyển sinh, thông báo trên website của Nhà trường (địa chỉ: http://tnut.edu.vn) và Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GDĐT theo đúng quy định.

2.6. Các thông tin cần thiết khác để thí sinh ĐKXT vào các ngành của trường

- Mã trường: DTK.

- Không quy định chêch lệch điểm xét giữa các tổ hợp.

- Điểm xét tuyển và các điều kiện phụ sử dụng trong xét tuyển:

+ Điểm xét tuyển là tổng điểm của 3 môn trong tổ hợp ĐKXT theo thang điểm 10 và được làm tròn đến hai chữ số thập phân; cộng với điểm ưu tiên đối tượng, khu vực.

+ Đối với các thí sinh bằng điểm xét tuyển ở cuối danh sách trúng truyển thì thứ tự ưu ưu tiên như sau: (1) ưu tiên thí sinh có 3 môn trong tổ hợp xét tuyển có điểm từ 5,0 trở lên; (2) ưu tiên môn toán (riêng với ngành Kỹ thuật môi trường thì xét thêm môn Hóa, Sinh) trong tổ hợp ĐKXT như trên; (3) ưu tiên thí sinh có nguyện vọng cao hơn.

+ Các thí sinh trúng tuyển có hộ khẩu thường trú từ 3 năm trở lên, học 3 năm liên tục và tốt nghiệp trung học tại các tỉnh thuộc khu vực Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ có tổng điểm 3 môn thi trong tổ hợp ĐKXT thấp hơn 1,0 điểm so với ngưỡng điểm quy định của Nhà trường sẽ phải học bổ sung kiến thức một học kỳ trước khi vào học chính thức.

2.7. Tổ chức tuyển sinh

- Thời gian, các đợt nhận hồ sơ ĐKXT thực hiện theo quy định chung của Bộ GD& ĐT;

- Hình thức nhận ĐKXT:

+ Trong xét tuyển đợt 1, thí sinh nộp phiếu ĐKXT cùng với hồ sơ đăng ký dự thi THPT quốc gia theo quy định của sở GDĐT kèm theo lệ phí ĐKXT. Trong các đợt xét tuyển bổ sung, thí sinh thực hiện ĐKXT và nộp lệ phí theo quy định của trường;

+ Thí sinh có thể nộp 1 trong 3 hình thức sau đây:

a) Nộp hồ sơ online: Thí sinh truy cập địa chỉ website: http://tnut.edu.vn và làm theo hướng dẫn.

b) Nộp chuyển phát nhanh qua đường bưu điện theo địa chỉ: Tổ tuyển sinh - Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp: Số 666, Đường 3/2, Phường Tích Lương, Thành phố Thái Nguyên, Tính Thái Nguyên.

c) Nộp trực tiếp tại trường theo địa chỉ: Showroom - Tổ tuyển sinh - Cổng chính Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp: Số 666, Đường 3/2, Phường Tích Lương, Thành phố Thái Nguyên, Tính Thái Nguyên.

2.8. Chính sách ưu tiên

Các chính sách ưu tiên trong tuyển sinh được thực hiện theo Điều 7 trong quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ giáo dục & Đào tạo (Những thí sinh đăng ký xét tuyển thẳng vào trường có giấy chứng nhận đoạt giải về khoa học kỹ thuật sẽ được Nhà trường thành lập hội đồng để xem xét và quyết định để đảm bảo phù hợp với ngành đào tạo).

2.9. Lệ phí xét tuyển/ thi tuyển

- Lệ phí xét tuyển đợt 1 thực hiện theo theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Lệ phí xét tuyển đợt bổ sung dự kiến 30.000 đồng/ thí sinh.

2.10. Học phí dự kiến với sinh viên chính quy

Mức học phí được thực hiện trên cơ sở của Nghị định 86/2015/NĐ-CP; hiện tại mức học phí là 850.000 VNĐ/tháng với các ngành kỹ thuật, 700.000 VNĐ/tháng với các ngành kinh tế, được quy đổi ra học phí tín chỉ theo chương trình đào tạo.

3. Thời gian dự kiến tuyển sinh các đợt bổ sung trong năm

3.1. Tuyển sinh bổ sung đợt 1: Từ 22/8/2018 đến 29/8/2018

3.2. Tuyển sinh bổ sung đợt 2: 15/9/2018 đến 22/9/2018

3.2. Tuyển sinh bổ sung đợt 3: 05/10/2018 đến 12/10/2018

4. Thông tin về ngành đào tạo và cơ hội nghề nghiệp

4.1. Ngành Kỹ thuật Cơ khí

Chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật cơ khí được xây dựng trên cơ sở tham khảo các chương trình đại học tiên tiến trên thế giới, có điều chỉnh, bổ sung các môn học truyền thống để đào tạo ra Kỹ sư cơ khí có kiến thức chuyên môn vững, năng động, đáp ứng mọi điều kiện thực tế.

