Thông báo

Ngày đăng 26-02-2018; Số lần đọc: 453

THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2018 CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP - ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

I. GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC VỀ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP - ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Số 666, Đường 3-2, phường Tích Lương, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Website: www.tnut.edu.vn

Số điện thoại: 0208. 3847 145

Email: office@tnut.edu.vn

Fax: 0208. 3847 403

Hiệu trưởng: PGS.TS. Nguyễn Duy Cương

Sứ mệnh: Đào tạo nguồn nhân lực đại học và sau đại học, từng bước đạt chuẩn quốc tế, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Tiếp cận phương thức nghiên cứu khoa học của các nước phát triển; nghiên cứu khoa học gắn liền với đào tạo và phát triển sản phẩm phục vụ trực tiếp doanh nghiệp và sự phát triển kinh tế xã hội đất nước; Tiếp thu văn hóa tiên tiến đi đôi với giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.

Tầm nhìn: Nhà trường trở thành cơ sở giáo dục đại học thành viên trọng điểm trong Đại học Thái Nguyên. Công tác đào tạo theo định hướng nghiên cứu cho một số ngành có truyền thống đạt đẳng cấp khu vực và quốc tế, mở rộng mô hình đào tạo theo hướng nghiên cứu ứng dụng và liên thông cao đẳng nghề lên đại học; Phấn đấu trở thành trung tâm có uy tín trong nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ; Tăng cường hội nhập sâu rộng vào cộng đồng giáo dục đại học khu vực và quốc tế; Đẩy mạnh xã hội hoá giáo dục đại học thông qua gắn kết nhà trường với các nhà tuyển dụng, hợp đồng đào tạo nguồn lao động theo yêu cầu của nhà tuyển dụng.

Đội ngũ giảng dạy: 385

Trong đó:

  • Số cán bộ giảng dạy có trình độ thạc sỹ: 270
  • Số cán bộ giảng dạy có trình độ tiến sỹ: 65
  • Số phó giáo sư, giáo sư: 14

Tổng số sinh viên và học viên SĐH: 6.810

Trong đó:

  • Số sinh viên chính quy: 6.785
  • Số sinh viên phi chính quy: 248
  • Số học viên sau đại học: 108

Các Khoa chuyên môn, Bộ môn trực thuộc:

Khoa Cơ khí; Khoa Điện; Khoa Điện tử; Khoa Quốc tế ; Khoa Ô tô & Máy động lực; Khoa Khoa học cơ bản; Khoa Xây dựng & Môi trường; Khoa Kinh tế Công nghiệp; Khoa Sư phạm Kỹ thuật; Bộ môn Lý luận Chính trị.

Các Trung tâm chức năng trực thuộc:

Trung tâm Dịch vụ tổng hợp; Trung Đào tạo theo nhu cầu xã hội; Trung tâm Hợp tác đào tạo quốc tế.

Trung tâm, viện nghiên cứu bao gồm: Trung tâm Thực nghiệm; Viện Nghiên cứu phát triển công nghệ cao về Kỹ thuật công nghiệp.

 

II. THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2018

1. Chỉ tiêu tuyển sinh

STT

Ngành

(Chuyên ngành)

Mã ngành

Tổ hợp môn thi/ xét tuyển

 (mã tổ hợp xét tuyển)

Chỉ tiêu

Ghi chú

Theo điểm thi THPTQG

Theo

học bạ THPT

Theo phương thức khác

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

 

 

 

 

 

2020

 

 

 

 

 

Nhóm ngành V

 

 

 

 

 

 

1

Ngành Kỹ thuật Cơ khí - Chương trình tiên tiến

7905218

A00: Toán, Lý, Hóa

A01: Toán, Lý, Tiếng Anh

D01: Toán, Văn, Tiếng Anh

D07: Toán, Hóa, Tiếng Anh

70

 

 

 

2

Kỹ thuật điện – Chương trình tiên tiến

7905228

A00: Toán, Lý, Hóa

A01: Toán, Lý, Tiếng Anh

D01: Toán, Văn, Tiếng Anh

D07: Toán, Hóa, Tiếng Anh

70

 

 

 

3

Ngôn ngữ Anh

7220201

A00: Toán, Lý, Hóa

A01: Toán, Lý, Tiếng Anh

D01: Toán, Văn, Tiếng Anh

D07: Toán, Hóa, Tiếng Anh

30

 

 

 

4

Kỹ thuật cơ khí

7520103

A00: Toán, Lý, Hóa

A01: Toán, Lý, Tiếng Anh

D01: Toán, Văn, Tiếng Anh

D07: Toán, Hóa, Tiếng Anh

350

 

 

 

5

Công nghệ kỹ thuật ô tô

7510205

A00: Toán, Lý, Hóa

A01: Toán, Lý, Tiếng Anh

D01: Toán, Văn, Tiếng Anh

 D07: Toán, Hóa, Tiếng Anh

140

 

 

 

6

Kỹ thuật Cơ điện tử

7520114

A00: Toán, Lý, Hóa

A01: Toán, Lý, Tiếng Anh

D01: Toán, Văn, Tiếng Anh

 D07: Toán, Hóa, Tiếng Anh

280

 

 

 

7

Kỹ thuật Điện tử - viễn thông

7520207

A00: Toán, Lý, Hóa

A01: Toán, Lý, Tiếng Anh

D01: Toán, Văn, Tiếng Anh

 D07: Toán, Hóa, Tiếng Anh

70

 

