Tin tức & Sự kiện

Ngày 29-02-2020

Ngành/ Chương trình đào tạo đại học, cao đẳng tại Đại học Thái Nguyên

15/02/2019 | 11:00

Những điểm mới trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2019

03/01/2019 | 09:15

ĐỀ THI THAM KHẢO TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2019

25/12/2018 | 10:24

THÔNG BÁO XÉT TUYỂN BỔ SUNG ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY; CAO ĐẲNG NHÓM NGÀNH ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN HỆ CHÍNH QUY ĐỢT 1 NĂM 2018

20/08/2018 | 10:57

THÔNG BÁO ĐIỂM TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY; CAO ĐẲNG NHÓM NGÀNH ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN HỆ CHÍNH QUY ĐỢT 1 NĂM 2018

06/08/2018 | 15:54

NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG CỦA ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN NĂM 2018

02/04/2018 | 08:29

THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY CỦA ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN NĂM 2018

28/02/2018 | 17:21

SINH VIÊN CÓ THỂ HỌC CÙNG LÚC HAI CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG TẠI ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

25/01/2018 | 11:20

THÔNG BÁO ĐIỀU KIỆN XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY; CAO ĐẲNG NHÓM NGÀNH ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN HỆ CHÍNH QUY THEO KẾT QUẢ HỌC TẬP GHI TRONG HỌC BẠ THPT

02/08/2017 | 15:31

Điều kiện xét tuyển đại học hệ chính quy; cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy theo kết quả học tập ghi trong học bạ THPT

THÔNG BÁO ĐIỂM TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY; CAO ĐẲNG NHÓM NGÀNH ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN HỆ CHÍNH QUY ĐỢT I THEO ĐIỂM THI THPT QUỐC GIA NĂM 2017

31/07/2017 | 17:00

Điểm trúng tuyển đại học hệ chính quy; cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy đợt I theo điểm thi THPT Quốc gia năm 2017

Trang 3/5 <12345>