Kỹ sư cơ khí có thể đảm nhận các công việc thiết kế, chế tạo, vận hành, kinh doanh, bảo hành các sản phẩm cơ khí trong hầu hết các ngành sản xuất công nghiệp và dân dụng. Kỹ sư cơ khí là một trong những nghề có khả năng xin việc hoặc tự kinh doanh cao nhất trong số các ngành kỹ thuật.

Học ngành Kỹ thuật cơ khí, tùy theo năng lực, sở thích cá nhân và định hướng nghề nghiệp, sau khi học xong kiến thức cơ bản tại trường, sinh viên có thể chọn một trong 3 chuyên ngành dưới đây:

- Chuyên ngành Thiết kế và chế tạo cơ khí: khối kiến thức chuyên ngành được xây dựng theo chương trình Thiết kế cơ khí của Đại học bang New York tại Buffalo, Hoa Kỳ; cung cấp các kiến thức chuyên sâu về các phương pháp thiết kế mới nhất cũng như cải tiến các thiết bị, máy móc hiện có.

- Chuyên ngành Cơ khí chế tạo máy: cung cấp các kiến thức chuyên sâu về kỹ thuật và công nghệ, về thiết bị gia công cắt gọt, gia công tiên tiến và tự động hóa quá trình sản xuất. Đây là chuyên ngành truyền thống đã được triển khai đào tạo từ khi trường được thành lập, 19/8/1965.

- Chuyên ngành Kỹ thuật gia công tạo hình: cung cấp các kiến thức chuyên sâu về kỹ thuật và công nghệ, về thiết bị gia công kim loại bằng biến dạng dẻo như: uốn, kéo, dập… để tạo hình các sản phẩm cơ khí.

Rất nhiều sinh viên của khoa sau khi tốt nghiệp vào làm việc cho các công ty sản xuất công nghiệp và dịch vụ ở Việt Nam và nước ngoài. Một số khác tiếp tục học cao học kỹ thuật hoặc ở các lĩnh vực khác để làm công tác nghiên cứu và giảng dạy. Rất nhiều kỹ sư được đào tạo từ Khoa Cơ khí đã trở thành các nhà quản lí, lãnh đạo.

Sinh viên học tập ở Khoa Cơ khí, Khoa ô tô và Máy động lực được giảng dạy bởi đội ngũ giảng viên có trình độ cao và kinh nghiệm trong công tác đào tạo, nghiên cứu. Được học tập trong môi trường tốt, các thiết bị thực hành, thí nghiệm hiện đại và luôn được quan tâm đầu tư. Chương trình đào tạo tiên tiến và thường xuyên được cập nhật.

4.2. Ngành Kỹ thuật cơ khí động lực

Ngành Kỹ thuật cơ khí động lực đào tạo tích hợp kiến thức của nhiều lĩnh vực cơ khí, tự động hóa, điện - điện tử và công nghệ chế tạo máy....Sinh viên theo học ngành này sẽ đào tạo cơ sở nền vững chắc về cơ khí chế tạo máy, thiên về lĩnh vực thiết kế, chế tạo các linh kiện phụ trợ  ô tô và máy động lực, ngoài ra trang bị sinh viên chuyên sâu lĩnh vực khai thác (chẩn đoán, bảo trì, bảo dưỡng và sửa chửa), kiểm định, kinh doanh dịch vụ ô tô, xe chuyên dùng, máy xây dựng và hoán cải các phương tiện giao thông. 

Sinh viên tốt nghiệp có thể làm kỹ thuật hoặc quản lý tại: Các nhà máy sản xuất phụ tùng, phụ kiện, lắp ráp ô tô và máy động lực. Các cơ sở khai thác, sửa chữa ô tô, máy động lực. Các doanh nghiệp kinh doanh, vận tải ô tô, máy động lực, phụ tùng,... đặc biệt là các Công ty liên doanh ô tô như Toyota, Honda, Ford, Nissan,…; Các nhà máy cơ khí, công ty thiết kế và chế tạo các linh kiện phụ trợ về lĩnh vực cơ khí động lực; Các trạm đăng kiểm ô tô, máy động lực; Các cơ sở xản xuất và phục vụ liên quan đến ngành ô tô, máy động lực trong các lĩnh vực An ninh, Quốc phòng và một số lĩnh vực khác; Làm việc tại các cơ sở đào tạo có chuyên ngành kỹ thuật cơ khí động lực cũng như các chuyên ngành liên quan, như các Trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp; Các Viện nghiên cứu và chuyển giao công nghệ thuộc lĩnh vực ô tô, máy động lực.