 

 

8

Kỹ thuật máy tính

7480106

A00: Toán, Lý, Hóa

A01: Toán, Lý, Tiếng Anh

D01: Toán, Văn, Tiếng Anh

 D07: Toán, Hóa, Tiếng Anh

50

 

 

 

9

Kỹ thuật Điều khiển và tự động hoá

7520216

A00: Toán, Lý, Hóa

A01: Toán, Lý, Tiếng Anh

D01: Toán, Văn, Tiếng Anh

 D07: Toán, Hóa, Tiếng Anh

350

 

 

 

10

Kỹ thuật điện

7520201

A00: Toán, Lý, Hóa

A01: Toán, Lý, Tiếng Anh

D01: Toán, Văn, Tiếng Anh

 D07: Toán, Hóa, Tiếng Anh

280

 

 

 

11

Kỹ thuật xây dựng

7580201

A00: Toán, Lý, Hóa

A01: Toán, Lý, Tiếng Anh

D01: Toán, Văn, Tiếng Anh

 D07: Toán, Hóa, Tiếng Anh

70

 

 

 

12

Kinh tế công nghiệp

7510604

A00: Toán, Lý, Hóa

A01: Toán, Lý, Tiếng Anh

D01: Toán, Văn, Tiếng Anh

 D07: Toán, Hóa, Tiếng Anh

40

 

 

 

13

Quản lý công nghiệp

7510601

A00: Toán, Lý, Hóa

A01: Toán, Lý, Tiếng Anh

D01: Toán, Văn, Tiếng Anh

 D07: Toán, Hóa, Tiếng Anh

40

 

 

 

14

Công nghệ chế tạo máy

7510202

A00: Toán, Lý, Hóa

A01: Toán, Lý, Tiếng Anh

D01: Toán, Văn, Tiếng Anh

 D07: Toán, Hóa, Tiếng Anh

70

 

 

 

15

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

7510301

A00: Toán, Lý, Hóa

A01: Toán, Lý, Tiếng Anh

D01: Toán, Văn, Tiếng Anh

 D07: Toán, Hóa, Tiếng Anh

70

 

 

 

 

Nhóm ngành VII

 

 

 

 

 

 

16

Ngành Kỹ thuật môi trường

7520320

A00: Toán, Lý, Hóa

A01: Toán, Lý, Tiếng Anh

 D07: Toán, Hóa, Tiếng Anh

 B00: Toán, Hóa, Sinh học

40

 

 

 

2. Đối tượng tuyển sinh

Là học sinh đã tốt nghiệp THPT theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên; đáp ứng các qui định về sức khỏe và các điều kiện dự tuyển khác theo Qui chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính qui hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

3. Phương thức tuyển sinh

Nhà trường tuyển sinh dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018

4. Tổ chức tuyển sinh: Thời gian; hình thức nhận ĐKXT/thi tuyển; các điều kiện xét tuyển/thi tuyển, tổ hợp môn thi/bài thi đối từng ngành đào tạo...

 Thực hiện theo quy định của Bộ giáo dục và Đào tạo.

 

III. THÔNG TIN VỀ NGÀNH ĐÀO TẠO VÀ CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP

1. Các ngành đào tạo truyền thống

1.1. Ngành Kỹ thuật Cơ khí

Chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật Cơ khí được xây dựng trên cơ sở tham khảo các chương trình đại học tiên tiến trên thế giới, có điều chỉnh, bổ sung các môn học truyền thống để đào tạo ra Kỹ sư cơ khí có kiến thức chuyên môn vững, năng động, đáp ứng mọi điều kiện thực tế.

Kỹ sư cơ khí có thể đảm nhận các công việc thiết kế, chế tạo, vận hành, kinh doanh, bảo hành  các sản phẩm cơ khí  trong hầu hết các ngành sản xuất công nghiệp và dân dụng. Kỹ sư cơ khí là một trong những nghề có khả năng xin việc hoặc tự kinh doanh cao nhất trong số các ngành kỹ thuật.

Học ngành Kỹ thuật cơ khí, tùy theo năng lực, sở thích cá nhân và định hướng nghề nghiệp, sau khi học xong kiến thức cơ bản tại trường, sinh viên có thể chọn một trong 4 chuyên ngành dưới đây:

+ Chuyên ngành Thiết kế và chế tạo cơ khí: khối kiến thức chuyên ngành được xây dựng theo chương trình Thiết kế cơ khí của Đại học bang New York tại Buffalo, Hoa Kỳ; cung cấp các kiến thức chuyên sâu về các phương pháp thiết kế mới nhất cũng như cải tiến các thiết bị, máy móc hiện có.

+ Chuyên ngành Cơ khí chế tạo máy: cung cấp các kiến thức chuyên sâu về kỹ thuật và công nghệ, về thiết bị gia công cắt gọt, gia công tiên tiến và tự động hóa quá trình sản xuất. Đây là chuyên ngành truyền thống đã được triển khai đào tạo từ khi trường được thành lập, 19/8/1965.

+ Chuyên ngành Kỹ thuật gia công tạo hình: cung cấp các kiến thức chuyên sâu về kỹ thuật và công nghệ, về thiết bị gia công kim loại bằng biến dạng dẻo như: uốn, kéo, dập… để tạo hình các sản phẩm cơ khí.

