Tin tức & Sự kiện

Ngày 23-10-2020

Thông báo xét tuyển bổ sung đại học, cao đẳng hệ chính quy các ngành đào tạo của Đại học Thái Nguyên năm 2020

THÔNG BÁO

XÉT TUYỂN BỔ SUNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY

CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO CỦA ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN NĂM 2020

 

     Căn cứ Thông tư số 09/2020/TT-BGDĐT ngày 07/5/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non;

     Căn cứ Công văn số 3407/BGDĐT-GDĐH ngày 04/9/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn công tác tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non năm 2020;

     Căn cứ Thông báo số 1880/TB-ĐHTN ngày 05/10/2020 về kết luận của Giám đốc -   Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2020 về xác định điểm trúng tuyển đại học, cao đẳng hệ chính quy đợt 1 năm 2020;

     Trên cơ sở ủy quyền cho các trường đại học, cao đẳng thành viên tự chủ và chịu trách nhiệm về việc xác định điểm xét tuyển, trúng tuyển năm 2020. Hội đồng tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2020 của Đại học Thái Nguyên thông báo xét tuyển bổ sung đại học, cao đẳng   hệ chính quy các ngành đào tạo (Điểm xét tuyển là tổng điểm các bài thi/ môn thi theo thang điểm 10 đối với từng bài thi/ môn thi của từng tổ hợp xét tuyển; cộng điểm ưu tiên đối tượng,        khu vực). Cụ thể như sau:

1. TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP

TT 

Ngành học

Mã ngành

Tổ hợp môn thi/ xét tuyển

Ngưỡng điểm nhận hồ sơ xét tuyển bổ sung theo điểm thi TN THPT 2020 


Chương trình tiên tiến (CTTT)
1

Kỹ thuật cơ khí – CTTT

7905218

(A00); (A01); (D01); (D07)

18,00

2

Kỹ thuật điện - CTTT

7905228

(A00); (A01); (D01); (D07)

18,00


Đào tạo kỹ sư kỹ thuật 

3

Kỹ thuật Cơ - điện tử 

7520114

(A00); (A01); (D01); (D07)

17,00

4

Kỹ thuật máy tính

7480106

(A00); (A01); (D01); (D07)

15,00

5

Kỹ thuật cơ khí 

7520103

(A00); (A01); (D01); (D07)

15,00

6

Kỹ thuật cơ khí động lực

7520116

(A00); (A01); (D01); (D07)

15,00

7

Kỹ thuật điện

7520201

(A00); (A01); (D01); (D07)

15,00

8

Kỹ thuật điện tử - viễn thông

7520207

(A00); (A01); (D01); (D07)

15,00

9

Kỹ thuật xây dựng

7580201

(A00); (A01); (D01); (D07)

15,00

10

Kỹ thuật vật liệu

7520309

(A00); (A01); (D01); (D07)

15,00

11

Kỹ thuật môi trường

7520320

(A00); (B00); (D01); (D07)

15,00


Đào tạo kỹ sư công nghệ 

12

Công nghệ chế tạo máy 

7510202

(A00); (A01); (D01); (D07)

15,00

13

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

7510301

(A00); (A01); (D01); (D07)

15,00


Đào tạo cử nhân 

14

Kinh tế công nghiệp 

7510604

(A00); (A01); (D01); (D07)

15,00

15

Quản lý công nghiệp

7510601

(A00); (A01); (D01); (D07)

15,00

16

Ngôn ngữ Anh

7220201

(A00); (A01); (D01); (D07)

15,00

Thời gian và hình thức nhận hồ sơ:

- Nhận hồ sơ xét tuyển bổ sung trước 17h00, ngày 28/10/2020.

- Hình thức nộp hồ sơ: 

            Cách 1: Chuyển phát nhanh theo đường bưu điện về địa chỉ: Trung Tâm tuyển sinh trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp. Số 666, đường 3-2, phường Tích Lương, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

Cách 2: Nộp trực tại Trung tâm tuyển sinh của Nhà trường (Bên phải cổng chính trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp).

- Thông tin liên hệ và tư vấn qua số điện thoại: 02083.847.359; 0912.477.559 hoặc 0912.847.588.

 

2. TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH

 TT

Ngành học

Mã ngành

Mã tổ hợp môn thi/

xét tuyển

Ngưỡng điểm nhận hồ sơ xét tuyển bổ sung 

Theo điểm thi TN THPT 2020 

Theo

học bạ THPT 

I.