4.3. Ngành Kỹ thuật cơ điện tử

Chương trình ngành Kỹ thuật cơ điện tử được xây dựng trên cơ sở tham khảo chương trình đào tạo của các trường đại học trong nước và quốc tế cung cấp cho người học những kiến thức và kỹ năng liên quan đến thiết kế, chế tạo và điều khiển các hệ thống, thiết bị tích hợp cơ khí, điện tử, công nghệ thông tin, điều khiển và tự động hóa trong công nghiệp và dân dụng.

Sinh viên tốt nghiệp có thể làm việc trong các lĩnh vực có liên quan đến tự động hóa, cơ điện tử; có thể thực hiện vai trò của một kỹ sư cơ khí hoặc điện - điện tử, điều khiển tự động tại các nhà máy công nghiệp.

4.4. Ngành Kỹ thuật điện

Ngành Kỹ thuật điện là một ngành phát triển mang tính đột phá trong tương lai, nhằm đào tạo nguồn nhân lực có trình độ cao và kiến thức sâu rộng trong nhiều lĩnh vực như các quá trình tự động hoá, tự động điều khiển và hệ thống cung cấp điện. Kỹ sư ngành Kỹ thuật điện có thể thực hiện thiết kế, lắp đặt, vận hành, bảo dưỡng và sửa chữa, khai thác và sử dụng có hiệu quả các hệ thống cung cấp điện, làm chủ kỹ thuật các nhà máy phát điện (thuỷ điện, nhiệt điện...). Thiết kế, lắp đặt, vận hành, sửa chữa các hệ thống thông tin không dây; vận hành, sửa chữa các máy móc, thiết bị y tế.

Học ngành Kỹ thuật điện, sinh viên có thể lựa chọn 1 trong 3 chuyên ngành sau:

- Chuyên ngành Kỹ thuật điện

+ Chương trình Kỹ thuật điện cung cấp kiến ​​thức về kỹ thuật điện thông dụng như điện dân dụng, điện lạnh và giúp cho sinh viên năng lực tính toán, thiết kế, bảo trì, sửa chữa các hệ thống cung cấp điện, điện dân dụng, điện lạnh, chiếu sáng, chống sét, an ninh và an toàn điện.

+ Chuyên ngành này phù hợp với những sinh viên quan tâm đến lĩnh vực điện phục vụ đời sống con người.

Sinh viên tốt nghiệp có thể làm việc tại các trạm điện, các công ty, nhà máy xí nghiệp công nghiệp và dân dụng.

- Chuyên ngành Hệ thống điện

+ Chương trình Hệ thống điện cung cấp kiến thức về tư vấn, thiết kế, vận hành các hệ thống điện công nghiệp, dân dụng, giúp sinh viên phân tích nguyên lý hoạt động của các thiết bị điện trong hệ thống điện, tính toán, thiết kế các nhà máy điện, hệ thống truyền tải và phân phối điện, các hệ thống bảo vệ hệ thống điện,...

+ Sinh viên tốt nghiệp có cơ hội làm việc tại nhà máy điện, công ty điện lực, khu công nghiệp, viện nghiên cứu.

- Chuyên ngành Thiết bị điện

+ Chương trình Thiết bị điện trang bị những kiến thức cơ bản về thiết bị điện trong sản xuất, công nghệ sản xuất thiết bị điện, chế tạo máy điện, trang bị, vận hành các thiết bị gia công nhiệt hiện đại, tự động hóa trong thiết kế thiết bị điện, thử nghiệm và bảo dưỡng thiết bị điện.

+ Sinh viên tốt nghiệp có thể làm việc trong các nhà máy chế tạo thiết bị điện, nhà máy sản xuất điện năng, trung tâm kiểm định chất lượng và thử nghiệm thiết bị điện, nhà máy sản xuất công nghiệp.