+ Chuyên ngành Kỹ thuật Cơ khí động lực là chuyên ngành ngành đào tạo tích hợp kiến thức của nhiều lĩnh vực Cơ khí, tự động hóa, điện - điện tử và công nghệ chế tạo máy....Sinh viên theo học ngành này sẽ đào tạo cơ sở nền vững chắc về cơ khí chế tạo máy, thiên về lĩnh vực thiết kế, chế tạo các linh kiện phụ trợ  Ô tô và máy Động lực, ngoài ra trang bị sinh viên chuyên sâu lĩnh vực khai thác (chẩn đoán, bảo trì, bảo dưỡng và sửa chửa), kiểm định, kinh doanh dịch vụ ô tô, xe chuyên dùng, máy xây dựng và hoán cải các phương tiện giao thông. 

Rất nhiều sinh viên của khoa sau khi tốt nghiệp vào làm việc cho các công ty sản xuất công nghiệp và dịch vụ ở Việt Nam và nước ngoài. Một số khác tiếp tục học cao học kỹ thuật hoặc ở các lĩnh vực khác để làm công tác nghiên cứu và giảng dạy. Rất nhiều kỹ sư được đào tạo từ khoa Cơ khí đã trở thành các nhà quản lí, lãnh đạo.

Sinh viên học tập ở khoa Cơ khí, Khoa Ô tô & Máy động lực được giảng dạy bởi đội ngũ giảng viên có trình độ cao và kinh nghiệm trong công tác đào tạo, nghiên cứu. Được học tập trong môi trường tốt, các thiết bị thực hành, thí nghiệm hiện đại và luôn được quan tâm đầu tư. Chương trình đào tạo tiên tiến và thường xuyên được cập nhật.

 

1.2. Ngành Kỹ thuật Cơ điện tử  

Chương trình ngành Cơ điện tử được xây dựng trên cơ sở tham khảo chương trình đào tạo của các trường đại học trong nước và quốc tế cung cấp cho người học những kiến thức và kỹ năng liên quan đến thiết kế, chế tạo và điều khiển các hệ thống, thiết bị tích hợp Cơ khí, Điện tử, Công nghệ thông tin, Điều khiển và Tự động hóa trong công nghiệp và dân dụng.

Sinh viên tốt nghiệp có thể làm việc trong các lĩnh vực có liên quan đến Tự động hóa, Cơ điện tử; có thể thực hiện vai trò của một kỹ sư cơ khí hoặc Điện - Điện tử, Điều khiển tự động tại các nhà máy công nghiệp.

 

1.3. Ngành Kỹ thuật Điện

Ngành Kỹ thuật điện là một ngành phát triển mang tính đột phá trong tương lai, nhằm đào tạo nguồn nhân lực có trình độ cao và kiến thức sâu rộng trong nhiều lĩnh vực như các quá trình tự động hoá, tự động điều khiển và hệ thống cung cấp điện. Kỹ sư ngành kỹ thuật Điện có thể thực hiện thiết kế, lắp đặt, vận hành, bảo dưỡng và sửa chữa, khai thác và sử dụng có hiệu quả các hệ thống cung cấp điện, làm chủ kỹ thuật các nhà máy phát điện (thuỷ điện, nhiệt điện...).Thiết kế, lắp đặt, vận hành, sửa chữa các hệ thống thông tin không dây; Vận hành, sửa chữa các máy móc, thiết bị y tế.

Học ngành Kỹ thuật điện, sinh viên có thể lựa chọn 1 trong 3 chuyên ngành sau:

- Chuyên ngành Kỹ thuật điện

 Chương trình Kỹ thuật điện cung cấp kiến ​​thức về kỹ thuật điện thông dụng như điện dân dụng, điện lạnh v.v. và giúp cho sinh viên năng lực tính toán, thiết kế, bảo trì, sửa chữa các hệ thống cung cấp điện, điện dân dụng, điện lạnh, chiếu sáng, chống sét, an ninh và an toàn điện.

Chuyên ngành này phù hợp với những sinh viên quan tâm đến lĩnh vực điện phục vụ đời sống con người.

Sinh viên tốt nghiệp có thể làm việc tại các trạm điện, các công ty, nhà máy xí nghiệp công nghiệp và dân dụng.

- Chuyên ngành Hệ thống điện

 Chương trình Hệ thống điện cung cấp kiến thức về tư vấn, thiết kế, vận hành các hệ thống điện công nghiệp, dân dụng, giúp sinh viên phân tích nguyên lý hoạt động của các thiết bị điện trong hệ thống điện, tính toán, thiết kế các nhà máy điện, hệ thống truyền tải và phân phối điện, các hệ thống bảo vệ hệ thống điện v.v.

Sinh viên tốt nghiệp có cơ hội làm việc tại nhà máy điện, công ty điện lực, khu công nghiệp, viện nghiên cứu.

- Chuyên ngành Thiết bị điện

 Chương trình Thiết bị điện trang bị những kiến thức cơ bản về thiết bị điện trong sản xuất, công nghệ sản xuất thiết bị điện, chế tạo máy điện, trang bị, vận hành các thiết bị gia công nhiệt hiện đại, tự động hóa trong thiết kế thiết bị điện, thử nghiệm và bảo dưỡng thiết bị điện.

