Tin tức & Sự kiện

Ngày 15-01-2021

Thông tin về ngành đào tạo và cơ hội nghề nghiệp Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông

1. Ngành Công nghệ Thông tin

- Sinh viên tốt nghiệp được cấp bằng Kỹ sư công nghệ thông tin (CNTT) có thể đảm nhiệm các nhiệm vụ: Phân tích, thiết kế hệ thống thông tin, lập trình, quản lý dự án CNTT; vận hành, quản trị hệ thống mạng máy tính.

- Nơi làm việc: Trong các công ty phần mềm; bộ phận CNTT trong các doanh nghiệp; trường học, viện nghiên cứu.

2. Ngành Hệ thống thông tin

- Sinh viên tốt nghiệp được cấp bằng Kỹ sư Hệ thống thông tin, có thể đảm nhiệm các nhiệm vụ: Tư vấn thiết kế các hệ thống thông tin quản lý; Quản lý các chương trình, dự án CNTT và phân tích hệ thống; Vận hành các hệ cơ sở dữ liệu; công nghệ tri thức và hệ thống thông tin địa lý.

- Nơi làm việc: Trong các Trung tâm CSDL, công ty phần mềm; bộ phận CNTT trong các doanh nghiệp; trường học, viện nghiên cứu

3. Ngành Kỹ thuật phần mềm

- Sinh viên tốt nghiệp được cấp bằng Kỹ sư Kỹ thuật phần mềm, có thể đảm nhiệm các nhiệm vụ: Trưởng nhóm lập trình, phân tích viên, lập trình viên; Kiểm thử, bảo trì phần mềm và tư vấn - thiết kế giải pháp CNTT cho doanh nghiệp.

- Nơi làm việc: Trong các nhóm phát triển CNTT của các cơ quan tổ chức thuộc lĩnh vực: ngân hàng, bảo hiểm, viễn thông, các viện nghiên cứu, trường học.

4. Ngành Khoa học máy tính

- Sinh viên tốt nghiệp được cấp bằng Kỹ sư KHMT có thể đảm nhiệm các nhiệm vụ: Phân tích, thiết kế hệ thống thông tin; Phát triển các thuật toán, giải pháp ứng dụng chuyên dụng.

- Nơi làm việc: Tại các viện, trung tâm nghiên cứu; các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, xã hội.

5. Ngành Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu

- Sinh viên tốt nghiệp được cấp bằng Kỹ sư Truyền thông và Mạng máy tính, có thể đảm nhiệm các nhiệm vụ: Phân tích, thiết kế hệ thống mạng, chuyên viên quản trị mạng, an ninh mạng và phát triển ứng dụng mạng

- Nơi làm việc: Tại các cơ sở nghiên cứu và ứng dụng thuộc lĩnh vực Truyền thông và Mạng máy tính tại các Trung tâm, viện nghiên cứu, doanh nghiệp, trường học

6. Ngành An toàn thông tin

- Sinh viên tốt nghiệp được cấp bằng Kỹ sư Hệ thống thông tin, có thể đảm nhiệm các nhiệm vụ: Chuyên viên an ninh an toàn thông tin; Phân tích thiết kế và quản lý dự án an toàn thông tin; Quản trị mạng cao cấp trong các cơ quan, tổ chức thuộc lĩnh vực tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, viễn thông, năng lượng, thương mại, giao thông vận tải, an ninh quốc phòng.

- Nơi làm việc: Tại cácViện, Trung tâm nghiên cứu của các công ty, tổ chức nhà nước, doanh nghiệp; Trường đại học, cao đẳng.

7. Ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

- Sinh viên tốt nghiệp được cấp bằng Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật Điện - điện tử, có thể đảm nhiệm các nhiệm vụ: Cán bộ quản lý, xây dựng chiến lược sản xuất kinh doanh các dịch vụ; Thiết kế, lắp đặt, vận hành và bảo trì các thiết bị điện, thiết bị điện tử, hệ thống điện, hệ thống đo lường, điều khiển và giám sát,… trong công nghiệp, nông nghiệp và dân dụng.

- Nơi làm việc: Tại các Viện, Trung tâm nghiên cứu, điều hành, các nhà máy, doanh nghiệp; trường đại học, cao đẳng.

8. Ngành Công nghệ kỹ thuật điền khiển và tự động hóa

- Sinh viên tốt nghiệp được cấp bằng Kỹ sư công nghệ kỹ thuật điện-điện tử, có thể đảm nhiệm các nhiệm vụ: Cán bộ quản lý, xây dựng chiến lược sản xuất kinh doanh các dịch vụ; Nghiên cứu phát triển, thiết kế, lắp đặt, vận hành và bảo trì các thiết bị tự động hóa quá trình sản xuất,… trong công nghiệp, nông nghiệp và dân dụng.

- Nơi làm việc: Tại các viện, trung tâm nghiên cứu, điều hành, các nhà máy, doanh nghiệp; trường đại học, cao đẳng.

9. Ngành Công nghệ kỹ thuật máy tính

- Sinh viên tốt nghiệp được cấp bằng Kỹ sư công nghệ kỹ thuật máy tính, có thể đảm nhiệm các nhiệm vụ: Thiết kế, chế tạo, lập trình các hệ thống nhúng; Lắp đặt và vận hành và quản trị các hệ thống máy tính; Thiết kế, lập trình và vận hành hệ thống điều khiển bằng máy tính, các hệ thống dùng vi điều khiển trong các dây truyền tự động hóa.

- Nơi làm việc: Tại các viện, trung tâm nghiên cứu; trung tâm điều hành, tại các nhà máy, doanh nghiệp; Trường đại học, cao đẳng.