Đại học chính quy đại trà

 

 

 

 

1

Kế toán

7340301

A00; A01; D01; D07

14,50

17,00

2

Tài chính ngân hàng

7340201

A00; A01; C01; D01

14,50

18,00

3

Quản trị kinh doanh

7340101

14,50

16,00

4

Quản lý công

7340403

17,50

16,00

5

Logistics và quản lý chuỗi cung ứng

7510605

15,00

19,50

6

Luật kinh tế

7380107

A00; C00; D01; D14

14,50

19,00

7

Kinh tế

7310101

A00; A01; C04; D01

16,00

17,50

8

Kinh tế đầu tư

7310104

14,50

18,00

9

Kinh tế phát triển

7310105

15,50

18,50

10

Marketing

7340115

15,00

17,00

11

Kinh doanh quốc tế

7340120

15,50

21,50

12

Quản trị dịch vụ du lịch và

 lữ hành

7810103

A00; C00; C04; D01

15,00

18,00

II.

Chương trình chất lượng cao

 

 

 

 

1

Kế toán tổng hợp chất lượng cao

7340301-CLC

A00; A01; D01; D07

15,00

20,50

2

Tài chính chất lượng cao

7340201-CLC

A00; A01; C01; D01

16,00

21,50

3

Quản trị kinh doanh chất lượng cao

7340101-CLC

16,00

18,00

4

Quản trị du lịch và khách sạn chất lượng cao

7810103-CLC

A00; C00; C04; D01

19,00

21,00

            Thời gian và hình thức nhận hồ sơ:

            - Nhận hồ sơ xét tuyển bổ sung trước 17h00, ngày 05/11/2020,  công bố kết quả trúng tuyển vào ngày 06/11/2020 tại website: http://tueba.edu.vn

            - Hình thức nộp hồ sơ:

+ Nộp trực tiếp tại Văn phòng Tuyển sinh - Trường ĐH Kinh tế và Quản trị Kinh doanh.

+ Nộp qua đường bưu điện theo địa chỉ: Văn phòng tuyển sinh, Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh, P. Tân Thịnh, TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

Liên hệ tư vấn:

            - Điện thoại: 0280.3647.714 – 0280.3647.685

            - Hotline:  Đ/c  Hằng (0987.697.697) -  Đ/c Trang (0968.070.926)

            - Website: http://tueba.edu.vn hoặc facebook.com/tuebatuyensinh.

 

3. TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM

TT

Ngành đào tạo

Mã ngành

Tổ hợp môn thi/

xét tuyển

Ngưỡng điểm nhận hồ sơ xét tuyển

bổ sung

Theo điểm thi TN THPT 2020

Theo học bạ THPT

I. Chương trình đại trà

 

1

Bất động sản

7340116

A00,A02,D10,C00

15,00

15,00

2

Kinh doanh quốc tế

7340120

A00,B00,C02,A01

15,00

15,00

3

Công nghệ sinh học

7420201

B00,B02,B05,B04

18,50

15,00

4

Khoa học môi trường

7440301

D01,B00,A09,A07

15,00

15,00

5

Thú y

7640101

A00,B00,C02,D01

15,00

15,00

6

Chăn nuôi thú y

7620105

A00,B00,C02,D01

15,00

15,00

7

Công nghệ thực phẩm

7540101

A00,B00,C04,D10

19,00

15,00

8

Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm

7540106

A00,B00,D01,D07

15,00

15,00

9

Công nghệ chế biến gỗ

7549001

A09,B03,B00

19,00

15,00

10

Khoa học cây trồng

7620110

A00,B00,C02

21,00

15,00

11

Bảo vệ thực vật

7620112

A00,B00,C02

15,00

15,00

12

Nông nghiệp công nghệ cao

7620101

A00,B00,C02

21,00

15,00

13

Lâm sinh

7620205

A00,B00,C02

15,00

15,00

14

Quản lý tài nguyên rừng

7620211

A01,A14,B03,B00

15,00

15,00

15

Kinh tế nông nghiệp

7620115

A00,B00,C02

15,00

15,00

16

Kinh doanh nông nghiệp

7620114

A00,B00,C02

16,00

15,00

17

Quản lý đất đai

7850103

A00,A01,D10,B00

15,00

15,00

18

Quản lý tài nguyên và môi trường

7850101

C00,D14,B00,A01

15,00

15,00

19

Quản lý thông tin

7320205

D01,D84,A07,C20

15,00

15,00

II. Chương trình tiên tiến

 

1

Khoa học và Quản lý môi trường (CTTT)

7904492

A00,B00,A01,D10

16,50

15,00

2

Công nghệ thực phẩm (CTTT)

7905419

A00,B00,D08,D01

16,50

15,00

3

Kinh tế nông nghiệp (CTTT)

7906425

A00,B00,A01,D01

17,00

15,00

Thời gian và hình thức nhận hồ sơ:

            - Nhận hồ sơ xét tuyển bổ sung trước 17h00, ngày 30/10/2020,  công bố kết quả trúng tuyển vào ngày 01/11/2020.