Sinh viên tốt nghiệp có thể làm việc trong các nhà máy chế tạo thiết bị điện, nhà máy sản xuất điện năng, trung tâm kiểm định chất lượng và thử nghiệm thiết bị điện, nhà máy sản xuất công nghiệp.

 

1.4. Ngành Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hoá

Đào tạo kỹ sư ngành Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hoá với các kiến thức khoa học kỹ thuật và kỹ năng về hệ thống đo lường và điều khiển tự động trong công nghiệp như: Các hệ thống điều khiển tự động trong công nghiệp lắp ráp, chế biến, sản xuất và phân phối điện năng, điều khiển hệ thống giao thông; các hệ thống phân phối và điều khiển năng lượng trong tòa nhà; các hệ thống đo lường, giám sát và truyền thông công nghiệp. Thực hiện việc thiết kế, lắp đặt, sửa chữa các hệ thống cung cấp điện, hệ thống truyền động, dây chuyền điều khiển tự động trong các nhà máy, xí nghiệp công nghiệp cũng như các thiết bị điện - điện tử thông dụng. Ngành Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hoá, với một đội ngũ giảng viên phần lớn có trình độ sau đại học. Chương trình ngành Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa gồm 2 chuyên ngành:

- Chuyên ngành Tự động hóa xí nghiệp công nghiệp

Chương trình Tự động hóa xí nghiệp công nghiệp cung cấp các kiến thức về thiết bị, máy và dây chuyền sản xuất tự động sử dụng năng lượng điện trong các công ty, xí nghiệp công nghiệp để sinh viên biết cách sửa chữa, cải tiến, thiết kế, chế tạo, hiệu chỉnh, vận hành quản lý máy tự động và dây chuyền tự động.

Sinh viên tốt nghiệp có thể công tác tại các công ty, xí nghiệp công nghiệp, nhà máy sản xuất điện năng có mức độ tự động hóa cao và hiện đại.

- Chuyên ngành Kỹ thuật Điều khiển

Chương trình đào tạo trang bị đẩy đủ cho sinh viên các khối kiến thức: a) khối kiến thức nền tảng về điện-điện tử, cơ khí, máy tính; b) khối kiến thức về thiết bị tự động: như role, các cảm biến công nghệ cao, các cơ cấu chấp hành, các thiết bị khí nén thủy lực, các bộ điều khiển …; c) Khối kiến thức về lập trình điều khiển hệ thống trên máy tính PC, trên hệ thống nhúng- FPGA, trên các thiết bị điều khiển chuyên dụng như PLC, LOGO; d) Khối kiến thức về lý thuyết điều khiển và e) Khối kiến thức về Điều khiển tự động quá trình các sản xuất công nghiệp (dầu khí, luyện kim, xi măng, giấy, lắp ráp, điện năng…).

Kỹ sư sau khi ra trường có thể khảo sát, phân tích và thiết kế các dự án sản xuất tự động bằng máy móc; sửa chữa và vận hành các hệ thống điều khiển và tự động hóa trong sản xuất công nghiệp.

Sinh viên tốt nghiệp có thể làm kỹ sư thiết kế, kỹ sư vận hành, kỹ sư điều hành, kỹ sư nghiên cứu và phát triển tại các nhà máy sản xuất chế biến, công ty lắp ráp và chế tạo, các công ty liên doanh nước ngoài có hệ thống máy móc robot hiện đại, các công ty sản xuất và phân phối điện năng, các cơ sở nghiên cứu và phát triển về điều khiển và tự động hóa.

 

1.5. Ngành Kỹ thuật Điện tử - viễn thông

Sinh viên học ngành Kỹ thuật điện tử, viễn thông có thể lựa chọn 01 trong 2 chuyên ngành sau:

- Chuyên ngành Điện tử viễn thông

Chương trình Điện tử Viễn thông trang bị đầy đủ hệ thống kiến thức khoa học cơ bản, khối kiến thức cơ sở ngành về điện, điện tử, truyền thông và công nghệ thông tin nhằm thực hiện quá trình trao đổi thông tin nhiều chiều, nhiều nguồn: từ giọng nói đến dữ liệu, âm thanh và hình ảnh, từ thông tin hữu tuyến đến thông tin vô tuyến. Sinh viên có cơ hội thực hành, thí nghiệm, thực tập về thiết kế, lắp ráp và chế tạo phần cứng cũng như lập trình phần mềm, được tham gia và trải nghiệm trực tiếp tại các công ty về truyền thông trong quá trình học tập.

Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Điện tử viễn thông với vai trò kỹ sư đảm nhận các vị trí: quản lý sản suất, kỹ thuật viên tại các công ty viễn thông như: Vinaphone, MobiFone, Đài viễn Thông, Công ty truyền số liệu VDC, Viettel, FPT, SPT, GTEL, các công ty về phát thanh truyền hình, điện tử Samsung và các công ty vệ tinh, các đài truyền hình VTC, HTV, SCTV, hệ thống thông tin hàng không, ...

- Chuyên ngành Kỹ thuật điện tử

Chương trình Kỹ thuật Điện tử trang bị kiến thức về thiết kế, xây dựng, khai thác, vận hành, sử dụng, bảo trì thiết bị, hệ thống điện tử hiện đại được ứng dụng rộng khắp trong công nghiệp, thông tin liên lạc, quân sự, y tế cũng như trong dân dụng.

