Tin tức & Sự kiện

Ngày 18-09-2020

Thông báo Ngưỡng điểm nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển đại học hệ chính quy; cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy năm 2020 (Theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2020)

Hội đồng tuyển sinh đại học, cao đẳng Đại học Thái Nguyên công bố ngưỡng điểm nhận hồ sơ xét tuyển đối với các ngành nhóm ngành sức khỏe có cấp chứng chỉ hành nghề trình độ đại học; các ngành nhóm ngành đào tạo giáo viên trình độ đại học và ngành Giáo dục Mầm non trình độ cao đẳng năm 2020 (theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2020), cụ thể như sau:

 

1. TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM

TT

Ngành đào tạo

Mã ngành

Tổ hợp môn thi/

xét tuyển

Tổng chỉ tiêu

Ngưỡng điểm nhận hồ sơ

xét tuyển

(Điểm sàn)

1

Giáo dục Mầm non

7140201

C14, C19, C20

100

18,50

2

Giáo dục Tiểu học

7140202

D01

100

18,50

3

Giáo dục Chính trị

7140205

C00, C20, C19

30

18,50

4

Sư phạm Toán học

7140209

A00, A01, D01

70

18,50

5

Sư phạm Tin học

7140210

A00, A01, D01

30

18,50

6

Sư phạm Vật lý

7140211

A00, A01

30

18,50

7

Sư phạm Hoá học

7140212

A00, D07, D01

30

18,50

8

Sư phạm Sinh học

7140213

B00, D08

30

18,50

9

Sư phạm Ngữ văn

7140217

C00, D14, D01

70

18,50

10

Sư phạm Lịch sử

7140218

C00, D14, C19

40

18,50

11

Sư phạm Địa lý

7140219

C00, D10, C04

40

18,50

12

Sư phạm Tiếng Anh

7140231

D01, D09, D10

55

18,50

13

Sư phạm Khoa học tự nhiên

7140247

A00, B00

30

18,50

14

Giáo dục học

(Sư phạm Tâm lý  - Giáo dục)

7140101

C00, C20, C14

20

18,50

15

Giáo dục Thể chất

7140206

C14, C19, C20

30

17,50

16

Quản lý Giáo dục

7140114

C00, C20, C14

20

15,00

17

Tâm lý học giáo dục

7310403

C00, C20, C14

30

15,00

Ghi chú:

1. Ngưỡng điểm nhận hồ sơ xét tuyển (điểm sàn) bao gồm: tổng điểm các môn thi theo tổ hợp môn đăng ký xét tuyển (không nhân hệ số) + điểm ưu tiên khu vực, đối tượng (nếu có) theo thang điểm 10.

2. Ngưỡng điểm nhận hồ sơ xét tuyển theo học bạ THPT xem tại website: http://admissions.tnue.edu.vn.

 

2. TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y - DƯỢC

TT

Ngành đào tạo

Mã ngành

Tổ hợp môn thi/

xét tuyển

Tổng chỉ tiêu

Ngưỡng điểm nhận hồ sơ

xét tuyển

(Điểm sàn)

1

Y khoa

7720101

B00, D07, D08

550

22,00

2

Răng - Hàm - Mặt

7720501

B00, D07, D08

70

22,00

3

Dược học

7720201

B00, D07, A00

240

21,00

4

Y học dự phòng

7720110

B00, D07, D08

50

19,00

5

Điều dưỡng

7720301

B00, D07, D08

300

19,00

6

Kỹ thuật xét nghiệm y học

7720601

B00, D07, D08

60

19,00

Ghi chú:

1. Ngưỡng điểm nhận hồ sơ xét tuyển (điểm sàn) bao gồm: tổng điểm các môn thi theo tổ hợp môn đăng ký xét tuyển (không nhân hệ số) + điểm ưu tiên khu vực, đối tượng (nếu có) theo thang điểm 10.

2. Ngưỡng điểm nhận hồ sơ xét tuyển theo học bạ THPT xem tại website: http://tuyensinh.tump.edu.vn.

 

3. TRƯỜNG NGOẠI NGỮ

TT

Ngành đào tạo

Mã ngành

Tổ hợp môn thi/

xét tuyển

Tổng chỉ tiêu

Ngưỡng điểm nhận hồ sơ

xét tuyển

(Điểm sàn) 

1

Sư phạm Tiếng Anh

7140231

A01, D01, D15, D66

70

18,50

2

Sư phạm Tiếng Trung Quốc

7140234

A01, D01, D04, D66

25

18,50

 Ghi chú:

1. Ngưỡng điểm nhận hồ sơ xét tuyển (điểm sàn) bao gồm: tổng điểm các môn thi theo tổ hợp môn đăng ký xét tuyển (không nhân hệ số) + điểm ưu tiên khu vực, đối tượng (nếu có) theo thang điểm 10.

2. Ngưỡng điểm nhận hồ sơ xét tuyển theo học bạ THPT xem tại website: http://sfl.tnu.edu.vn.

 

4. PHÂN HIỆU ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TẠI TỈNH LÀO CAI

TT

Ngành đào tạo

Mã ngành

Tổ hợp môn thi/

xét tuyển

Tổng chỉ tiêu

Ngưỡng điểm nhận hồ sơ

xét tuyển

(Điểm sàn)

Hệ cao đẳng (ngành đào tạo giáo viên)

1

Giáo dục Mầm non

51140201

M00, M07, M14

100

16,50

Ghi chú:

1. Ngưỡng điểm nhận hồ sơ xét tuyển (điểm sàn) bao gồm: tổng điểm các môn thi theo tổ hợp môn đăng ký xét tuyển (không nhân hệ số) + điểm ưu tiên khu vực, đối tượng (nếu có) theo thang điểm 10.

2. Tổng chỉ tiêu đã điều chỉnh theo công văn số 3407/BGDĐT-GDĐH ngày 4/9/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn công tác tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non năm 2020.

3. Ngưỡng điểm nhận hồ sơ xét tuyển theo học bạ THPT xem tại website: http://laocai.tnu.edu.vn.

 

 

Thông tin chi tiết xin liên hệ: Thường trực Hội đồng tuyển sinh Đại học Thái Nguyên.

Địa chỉ: Phường Tân Thịnh, TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

Điện thoại: 0208 3753041

Email: tuyensinh@tnu.edu.vn

Website: http://www.tnu.edu.vn và http://www.tuyensinh.tnu.edu.vn. 

Các bài liên quan

-->