            - Hình thức nộp hồ sơ:

+ Nộp trực tiếp tại Trường Đại học Nông Lâm (Phòng 103 tòa nhà Trung tâm).

+ Nộp chuyển phát nhanh về địa chỉ: Phòng Đào tạo, trường Đại học Nông lâm, TP. Thái Nguyên.

Liên hệ tư vấn: Điện thoại: 0912 003 756 (Thầy Lê Văn Thơ).

 

4. TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM

TT

Ngành đào tạo

Mã ngành

Tổ hợp môn thi/

xét tuyển

Ngưỡng điểm nhận hồ sơ xét tuyển

bổ sung

Theo điểm thi TN THPT 2020

Theo học bạ THPT

1

Giáo dục học

7140101

C00, C20, C14

18,50

19,00

2

Quản lý Giáo dục

7140114

C00, C20, C14

18,50

19,00

3

Giáo dục Chính trị

7140205

C00, C20, C19

18,50

19,00

4

Giáo dục Thể chất

7140206

C14, C19, C20

17,50

19,00

5

Sư phạm Tin học

7140210

A00, A01, D01

18,50

19,00

6

Sư phạm Vật lý

7140211

A00, A01

18,50

19,00

7

Sư phạm Hoá học

7140212

A00, D07, D01

18,50

19,00

8

Sư phạm Sinh học

7140213

B00, D08

18,50

19,00

9

Sư phạm Lịch sử

7140218

C00, D14, C19

18,50

19,00

10

Sư phạm Khoa học tự nhiên

7140247

A00, B00

18,50

19,00

11

Tâm lý học giáo dục

7310403

C00, C20, C14

18,50

19,00

Thời gian và hình thức nhận hồ sơ:

            - Nhận hồ sơ xét tuyển bổ sung trước 17h00, ngày 25/10/2020.

            - Hình thức nộp hồ sơ:

+ Nộp trực tiếp tại Trường Đại học Nông Lâm (Phòng 301, nhà A1).

+ Nộp chuyển phát nhanh về địa chỉ: Trường Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên, số 20, đường Lương Ngọc Quyến, TP. Thái Nguyên.

Liên hệ tư vấn: Điện thoại: 02083 653 559.

 

5. TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC

TT

Ngành đào tạo

Mã ngành

Tổ hợp môn thi/

xét tuyển

Ngưỡng điểm nhận hồ sơ xét tuyển bổ sung

Theo điểm thi TN THPT 2020

Theo học bạ THPT

I. Chương trình đại trà

 

1

Công nghệ sinh học

7420201

A00, B00, D08, B04

17,00

21,00

2

Luật

7380101

D01, C00, C14, D84

15,00

18,00

3

Khoa học quản lý

7340401

D01, C00, C14, D84

15,00

18,00

4

Địa lý tự nhiên

7440217

A00, D01, C04, C20

15,00

18,00

5

Khoa học môi trường

7440301

A00, B00, D01, C14

15,00

18,00

6

Toán tin

7460117

A00, D84, D01, C14

15,00

18,00

7

Công nghệ kỹ thuật Hoá học

7510401

B00, A11, D01, C17

15,00

18,00

8

Hoá dược

7720203

B00, A11, D01, C17

15,00

18,00

9

Quản trị dịch vụ du lịch

và lữ hành

7810103

C00, D01, C20, D66

15,00

18,00

10

Du lịch

7810101

C00, D01, C20, C04

15,00

18,00

11

Quản lý Tài nguyên và

Môi trường

7850101

A00, B00, D01, C14

15,00

18,00

12

Ngôn ngữ Anh

7220201

D01, D14, D15, D66

15,00

18,00

13

Công tác xã hội

7760101

D01, C00, C14, D84

15,00

18,00

14

Văn học

7229030

D01, C00, C14, D84

15,00

18,00

15

Lịch sử

7229010

D01, C00, C14, D84

15,00

18,00

16

Báo chí

7320101

D01, C00, C14, D84

15,00

18,00

17

Thông tin - Thư viện

7320201

D01, C00, C14, D84

15,00

18,00

18

Việt Nam học

7310630

D01, C00, C14, D84

15,00

18,00

II. Chương trình trọng điểm định hướng chất lượng cao

 

1

Công nghệ sinh học (Kỹ thuật xét nghiệm Y – Sinh)

7420201_CLC

B00, D07, D08

18,50

23,00

2

Luật (Dịch vụ pháp luật)

7380101_CLC

D01, C00, C14, D84

16,50

21,00

3

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (Quản trị khách sạn và Resort)

7810103_CLC

C00, D01, C20, D66

16,50

21,00

Thời gian nhận hồ sơ: trước 17h00 ngày 30/10/2020. 