Sinh viên có cơ hội thực hành, thí nghiệm, thực tập về thiết kế, lắp ráp và chế tạo phần cứng cũng như lập trình phần mềm.

Sinh viên tốt nghiệp có cơ hội quản lý trực tiếp hoặc gián tiếp trong các công ty, nhà máy sản xuất thiết bị điện tử, khu chế xuất, khu công nghiệp, những nơi yêu cầu quá trình tự động hóa và điện tử hóa cao, hoặc kỹ thuật viên vận hành, sửa chữa các thiết bị điện tử dân dụng, thiết bị thông tin liên lạc, thiết bị điện tử y sinh, các vũ khí, khí tài quân sự.

 

1.6. Ngành Kỹ thuật máy tính

Được đào tạo các kiến thức chuyên sâu về các lĩnh vực sau:

Công nghệ thông tin: Lập trình phần mềm, Lập trình web, Lập trình Android, Lập trình cho điện thoại di động, máy tính bảng, lập trình trò chơi;

Chíp điện tử thông minh và ứng dụng: Thiết kế và lập trình các hệ thống điều khiển điện tử thông minh, điều khiển cho Robot, điều khiển tự động hóa cho các nhà máy công nghiệp, nhà thông minh;

Mạng máy tính: Thiết kế, xây dựng, quản trị và vận hành các hệ thống mạng máy (internet) tính trong các nhà máy, xí nghiệp và cơ quan.

Sinh viên tốt nghiệp có thể làm việc tại: Các công ty thiết kế và sản xuất phần mềm: FPT, BKAV, SAMSUNG, CANON, Facebook, Google, Microsoft, HiPT, CMC; Các cơ quan, nhà máy, xí nghiệp có ứng dụng về Công nghệ thông tin:  VTV, Viettel, VNPT, HTV, VTC, VDC, Các Bộ, các sở, các công ty về tài chính, ngân hàng, sân bay,…; Các viện nghiên cứu, trường Đại học, cao đẳng và trung học chuyên nghiệp.

 

1.7. Ngành Kỹ thuật môi trường

Chương trình đào tạo:

Sinh viên Ngành Kỹ thuật môi trường được trang bị các kiến thức cơ bản về tiếng anh, các quá trình lý, hóa và sinh học trong lĩnh vực kiểm soát và xử lý ô nhiễm môi trường, các kỹ thuật, kỹ năng thiết kế, vận hành và quản lý các công trình xử lý ô nhiễm môi trường đô thị, công nghiệp và nông thôn. Ngoài ra, các kiến thức về quản lý môi trường như đánh giá tác động môi trường, các biện pháp quản lý vận hành và thay đổi công nghệ giảm thiểu phát sinh chất thải cũng được cung cấp giúp sinh viên có thể thích ứng với các công việc đa dạng  hơn trong thực tế.

Với phòng thí nghiệm chuyên ngành được trang bị thiết bị hiện đại, sinh viên được chủ động nghiên cứu bằng việc tham gia các dự án, đề tài nghiên cứu khoa học sát với thực tế ngay từ năm học đầu tiên và có thể tạo ra các mô hình xử lý chất thải hay những sản phẩm tái chế thân thiện với môi trường.

Nhiều kết quả nghiên cứu khoa học của sinh viên ngành Kỹ thuật Môi trường đã được đánh giá cao về khả năng ứng dụng trong thực tế và giành được nhiều giải thưởng cao của Đại học Thái Nguyên.Ngoài ra sinh viên còn được tiếp cận với các giáo sư, các bạn sinh viên nước ngoài và nhận được các cơ hội học tập, thực tập sinh tại các nước như Mỹ, Nhật  Bản, Đài Loan, Singapore....

Cơ hội việc làm:

Kỹ sư ngành Kỹ thuật Môi trường có thể đáp ứng tốt nhu cầu của các nhà tuyển dụng. Theo khảo sát hơn 85% sinh viên tốt nghiệp ngành Kỹ thuật Môi trường làm việc đúng chuyên ngành và đang làm việc tại các vị trí, cơ quan sau:

- Các cơ quan Nhà nước về quản lý Môi trường như: Bộ, Sở, Phòng, Cục, Chi cục Bảo vệ môi trường, Trung tâm Quan trắc môi trường, Cảnh sát môi trường, Ban Quản Lý Các Khu Công Nghiệp …

- Tự thành lập công ty hoặc làm việc tại những Công ty về môi trường, các nhà máy xử lý chất thải: với vai trò là nhà quản lý, tư vấn, thiết kế, vận hành, chuyển giao công nghệ xử lý chất thải cho các công ty, Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường, tham gia các dự án bảo vệ môi trường trong và ngoài nước.

- Trở thành giảng viên, cán bộ nghiên cứuvề lĩnh vực Môi trường: tại các trường đại học, Cao đằng, Viện nghiên cứu .v.v.

 

1.8. Ngành Kỹ thuật xây dựng

Chương trình đào tạo:

Học chương trình này sinh viên sẽ có hiểu biết đầy đủ về nhà ở, công trình công cộng và nhà công nghiệp bao gồm các thành tố nào, chức năng của chúng ra sao? Làm thế nào để thiết kế và thi công được những công trình nhà cao tầng? Tại sao có thể xây dựng được những công trình trên nền đất yếu, hay ở những khu vực thường xảy ra gió bão, động đất…?