4.5. Ngành Kỹ thuật điều khiển và Tự động hoá

Đào tạo kỹ sư ngành Kỹ thuật điều khiển và Tự động hoá với các kiến thức khoa học kỹ thuật và kỹ năng về hệ thống đo lường và điều khiển tự động trong công nghiệp như: Các hệ thống điều khiển tự động trong công nghiệp lắp ráp, chế biến, sản xuất và phân phối điện năng, điều khiển hệ thống giao thông; các hệ thống phân phối và điều khiển năng lượng trong tòa nhà; các hệ thống đo lường, giám sát và truyền thông công nghiệp. Thực hiện việc thiết kế, lắp đặt, sửa chữa các hệ thống cung cấp điện, hệ thống truyền động, dây chuyền điều khiển tự động trong các nhà máy, xí nghiệp công nghiệp cũng như các thiết bị điện - điện tử thông dụng. Ngành Kỹ thuật điều khiển và Tự động hoá, với một đội ngũ giảng viên phần lớn có trình độ sau đại học. Chương trình ngành Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa gồm 2 chuyên ngành:

- Chuyên ngành Tự động hóa xí nghiệp công nghiệp

+ Chương trình Tự động hóa xí nghiệp công nghiệp cung cấp các kiến thức về thiết bị, máy và dây chuyền sản xuất tự động sử dụng năng lượng điện trong các công ty, xí nghiệp công nghiệp để sinh viên biết cách sửa chữa, cải tiến, thiết kế, chế tạo, hiệu chỉnh, vận hành quản lý máy tự động và dây chuyền tự động.

+ Sinh viên tốt nghiệp có thể công tác tại các công ty, xí nghiệp công nghiệp, nhà máy sản xuất điện năng có mức độ tự động hóa cao và hiện đại.

- Chuyên ngành Kỹ thuật điều khiển

+ Chương trình đào tạo trang bị đẩy đủ cho sinh viên các khối kiến thức: a) Khối kiến thức nền tảng về điện - điện tử, cơ khí, máy tính; b) Khối kiến thức về thiết bị tự động: như role, các cảm biến công nghệ cao, các cơ cấu chấp hành, các thiết bị khí nén thủy lực, các bộ điều khiển…; c) Khối kiến thức về lập trình điều khiển hệ thống trên máy tính PC, trên hệ thống nhúng- FPGA, trên các thiết bị điều khiển chuyên dụng như PLC, LOGO; d) Khối kiến thức về lý thuyết điều khiển và e) Khối kiến thức về Điều khiển tự động quá trình các sản xuất công nghiệp (dầu khí, luyện kim, xi măng, giấy, lắp ráp, điện năng…).

+ Kỹ sư sau khi ra trường có thể khảo sát, phân tích và thiết kế các dự án sản xuất tự động bằng máy móc; sửa chữa và vận hành các hệ thống điều khiển và tự động hóa trong sản xuất công nghiệp.

+ Sinh viên tốt nghiệp có thể làm kỹ sư thiết kế, kỹ sư vận hành, kỹ sư điều hành, kỹ sư nghiên cứu và phát triển tại các nhà máy sản xuất chế biến, công ty lắp ráp và chế tạo, các công ty liên doanh nước ngoài có hệ thống máy móc robot hiện đại, các công ty sản xuất và phân phối điện năng, các cơ sở nghiên cứu và phát triển về điều khiển và tự động hóa.

4.6. Ngành Kỹ thuật điện tử - viễn thông

Sinh viên học ngành Kỹ thuật điện tử - viễn thông có thể lựa chọn 01 trong 2 chuyên ngành sau:

- Chuyên ngành Điện tử viễn thông

+ Chương trình Điện tử viễn thông trang bị đầy đủ hệ thống kiến thức khoa học cơ bản, khối kiến thức cơ sở ngành về điện, điện tử, truyền thông và công nghệ thông tin nhằm thực hiện quá trình trao đổi thông tin nhiều chiều, nhiều nguồn: từ giọng nói đến dữ liệu, âm thanh và hình ảnh, từ thông tin hữu tuyến đến thông tin vô tuyến. Sinh viên có cơ hội thực hành, thí nghiệm, thực tập về thiết kế, lắp ráp và chế tạo phần cứng cũng như lập trình phần mềm, được tham gia và trải nghiệm trực tiếp tại các công ty về truyền thông trong quá trình học tập.

+ Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Điện tử viễn thông với vai trò kỹ sư đảm nhận các vị trí: quản lý sản suất, kỹ thuật viên tại các công ty viễn thông như: Vinaphone, MobiFone, Đài viễn Thông, Công ty Truyền số liệu VDC, Viettel, FPT, SPT, GTEL, các công ty về phát thanh truyền hình, điện tử Samsung và các công ty vệ tinh, các đài truyền hình VTC, HTV, SCTV, hệ thống thông tin hàng không,...

- Chuyên ngành Kỹ thuật điện tử

+ Chương trình Kỹ thuật điện tử trang bị kiến thức về thiết kế, xây dựng, khai thác, vận hành, sử dụng, bảo trì thiết bị, hệ thống điện tử hiện đại được ứng dụng rộng khắp trong công nghiệp, thông tin liên lạc, quân sự, y tế cũng như trong dân dụng.