10. Ngành Công nghệ Kỹ thuật Điện tử - Truyền thông

- Sinh viên tốt nghiệp được cấp bằng Kỹ sư công nghệ kỹ thuật điện tử truyền thôn, có thể đảm nhiệm các nhiệm vụ: Thiết kế, chế tạo vi mạch, thiết bị điện tử, cơ điện tử, viễn thông, lập trình hệ thống; Thiết kế, xây dựng, triển khai các mạng viễn thông thế hệ mới, các hệ thống phát thanh, truyền hình; quản trị kinh doanh, xây dựng chiến lược sản xuất kinh doanh các dịch vụ, sản phẩm, thiết bị điện tử, cơ điện tử, viễn thông.

- Nơi làm việc: Tại các đài phát thanh, truyền hình; viện, trung tâm nghiên cứu; các nhà máy, doanh nghiệp viễn thông; trường đại học, cao đẳng.

11. Ngành Kỹ thuật Y sinh

- Sinh viên tốt nghiệp được cấp bằng Kỹ sư Kỹ thuật y sinh, có thể đảm nhiệm các nhiệm vụ: Thiết kế, chế tạo thiết bị y tế tại các nhà máy sản xuất thiết bị y tế; Vận hành, bảo trì các trang thiết bị y tế; Hướng dẫn chuyển giao công nghệ về các thiết bị điện tử y tế.

- Nơi làm việc: Tại các trung tâm y tế, bệnh viện, phòng khám, doanh nghiệp cung cấp thiết bị y tế.

 12. Ngành Truyền thông đa phương tiện

- Sinh viên tốt nghiệp được cấp bằng Cử nhân Truyền thông đa phương tiện có thể đảm nhiệm các nhiệm vụ: Chuyên gia, quản lý điều hành; Thiết kế, biên tập, phát triển dự án; Tư vấn, thiết kế, lập trình, xử lý dữ liệu đa phương tiện.

- Nơi làm việc: Tại các cơ quan nhà nước, trung tâm, doanh nghiệp.

13. Ngành Công nghệ truyền thông

- Sinh viên tốt nghiệp được cấp bằng Cử nhân Công nghệ truyền thông có thể đảm nhiệm các nhiệm vụ: Quản lý, lãnh đạo trong các bộ phận về truyền thông, kinh doanh, bán hàng, các dự án về sản xuất, nghiên cứu đánh giá và kinh doanh sản phẩm truyền thông; Xử lý dữ liệu đa phương tiện trong truyền thông; Giảng dạy tại các cơ sở đào tạo về lĩnh vực truyền thông, báo chí, quan hệ công chúng, tổ chức sự kiện.

- Nơi làm việc: Tại các cơ quan nhà nước, trung tâm, doanh nghiệp về truyền thông, tổ chức sự kiện.

14. Ngành Thiết kế đồ họa

- Sinh viên tốt nghiệp được cấp bằng Cử nhân Thiết kế đồ họa có thể đảm nhiệm các nhiệm vụ: Phụ trách về nghệ thuật, sáng tạo; Thiết kế quảng cáo, truyền thông giải trí, thiết kế game, hình ảnh truyền hình, ấn phẩm in; Tư vấn thiết kế, biên tập bìa sách, tạp chí, bao bì sản phẩm, biển quảng cáo, giao diện website.

- Nơi làm việc: Tại các cơ quan nhà nước, trung tâm, doanh nghiệp về truyền thông, tổ chức sự kiện; Đài truyền hình, báo chí.

15. Ngành Hệ thống thông tin quản lý

- Sinh viên tốt nghiệp được cấp bằng Cử nhân Hệ thống thông tin quản lý có thể đảm nhiệm các nhiệm vụ: Làm việc tại các phòng tin học, kinh tế, kế toán, tài chính, kinh doanh; Thiết kế, vận hành, quản trị và bảo mật các hệ thống phần mềm, hệ thống ứng dụng trên mạng máy tính.

- Nơi làm việc: Cán bộ nghiên cứu tại các viện, doanh nghiệp, các cơ quan nhà nước và tư nhân, các tổ chức kinh tế - xã hội, các tổ chức tín dụng, ngân hàng.

16. Ngành Quản trị văn phòng

- Sinh viên tốt nghiệp được cấp bằng Cử nhân Quản trị văn phòng có thể đảm nhiệm các nhiệm vụ: Tư vấn, phân tích, thiết kế, xây dựng, triển khai các hệ thống thông tin quản lý văn phòng điện tử, triển khai ứng dụng Chính phủ điện tử tại các cơ quan, đơn vị; Công tác hành chính, văn phòng; thư ký, trợ lí hành chính; Công tác văn thư, lưu trữ.

- Nơi làm việc: Tại các tổ chức cơ quan nhà nước, tư nhân, trung tâm dịch vụ, doanh nghiệp.

17. Ngành thương mại điện tử

- Sinh viên tốt nghiệp được cấp bằng Cử nhân Thương mại điện tử có thể đảm nhiệm các nhiệm vụ: Quản trị, vận hành hệ thống Purchasing, Logistic; Nghiên cứu và Phát triển (R&D) ứng dụng thương mại điện tử.

- Nơi làm việc: Các tổ chức kinh tế, các viện nghiên cứu, các trường cao đẳng, đại học; Doanh nghiệp thương mại dịch vụ, đầu tư có ứng dụng thương mại điện tử.

* Các chương trình đào tạo theo chương trình tiên tiến, chương trình chất lượng cao, chương trình liên kết quốc tế

Chương trình đào tạo liên kết quốc tế ngành Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông giữa nhà trường với đại học FCU - Đài Loan. Trong đó 3 năm học tại Việt Nam và 2 năm cuối học tại FCU và lấy bằng do FCU - Đài Loan cấp.

Các bài liên quan

-->