Sinh viên được học tập trong môi trường thân thiện, năng động, sáng tạo, được kết hợp lý thuyết với thí nghiệm, thực hành. Ngành có đội ngũ giảng viên nhiệt tình, tâm huyết, nhiều kinh nghiệm.

Sinh viên có thể tham gia nghiên cứu khoa học đồng thời được tiếp cận với các câu lạc bộ sinh viên ngay từ khi vào trường, đặc biệt các câu lạc bộ tiếng Anh giúp phát triển khả năng ngoại ngữ, sinh viên có cơ hội làm việc giao lưu với các bạn sinh viên nước ngoài. .

Cơ hội việc làm:

Sinh viên tốt nghiệp ngành xây dựng có thể đảm nhận các công việc sau:

- Thiết kế các công trình dân dụng, công nghiệp:  Nhà cao tầng, công trình công cộng: Trụ sở nhà làm việc, trường học, nhà thi đấu, mái vòm .v.v.  công trình tháp trụ ( tháp truyền hình, cột điện, tháp viễn thông)… Nhà xưởng công nghiệp, khu chế xuất, nhà máy, xi lô, bể chứa .v.v.

- Thi công các công trình dân dụng, công nghiệp: Giám sát kỹ thuật, chỉ huy trưởng công trình, cán bộ phụ trách thi công trực tiếp trên công trường.

- Quản lý dự án xây dựng: Tại các cơ quan quản lý nhà nước nhà nước(Bộ, sở ban ngành, ủy ban nhân dân các cấp), Công ty trong và ngoài nước…

- Cán bộ nghiên cứu, giảng viên: tại các trường đại học, viện nghiên cứu .v.v.

Người học có cơ hội lựa chọn môi trường làm việc đa dạng, từ những thành phố dân cư đông đúc hay những vùng đất chưa được khám phá đến, trong phòng thiết kế hay ra ngoài công trường. Từ địa phương đến Trung ương như các  Bộ, Sở, Phòng, Trung tâm, Ban Quản Lý,  Doanh nghiệp trong và ngoài nước.

 

1.9. Ngành Quản lí công nghiệp

Sinh viên học ngành Quản lí công nghiệp sẽ được trang bị các kiến thức cơ sở về Kỹ thuật Công nghiệp và xây dựng, Kinh tế học, Quản trị học, Pháp luật kinh tế, Tin học quản lí; Các kiến thức chuyên môn về Quản lí Công nghiệp, Quản trị Marketing, Quản trị tài chính, Quản trị sản xuất, Quản trị nhân lực…

Sau khi sinh viên tốt nghiệp được cấp bằng cử nhân, có năng lực tham gia xây dựng các dự án đầu tư, phát triển chiến lược công ty, thiết kế và điều khiển hệ thống sản xuất, thống kê và quản lí chuỗi cung cấp trong các ngành công nghiệp; Cử nhân Quản lí công nghiệp có khả năng làm việc tại các phòng Kinh doanh, Kế hoạch, Ban quản lí dự án, Bộ phận quản trị điều hành tại các doanh nghiệp công nghiệp, xây dựng, giao thông, bưu chính viễn thông; Cử nhân Quản lí công nghiệp có thể làm việc tại các cơ quan quản lí nhà nước ở Trung ương và địa phương về công nghiệp và xây dựng, hoặc tham gia giảng dạy tại các trường Đại học, Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp trong lĩnh vực đào tạo về kinh tế.

 

1.10. Ngành Kinh tế công nghiệp

Sinh viên theo học ngành Kinh tế Công nghiệp được trang bị các kiến thức chuyên môn trong lĩnh vực: Kế toán Tài chính, Kế toán Xây dựng cơ bản, Kiểm toán, Kế toán Quản trị, Hệ thống thông tin kinh tế, Quản trị, Marketing và Phân tích hoạt động kinh doanh... Sinh viên cũng được trang bị các kỹ năng mềm như: Kỹ năng giao tiếp, Kỹ năng làm việc nhóm, Kỹ năng đàm phán, Kỹ năng tổ chức hiệu quả …

Sau khi tốt nghiệp được cấp bằng cử nhân, có đủ năng lực làm việc về công tác kế toán, kiểm toán, kiểm soát tại các doanh nghiệp công nghiệp, xây dựng, Bưu chính viễn thông; các Phòng Kế toán tài chính, Phòng Kế hoạch tiền lương của các Sở, Ban, Ngành liên quan đến công nghiệp, xây dựng và Bưu chính viễn thông; Kiểm toán viên tại các Công ty kiểm toán, Cơ quan kiểm toán Nhà nước, hoặc có thể tham gia giảng dạy tại các trường Đại học, Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp trong lĩnh vực đào tạo về kinh tế; có thể làm việc các vị trí như Trợ lí giám đốc, Chuyên gia tư vấn hoặc tham gia giảng dạy tại các trường Đại học, Cao đẳng, THCN đào tạo về Kinh tế.

 

1.11. Ngành Công nghệ chế tạo máy

 Kỹ sư Công nghệ Chế tạo máy có thể thiết kế, gia công chế tạo sản phẩm cơ khí; vận hành máy móc, thiết bị; tham gia tổ chức, điều hành, chỉ đạo sản xuất về lĩnh vực cơ khí.