Hình thức và địa chỉ nộp hồ sơ:

- Nộp trực tiếp tại Văn phòng tuyển sinh – Phòng 111, Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Khoa học, Phường Tân Thịnh, TP Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên;

- Truy cập website: http: tnus.edu.vn để đăng ký và làm theo hướng dẫn;

- Thí sinh gửi hồ sơ đăng ký xét tuyển đến Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Khoa học theo địa chỉ: Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Khoa học, Phường Tân Thịnh, TP. Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên trước 17 giờ 00 phút ngày 30/10/2020 (tính theo dấu bưu điện).

Điện thoại hỗ trợ: 02083.75.88.99 - 0989.82.11.99.

 

6. TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

TT

Ngành đào tạo

Mã ngành

Tổ hợp môn thi/

xét tuyển

Ngưỡng điểm nhận hồ sơ

xét tuyển bổ sung

Theo điểm thi TN THPT 2020

Theo học bạ THPT

TH1

TH2

TH3

I. Chương trình đại trà

1

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

7510301

A00, C01, C14, D01

 

16,00

18,00

6,00

6,00

2

Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

7510303

18,00

18,00

6,00

6,00

3

Công nghệ thông tin

7480201

17,00

18,00

6,00

6,00

4

Khoa học máy tính

7480101

18,00

18,00

6,00

6,00

5

Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu

7480102

17,00

18,00

6,00

6,00

6

Kỹ thuật phần mềm

7480103

17,00

18,00

6,00

6,00

7

Hệ thống thông tin

7480104

17,00

18,00

6,00

6,00

8

An toàn thông tin

7480202

17,00

18,00

6,00

6,00

9

Công nghệ kỹ thuật máy tính

7480108

16,00

18,00

6,00

6,00

10

Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông

7510302

16,00

18,00

6,00

6,00

11

Kỹ thuật y sinh

7520212

17,00

18,00

6,00

6,00

12

Hệ thống thông tin quản lý

7340405

17,00

18,00

6,00

6,00

13

Quản trị văn phòng

7340406

16,00

18,00

6,00

6,00

14

Thương mại điện tử

7340122

16,00

18,00

6,00

6,00

15

Công nghệ truyền thông

7320106

16,00

18,00

6,00

6,00

16

Truyền thông đa phương tiện

7320104

16,00

18,00

6,00

6,00

II. Chương trình liên kết quốc tế

1

Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông

7510302_FCU

A00, C01, C14, D01

18,00

20,00

6,50

6,50

2

Kỹ thuật phần mềm

7480103_KNU

19,00

20,00

6,50

6,50

III. Chương trình trọng điểm định hướng chất lượng cao

1

Thương mại điện tử (Thương mại điện tử và Marketing số)

7340122_TD

A00, C01, C14, D01

18,00

20,00

6,50

6,50

IV. Chương trình chất lượng cao

1

Công nghệ thông tin

7480201_CLC

A00, C01, C14, D01

19,00

20,00

6,50

6,50

 Thời gian nhận hồ sơ: trước 17h00, ngày 25/10/2020.

Hình thức và địa chỉ nộp hồ sơ:

+ Đăng ký trực tuyến tại website.

+ Nộp trực tiếp tại trường.

+ Chuyển phát nhanh.

- Thời gian xét tuyển, công bố trúng tuyển và triệu tập thí sinh nhập học:

+ Tổ chức xét tuyển và công bố kết quả trúng tuyển: trước 17h ngày 27/10/2020.

+ Triệu tập thí sinh đến trường làm thủ tục nhập học: từ ngày 02/11 đến 04/11/2020

Địa chỉ liên hệ:

Trung tâm Tuyển sinh và Phát triển kỹ năng nghề nghiệp – Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông – Đường Z115 – Quyết Thắng – TP Thái Nguyên – Tỉnh Thái Nguyên.