+ Sinh viên có cơ hội thực hành, thí nghiệm, thực tập về thiết kế, lắp ráp và chế tạo phần cứng cũng như lập trình phần mềm.

+ Sinh viên tốt nghiệp có cơ hội quản lý trực tiếp hoặc gián tiếp trong các công ty, nhà máy sản xuất thiết bị điện tử, khu chế xuất, khu công nghiệp, những nơi yêu cầu quá trình tự động hóa và điện tử hóa cao, hoặc kỹ thuật viên vận hành, sửa chữa các thiết bị điện tử dân dụng, thiết bị thông tin liên lạc, thiết bị điện tử y sinh, các vũ khí, khí tài quân sự.

 

4.7. Ngành Kỹ thuật máy tính

Sinh viên được đào tạo các kiến thức chuyên sâu về các lĩnh vực sau:

- Công nghệ thông tin: Lập trình phần mềm, Lập trình web, Lập trình Android, Lập trình cho điện thoại di động, máy tính bảng, lập trình trò chơi;

- Chíp điện tử thông minh và ứng dụng: Thiết kế và lập trình các hệ thống điều khiển điện tử thông minh, điều khiển cho Robot, điều khiển tự động hóa cho các nhà máy công nghiệp, nhà thông minh;

- Mạng máy tính: Thiết kế, xây dựng, quản trị và vận hành các hệ thống mạng máy (internet) tính trong các nhà máy, xí nghiệp và cơ quan.

Sinh viên tốt nghiệp có thể làm việc tại: Các công ty thiết kế và sản xuất phần mềm: FPT, BKAV, SAMSUNG, CANON, Facebook, Google, Microsoft, HiPT, CMC; Các cơ quan, nhà máy, xí nghiệp có ứng dụng về Công nghệ thông tin: VTV, Viettel, VNPT, HTV, VTC, VDC, Các cơ quan, các sở, các công ty về tài chính, ngân hàng, sân bay,…; Các viện nghiên cứu, trường đại học, cao đẳng và trung học chuyên nghiệp.

4.8. Ngành Kỹ thuật môi trường

Sinh viên ngành Kỹ thuật môi trường được trang bị các kiến thức cơ bản về tiếng Anh, các quá trình lý, hóa và sinh học trong lĩnh vực kiểm soát và xử lý ô nhiễm môi trường, các kỹ thuật, kỹ năng thiết kế, vận hành và quản lý các công trình xử lý ô nhiễm môi trường đô thị, công nghiệp và nông thôn. Ngoài ra, các kiến thức về quản lý môi trường như đánh giá tác động môi trường, các biện pháp quản lý vận hành và thay đổi công nghệ giảm thiểu phát sinh chất thải cũng được cung cấp giúp sinh viên có thể thích ứng với các công việc đa dạng hơn trong thực tế.

Với phòng thí nghiệm chuyên ngành được trang bị thiết bị hiện đại, sinh viên được chủ động nghiên cứu bằng việc tham gia các dự án, đề tài nghiên cứu khoa học sát với thực tế ngay từ năm học đầu tiên và có thể tạo ra các mô hình xử lý chất thải hay những sản phẩm tái chế thân thiện với môi trường.

Nhiều kết quả nghiên cứu khoa học của sinh viên ngành Kỹ thuật môi trường đã được đánh giá cao về khả năng ứng dụng trong thực tế và giành được nhiều giải thưởng cao của Đại học Thái Nguyên. Ngoài ra sinh viên còn được tiếp cận với các giáo sư, các bạn sinh viên nước ngoài và nhận được các cơ hội học tập, thực tập sinh tại các nước như Mỹ, Nhật Bản, Đài Loan, Singapore...

Cơ hội việc làm: Kỹ sư ngành Kỹ thuật môi trường có thể đáp ứng tốt nhu cầu của các nhà tuyển dụng. Theo khảo sát hơn 85% sinh viên tốt nghiệp ngành Kỹ thuật môi trường làm việc đúng chuyên ngành và đang làm việc tại các vị trí, cơ quan sau:

- Các cơ quan Nhà nước về quản lý Môi trường như: các Bộ, Sở, Phòng, Cục, Chi cục Bảo vệ môi trường, Trung tâm Quan trắc môi trường, Cảnh sát môi trường, Ban Quản lý các khu công nghiệp…

- Tự thành lập công ty hoặc làm việc tại những công ty về môi trường, các nhà máy xử lý chất thải: với vai trò là nhà quản lý, tư vấn, thiết kế, vận hành, chuyển giao công nghệ xử lý chất thải cho các công ty; lập báo cáo đánh giá tác động môi trường, tham gia các dự án bảo vệ môi trường trong và ngoài nước.