Sinh viên tốt nghiệp có thể làm cán bộ kỹ thuật tại các nhà máy, xí nghiệp, công ty trong nước và nước ngoài như Honda, Toyota, Yamaha, Nissan, Canon..., tại các viện nghiên cứu hoặc làm chủ các cơ sở, công ty Cơ khí tư nhân.

 

1.12. Ngành Công nghệ Kỹ thuật điện, điện tử

Kỹ sư công nghệ Điện - Điện tử có thể thiết kế, lắp đặt, nghiên cứu phát triển, chuyển giao công nghệ, cải tiến nâng cấp các trang thiết bị điện - điện tử, điện tự động hóa và điều khiển.

Sinh viên tốt nghiệp có thể làm cán bộ kỹ thuật các xí nghiệp, nhà máy, công ty, viện nghiên cứu  trong và ngoài nước như Honda, Toyota, Yamaha, Nissan, Canon...

 

1.13. Ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô

Ngành công nghệ kỹ thuật ô tô ngành đào tạo tích hợp kiến thức của nhiều lĩnh vực Cơ khí, tự động hóa, điện - điện tử và công nghệ chế tạo máy....Sinh viên theo học ngành này sẽ đào tạo chuyên sâu về lĩnh vực khai thác (chẩn đoán, bảo trì, bảo dưỡng và sửa chửa), kiểm định, kinh doanh dịch vụ ô tô, xe chuyên dùng, máy xây dựng, chế tạo và cải tiến phương tiện giao thông và am hiểu lĩnh vực kỹ thuật như cơ khí chế tạo, thiết kế cơ khí, tự động học, điện-điện tử,....

Sinh viên tốt nghiệp có thể làm việc trong lĩnh vực rộng từ các trung tâm thiết kế CAD/CAM/CNC về linh kiện phụ trợ nền công nghiệp ô tô và xe chuyên dùng đến chuyên sâu chẩn đoán, bảo dưỡng và sửa chữa ô tô và xe chuyên dung, quả lý kinh doanh lĩnh vực ô tô và xe chuyên dùng.

 

1.14. Ngành Ngôn ngữ Anh

Chương trình Cử nhân Ngôn ngữ Anh, chuyên ngành Tiếng Anh Khoa học- Kỹ thuật và Công nghệ trang bị các kiến thức chuyên môn về ngôn ngữ Anh, đặc biệt là Tiếng Anh sử dụng trong các lĩnh vực khoa học, kỹ thuật, công nghệ và kinh tế; cung cấp và rèn luyện các kỹ năng giao tiếp, ứng xử trong môi trường làm việc Quốc tế.

Sinh viên tốt nghiệp có khả năng sử dụng tiếng Anh thành thạo và hiệu quả trong môi trường làm việc thuộc các lĩnh vực khoa học kỹ thuật và công nghệ, có cơ hội làm phiên dịch viên cho các công ty, nhà máy liên doanh và nước ngoài, biên dịch viên cho các tờ báo và tạp chí khoa học công nghệ, giảng dạy Tiếng Anh ở các trường phổ thông, trung học chuyên nghiệp, cao đẳng và đại học.

 

2. CÁC CHƯƠNG TRÌNH TIÊN TIẾN VÀ LIÊN KẾT QUỐC TẾ

 

2.1. Chương trình tiên tiến Ngành Kỹ thuật Cơ khí

CTTT ngành Kỹ thuật Cơ khí được xây dựng theo chương trình của ngành Cơ khí hàng không vũ trụ của Đại học Bang New York tại Buffalo, Hoa Kỳ và có sử dụng một số học phần của chương trình đào tạo trong nước. CTTT ngành Kỹ thuật Cơ khí có tổng số tín chỉ bằng các chương trình tương đương dạy bằng tiếng Việt.

Mục tiêu của chương trình là giúp người học kiến thức, kỹ năng, năng lực thực tiễn trong việc thiết kế, chế tạo và tự động hóa các cơ cấu, sản phẩm cơ khí phục vụ công nghiệp và cuộc sống con người.

Điểm khác biệt của CTTT ngành Kỹ thuật Cơ khí là dạy cho người học biết cách tư duy logic và sáng tạo trong thiết kế cơ khí.

Kỹ sư tốt nghiệp CTTT ngành Kỹ thuật Cơ khí thích hợp với các môi trường hội nhập quốc tế trong đó áp dụng công nghệ và kỹ thuật tiên tiến của thế giới và đòi hỏi phải thành thạo tiếng Anh. Ngoài ra được ưu tiên giới thiệu chuyển tiếp học thạc sỹ, tiến sỹ tại Hoa Kỳ hoặc Châu Âu theo các chương trình học bổng của Nhà nước hoặc có cơ hội làm việc tại trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp, các trường Đại học, Cao đẳng thuộc khối kỹ thuật, các công ty liên doanh nước ngoài.

 

2.2. Chương trình tiên tiến Ngành Kỹ thuật Điện

Chương trình tiên tiến ngành Kỹ thuật Điện được xây dựng theo chương trình của ngành Kỹ thuật Điện Đại học Bang Oklahoma, Hoa Kỳ. Mục tiêu của chương trình là trang bị đầy đủ những kiến thức cơ bản, cơ sở về Điện, Điện tử, Tin học, Đo lường, Điều khiển, Tự động hóa, Hệ thống điện và Truyền thông giúp sinh viên nắm được những kiến thức cơ bản tiên tiến trong lĩnh vực Kỹ thuật điện và Điều khiển các hệ thống thiết bị hiện đại.

