Tin tức & Sự kiện

Ngày 26-05-2020

SINH VIÊN CÓ THỂ HỌC CÙNG LÚC HAI CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG TẠI ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

25/01/2018 | 11:20

THÔNG BÁO ĐIỀU KIỆN XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY; CAO ĐẲNG NHÓM NGÀNH ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN HỆ CHÍNH QUY THEO KẾT QUẢ HỌC TẬP GHI TRONG HỌC BẠ THPT

02/08/2017 | 15:31

Điều kiện xét tuyển đại học hệ chính quy; cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy theo kết quả học tập ghi trong học bạ THPT

THÔNG BÁO ĐIỂM TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY; CAO ĐẲNG NHÓM NGÀNH ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN HỆ CHÍNH QUY ĐỢT I THEO ĐIỂM THI THPT QUỐC GIA NĂM 2017

31/07/2017 | 17:00

Điểm trúng tuyển đại học hệ chính quy; cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy đợt I theo điểm thi THPT Quốc gia năm 2017

THÔNG BÁO NGƯỠNG ĐIỂM NHẬN ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY ĐỢT I NĂM 2017

14/07/2017 | 16:36

HỎI ĐÁP VỀ CÔNG TÁC XÉT TUYỂN VÀ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHỨC NĂNG ĐIỀU CHỈNH NGUYỆN VỌNG ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN

13/07/2017 | 17:02

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CÔNG BỐ NGƯỠNG ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG ĐẦU VÀO NĂM 2017

13/07/2017 | 07:38

Ngày 12/7, Hội đồng xác định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào năm 2017 (điểm sàn) của Bộ đã họp, thảo luận và thống nhất đề xuất Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo mức điểm sàn cho tất cả các khối thi là 15,5 điểm.

KẾT QUẢ PHÂN TÍCH ĐIỂM THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA 2017

07/07/2017 | 14:42

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CÔNG BỐ ĐÁP ÁN CHÍNH THỨC CÁC MÔN THI KỲ THI THPTQG 2017

26/06/2017 | 08:50

LỊCH THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA 2017

19/06/2017 | 13:41

14 ĐỀ THI THỬ NGHIỆM KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA 2017

18/04/2017 | 08:09

Trang 4/5 <12345>