- Trở thành giảng viên, cán bộ nghiên cứu về lĩnh vực môi trường: tại các trường đại học, cao đằng, viện nghiên cứu v.v..

4.9. Ngành Kỹ thuật xây dựng

Học chương trình này sinh viên sẽ có hiểu biết đầy đủ về nhà ở, công trình công cộng và nhà công nghiệp bao gồm các thành tố nào, chức năng của chúng ra sao? Làm thế nào để thiết kế và thi công được những công trình nhà cao tầng? Tại sao có thể xây dựng được những công trình trên nền đất yếu, hay ở những khu vực thường xảy ra gió bão, động đất…?

Sinh viên được học tập trong môi trường thân thiện, năng động, sáng tạo, được kết hợp lý thuyết với thí nghiệm, thực hành; có đội ngũ giảng viên nhiệt tình, tâm huyết, nhiều kinh nghiệm.

Sinh viên có thể tham gia nghiên cứu khoa học đồng thời được tiếp cận với các câu lạc bộ sinh viên ngay từ khi vào trường, đặc biệt các câu lạc bộ tiếng Anh giúp phát triển khả năng ngoại ngữ, sinh viên có cơ hội làm việc giao lưu với các bạn sinh viên nước ngoài. 

Cơ hội việc làm: Sinh viên tốt nghiệp ngành xây dựng có thể đảm nhận các công việc sau:

- Thiết kế các công trình dân dụng, công nghiệp: Nhà cao tầng, công trình công cộng: Trụ sở nhà làm việc, trường học, nhà thi đấu, mái vòm,... công trình tháp trụ (tháp truyền hình, cột điện, tháp viễn thông)… Nhà xưởng công nghiệp, khu chế xuất, nhà máy, xi lô, bể chứa,...

- Thi công các công trình dân dụng, công nghiệp: Giám sát kỹ thuật, chỉ huy trưởng công trình, cán bộ phụ trách thi công trực tiếp trên công trường.

- Quản lý dự án xây dựng: Tại các cơ quan quản lý nhà nước nhà nước (Bộ, Sở ban ngành, Ủy ban nhân dân các cấp), các công ty trong và ngoài nước…

- Cán bộ nghiên cứu, giảng viên: tại các trường đại học, viện nghiên cứu,..

Người học có cơ hội lựa chọn môi trường làm việc đa dạng, từ những thành phố dân cư đông đúc hay những vùng đất chưa được khám phá đến, trong phòng thiết kế hay ra ngoài công trường. Từ địa phương đến Trung ương như các Bộ ban ngành, Sở, Phòng, Trung tâm, Ban Quản lý dự án, doanh nghiệp trong và ngoài nước.

4.10. Ngành Quản lí công nghiệp

Sinh viên học ngành Quản lí công nghiệp sẽ được trang bị các kiến thức cơ sở về Kỹ thuật công nghiệp và xây dựng, kinh tế học, quản trị học, pháp luật kinh tế, Tin học quản lí; các kiến thức chuyên môn về Quản lí công nghiệp, Quản trị marketing, Quản trị tài chính, Quản trị sản xuất, Quản trị nhân lực…

Sau khi sinh viên tốt nghiệp được cấp bằng cử nhân, có năng lực tham gia xây dựng các dự án đầu tư, phát triển chiến lược công ty, thiết kế và điều khiển hệ thống sản xuất, thống kê và quản lí chuỗi cung cấp trong các ngành công nghiệp; Cử nhân Quản lí công nghiệp có khả năng làm việc tại các phòng Kinh doanh, Kế hoạch, Ban quản lí dự án, Bộ phận quản trị điều hành tại các doanh nghiệp công nghiệp, xây dựng, giao thông, bưu chính viễn thông; Cử nhân Quản lí công nghiệp có thể làm việc tại các cơ quan quản lí nhà nước ở Trung ương và địa phương về công nghiệp và xây dựng, hoặc tham gia giảng dạy tại các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp trong lĩnh vực đào tạo về kinh tế.