Điện thoại tư vấn: (0208) 390 1828; 0981 336628; 0981 336629

 

7. TRƯỜNG NGOẠI NGỮ

TT

Ngành đào tạo

Mã ngành

Tổ hợp môn thi/

xét tuyển

Ngưỡng điểm nhận hồ sơ

xét tuyển bổ sung

Theo điểm thi TN THPT 2020

Theo

học bạ THPT

1

Sư phạm Tiếng Anh

7140231

A01, D01, D15, D66

18,50

24,00

2

Ngôn ngữ Nga

7220202

A01, D01, D02, D66

15,00

18,00

3

Ngôn ngữ Pháp

7220203

A01, D01, D03, D66

15,00

18,00

Thời gian nộp hồ sơ: trước 17h00 ngày 26/10/2020.

Hình thức nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển: theo 2 cách:

            - Cách 1: Nộp qua đường bưu điện theo hình thức chuyển phát nhanh gửi về địa chỉ: Phòng Đào tạo, Trường Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên, Xã Quyết Thắng, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên.        

            - Cách 2: Nộp trực tiếp tại Trường Ngoại ngữ thuộc ĐHTN, cụ thể:

            + Cơ sở 1, Khu Hiệu bộ, tại phòng 202 (tầng 2), Phòng Đào tạo, Trường Ngoại ngữ thuộc ĐHTN, Xã Quyết Thắng, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên.

            + Cơ sở 2, tại phòng 102 (tầng 1), Phòng Đào tạo, Trường Ngoại ngữ thuộc ĐHTN, Đường Z115, Xã Quyết Thắng, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên (Đối diện Trường THPT Vùng Cao Việt Bắc).

      Địa chỉ liên hệ:

             - Xem tại website: http://sfl.tnu.edu.vn)http://tuyensinh-sfl.tnu.edu.vn);

             - Liên hệ Phòng Đào tạo, Trường Ngoại ngữ thuộc Đại học Thái Nguyên;

             - Điện thoại (hotline): 0919.893.150,    0868.848.568,  0375.252.876.

 

8. KHOA QUỐC TẾ

TT

Ngành đào tạo

Mã ngành

Tổ hợp môn thi/

xét tuyển

Ngưỡng điểm nhận hồ sơ

xét tuyển bổ sung

Theo điểm thi TN THPT 2020

Theo

học bạ THPT

Chương trình tiên tiến đào tạo bằng tiếng Anh

 

1

Kinh doanh Quốc tế

7340120

A00, A01, D01, D10

15,80

18,00

2

Quản trị kinh doanh

7340101

16,10

18,00

3

Kế toán

7340301

15,45

18,00

4

Quản lý Tài nguyên và Môi trường

7850101

B00, D08, D01, D10

15,10

18,00

Thời gian nhận hồ sơ: Trước ngày 31/10/2020.

Hình thức và địa chỉ nộp hồ sơ:

Nộp trực tiếp hoặc chuyển phát nhanh qua đường bưu điện theo địa chỉ: Phòng Đào tạo (Tầng 2 – Nhà điều hành), Khoa Quốc tế - Đại học Thái Nguyên.

Điện thoại liên hệ: 02083.549.188/ 0963.821.823 (cô Bùi Thị Hồng Trang)

 

9. PHÂN HIỆU ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TẠI TỈNH LÀO CAI

TT

Ngành đào tạo

Mã ngành

Tổ hợp môn thi/

xét tuyển

Ngưỡng điểm nhận hồ sơ

xét tuyển bổ sung

Theo điểm thi TN THPT 2020

Theo

học bạ THPT

Hệ đại học 

 

1

Khoa học cây trồng

7620110

A00, B00, D01, C02

14,50

15,00

2

Chăn nuôi

7620105

A00, B00, D01, C02

14,50

15,00

3

Quản lý tài nguyên và Môi trường

7850101

A00, B00, D01, C02

14,50

15,00

4

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

7810103

C00, D01, C03, C04

14,50

15,00

Hệ cao đẳng (ngành đào tạo giáo viên)

 

1

Giáo dục Mầm non

51140201

M00, M07, M14

16,50

19,50

Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 16/10/2020 đến ngày 31/10/2020.

Hình thức và địa chỉ nộp hồ sơ:

Nộp trực tiếp hoặc chuyển phát nhanh qua đường bưu điện theo địa chỉ: Trung tâm Đào tạo Bồi dưỡng và phát triển nguồn nhân lực, Phân hiệu ĐHTN tại tỉnh Lào Cai, tổ 13, P. Bình Minh, TP. Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

Điện thoại liên hệ: 02143.859.266, 0988.552.325, 0988.838.028, 0984.684.995.

Các bài liên quan

-->