Sinh viên được học các giáo trình tiên tiến nhất của Hoa Kỳ và được thực hành thí nghiệm trên các thiết bị Điện, Điện tử, Viễn thông tiên tiến nhất tại Trường.

Sinh viên tốt nghiệp có thể làm công tác thiết kế, quản lý kỹ thuật ở những nhà máy, doanh nghiệp có yêu cầu cao về lĩnh vực điện tử, tự động hóa và điều khiển hệ thống. Ngoài ra được ưu tiên giới thiệu chuyển tiếp học thạc sỹ, tiến sỹ tại Hoa Kỳ hoặc Châu Âu theo các chương trình học bổng của Nhà nước hoặc có cơ hội làm việc tại trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp, các trường Đại học, Cao đẳng thuộc khối kỹ thuật, các công ty liên doanh nước ngoài.

 

2.3. Chương trình liên kết đào tạo Quốc tế ngành Kỹ thuật Điện tử

Chương trình ngành Kỹ thuật Điện tử là chương trình của trường Đại học Quốc gia Kyung Pook (KNU), Hàn Quốc giảng dạy bằng tiếng Anh phối hợp với trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp – Đại học Thái Nguyên theo phương thức 2 +2. Sinh viên sẽ học 2 năm cuối học tại Hàn Quốc và được cấp bằng tại KNU. Sinh viên nếu chưa có điểm Toefl itp hoặc chuẩn tiếng Anh tương đương sẽ phải học thêm các học phần tiếng Anh bổ sung trong năm đầu tiên và học 2 năm theo chuyên ngành tại Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp.

Mục tiêu của chương trình là trang bị các kiến thức cơ bản và chuyên sâu về Kỹ thuật bán dẫn, điện - điện tử, truyền thông, mạng, máy tính theo mô hình của HQ.

Sinh viên tốt nghiệp có bằng tốt nghiệp của KNU Hàn Quốc có nhiều cơ hội việc làm trong các lĩnh vực điện tử, truyền thông và máy tính tại các công ty nước ngoài, liên doanh hoặc trong nước như Công ty điện tử Sam Sung, LG, Canon..v.v.

 

IV. ĐIỀU KIỆN CƠ SỞ VẬT CHẤT

1. Thống kê diện tích đất, diện tích sàn xây dựng, ký túc xá:

            - Tổng diện tích đất của trường: 350.000 (m2).

            - Ký túc xá có 6 nhà 5 tầng, 3 nhà 4 tầng với hơn 4000 chỗ ở.

 

2. Thống kê các phòng thực hành, phòng thí nghiệm:

Gồm 23 phòng thực hành, thí nghiệm và 01 Trung tâm sáng tạo sản phẩm:

- Xưởng thực hành Cơ khí – Trung tâm thực nghiệm

- Xưởng thực hành Điện – Trung Tâm thực

- Phòng thí nghiệm Kỹ thuật Thủy khí

- Phòng thí nghiệm Kỹ thuật nhiệt

- Phòng thí nghiệm Ô tô

- Phòng thí nghiệm Thiết kế cơ khí

- Phòng thí nghiệm Chế tạo máy

- Phòng thí nghiệm Công nghệ vật liệu

- Phòng thí nghiệm Kỹ thuật điện

- Phòng thí nghiệm Thiết bị điện

- Phòng thí nghiệm Tự động hóa

- Phòng thí nghiệm Hệ thống điện

- Phòng thí nghiệm Kỹ thuật Điện tử

- Phòng thí nghiệm Tin Học Công Nghiệp

- Phòng thí nghiệm Điện tử viễn thông

- Phòng thí nghiệm Đo lường & Điều khiển tự động

- Phòng thí nghiệm Cơ Điện tử

- Phòng thí nghiệm Giao Thông

- Phòng thí nghiệm Xây dựng

- Phòng thí nghiệm Hóa – Môi trường

-  Phòng thí nghiệm Nghiên cứu Cơ khí – Động lực

- Phòng thí nghiệm Nghiên cứu công nghệ vật liệu

- Phòng thí nghiệm Nghiên cứu Điện – Điện tử

- Trung tâm sáng tạo sản phẩm.

 

3. Thống kê phòng học, trang thiết bị phục vụ giảng dạy và học tập:

TT

Loại phòng

Số lượng

1

Hội trường, phòng học lớn trên 200 chỗ

01

2

Phòng học từ 100 - 200 chỗ

10

3

Phòng học từ 50-100 chỗ

61

4

Số phòng học dưới 50 chỗ

0

5

Số phòng học đa phương tiện

01

 

 

 

Tất cả các phòng học của trường đều được trang bị các thiết bị hỗ trợ giảng dạy hiện đại như máy tính, tăng âm, projector, overhead, hệ thống kết nối internet không dây, máy chiếu data show…vv.

 

4. Thống kê về học liệu (kể cả e-book, cơ sở dữ liệu điện tử) trong thư viện:

TT

Nhóm ngành đào tạo

Số lượng

1

Nhóm ngành I

3930

2

Nhóm ngành II

 

3

Nhóm ngành III

 

4

Nhóm ngành IV

85008

5

Nhóm ngành V

 

6

Nhóm ngành VI

50

7

Nhóm ngành VII

 

 

 

Các bài liên quan