4.11. Ngành Kinh tế công nghiệp

Sinh viên theo học ngành Kinh tế công nghiệp được trang bị các kiến thức chuyên môn trong lĩnh vực: Kế toán - Tài chính, Kế toán xây dựng cơ bản, Kiểm toán, Kế toán quản trị, Hệ thống thông tin kinh tế, Quản trị, Marketing và phân tích hoạt động kinh doanh... Sinh viên cũng được trang bị các kỹ năng mềm như: Kỹ năng giao tiếp, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng đàm phán, kỹ năng tổ chức hiệu quả…

Sau khi tốt nghiệp được cấp bằng cử nhân, có đủ năng lực làm việc về công tác kế toán, kiểm toán, kiểm soát tại các doanh nghiệp công nghiệp, xây dựng, Bưu chính viễn thông; các Phòng Kế toán tài chính, Phòng Kế hoạch tiền lương của các Sở, Ban, Ngành liên quan đến công nghiệp, xây dựng và Bưu chính viễn thông; Kiểm toán viên tại các Công ty kiểm toán, Cơ quan kiểm toán Nhà nước, hoặc có thể tham gia giảng dạy tại các trường Đại học, Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp trong lĩnh vực đào tạo về kinh tế; có thể làm việc các vị trí như Trợ lí giám đốc, Chuyên gia tư vấn hoặc tham gia giảng dạy tại các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp đào tạo về kinh tế.

4.12. Ngành Công nghệ chế tạo máy

 Kỹ sư Công nghệ chế tạo máy có thể thiết kế, gia công chế tạo sản phẩm cơ khí; vận hành máy móc, thiết bị; tham gia tổ chức, điều hành, chỉ đạo sản xuất về lĩnh vực cơ khí.

Sinh viên tốt nghiệp có thể làm cán bộ kỹ thuật tại các nhà máy, xí nghiệp, công ty trong nước và nước ngoài như Honda, Toyota, Yamaha, Nissan, Canon..., tại các viện nghiên cứu hoặc làm chủ các cơ sở, công ty cơ khí tư nhân.

4.13. Ngành Công nghệ Kỹ thuật điện, điện tử

Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử có thể thiết kế, lắp đặt, nghiên cứu phát triển, chuyển giao công nghệ, cải tiến nâng cấp các trang thiết bị điện - điện tử, điện tự động hóa và điều khiển.

Sinh viên tốt nghiệp có thể làm cán bộ kỹ thuật các xí nghiệp, nhà máy, công ty, viện nghiên cứu trong và ngoài nước như Honda, Toyota, Yamaha, Nissan, Canon...

4.14. Ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô

Ngành công nghệ kỹ thuật ô tô ngành đào tạo tích hợp kiến thức của nhiều lĩnh vực cơ khí, tự động hóa, điện - điện tử và công nghệ chế tạo máy... Sinh viên theo học ngành này sẽ đào tạo chuyên sâu về lĩnh vực khai thác (chẩn đoán, bảo trì, bảo dưỡng và sửa chữa), kiểm định, kinh doanh dịch vụ ô tô, xe chuyên dùng, máy xây dựng, chế tạo và cải tiến phương tiện giao thông và am hiểu lĩnh vực kỹ thuật như cơ khí chế tạo, thiết kế cơ khí, tự động học, điện - điện tử,....

Sinh viên tốt nghiệp có thể làm việc trong lĩnh vực rộng từ các trung tâm thiết kế CAD/CAM/CNC về linh kiện phụ trợ nền công nghiệp ô tô và xe chuyên dùng đến chuyên sâu chẩn đoán, bảo dưỡng và sửa chữa ô tô và xe chuyên dụng, quản lý kinh doanh lĩnh vực ô tô và xe chuyên dụng.

4.15. Ngành Ngôn ngữ Anh

Chương trình Cử nhân Ngôn ngữ Anh, chuyên ngành Tiếng Anh khoa học - kỹ thuật và Công nghệ trang bị các kiến thức chuyên môn về ngôn ngữ Anh, đặc biệt là Tiếng Anh sử dụng trong các lĩnh vực khoa học, kỹ thuật, công nghệ và kinh tế; cung cấp và rèn luyện các kỹ năng giao tiếp, ứng xử trong môi trường làm việc Quốc tế.

Sinh viên tốt nghiệp có khả năng sử dụng tiếng Anh thành thạo và hiệu quả trong môi trường làm việc thuộc các lĩnh vực khoa học kỹ thuật và công nghệ, có cơ hội làm phiên dịch viên cho các công ty, nhà máy liên doanh và nước ngoài, biên dịch viên cho các tờ báo và tạp chí khoa học công nghệ, giảng dạy Tiếng Anh ở các trường phổ thông, trung học chuyên nghiệp, cao đẳng và đại học.

4.16.Chương trình tiên tiến ngành Kỹ thuật cơ khí

Chương trình tiên tiến (CTTT) ngành Kỹ thuật cơ khí được xây dựng theo chương trình của ngành Cơ khí hàng không vũ trụ của Đại học Bang New York tại Buffalo, Hoa Kỳ và có sử dụng một số học phần của chương trình đào tạo trong nước. CTTT ngành Kỹ thuật cơ khí có tổng số tín chỉ bằng các chương trình tương đương dạy bằng tiếng Việt.

Mục tiêu của chương trình là giúp người học kiến thức, kỹ năng, năng lực thực tiễn trong việc thiết kế, chế tạo và tự động hóa các cơ cấu, sản phẩm cơ khí phục vụ công nghiệp và cuộc sống con người.

Điểm khác biệt của CTTT ngành Kỹ thuật cơ khí là dạy cho người học biết cách tư duy logic và sáng tạo trong thiết kế cơ khí.

Kỹ sư tốt nghiệp CTTT ngành Kỹ thuật cơ khí thích hợp với các môi trường hội nhập quốc tế trong đó áp dụng công nghệ và kỹ thuật tiên tiến của thế giới và đòi hỏi phải thành thạo tiếng Anh. Ngoài ra được ưu tiên giới thiệu chuyển tiếp học thạc sỹ, tiến sỹ tại Hoa Kỳ hoặc Châu Âu theo các chương trình học bổng của Nhà nước hoặc có cơ hội làm việc tại trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp, các trường đại học, cao đẳng thuộc khối kỹ thuật, các công ty liên doanh nước ngoài.

4.17. Chương trình tiên tiến ngành Kỹ thuật điện

Chương trình tiên tiến (CTTT) ngành Kỹ thuật điện được xây dựng theo chương trình của ngành Kỹ thuật điện của Đại học Bang Oklahoma, Hoa Kỳ. Mục tiêu của chương trình là trang bị đầy đủ những kiến thức cơ bản, cơ sở về điện, điện tử, tin học, đo lường và điều khiển, tự động hóa, hệ thống điện và truyền thông giúp sinh viên nắm được những kiến thức cơ bản tiên tiến trong lĩnh vực kỹ thuật điện và điều khiển các hệ thống thiết bị hiện đại.

Sinh viên được học các giáo trình tiên tiến nhất của Hoa Kỳ và được thực hành thí nghiệm trên các thiết bị điện, điện tử, viễn thông tiên tiến nhất tại Trường.

Sinh viên tốt nghiệp có thể làm công tác thiết kế, quản lý kỹ thuật ở những nhà máy, doanh nghiệp có yêu cầu cao về lĩnh vực điện tử, tự động hóa và điều khiển hệ thống. Ngoài ra được ưu tiên giới thiệu chuyển tiếp học thạc sĩ, tiến sĩ tại Hoa Kỳ hoặc Châu Âu theo các chương trình học bổng của Nhà nước hoặc có cơ hội làm việc tại trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp, các trường đại học, cao đẳng thuộc khối kỹ thuật, các công ty liên doanh nước ngoài.

4.18. Chương trình liên kết đào tạo Quốc tế ngành Kỹ thuật điện tử

Chương trình ngành Kỹ thuật điện tử là chương trình của Trường Đại học Quốc gia Kyung Pook (KNU) - Hàn Quốc, giảng dạy bằng tiếng Anh phối hợp với Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp - Đại học Thái Nguyên theo phương thức 2 +2. Sinh viên sẽ học 2 năm cuối học tại Hàn Quốc và được cấp bằng tại KNU. Sinh viên nếu chưa có điểm Toefl ITP hoặc chuẩn tiếng Anh tương đương sẽ phải học thêm các học phần tiếng Anh bổ sung trong năm đầu tiên và học 2 năm theo chuyên ngành tại Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp.

Mục tiêu của chương trình là trang bị các kiến thức cơ bản và chuyên sâu về kỹ thuật bán dẫn, điện - điện tử, truyền thông, mạng, máy tính theo mô hình của Hàn Quốc.

Sinh viên tốt nghiệp có bằng tốt nghiệp của Trường Đại học Quốc gia Kyung Pook (KNU) - Hàn Quốc có nhiều cơ hội việc làm trong các lĩnh vực điện tử, truyền thông và máy tính tại các công ty nước ngoài, liên doanh hoặc trong nước như Công ty điện tử Sam Sung, LG, Canon v.v..

5. Điều kiện cơ sở vật chất; ký túc xá; học bổng cho sinh viên xuất sắc và chính sách hỗ trợ cho sinh viên diện khó khăn, vùng sâu, vùng xa

- Tổng diện tích đất của trường: 350.000 (m2).

- Ký túc xá có 6 nhà 5 tầng, 3 nhà 4 tầng với hơn 4000 chỗ ở.

Tất cả các phòng học của trường đều được trang bị các thiết bị hỗ trợ giảng dạy hiện đại như máy tính, tăng âm, projector, overhead, hệ thống kết nối internet không dây, máy chiếu,...

 

Các bài liên quan