Tin tức & Sự kiện

Ngày 12-08-2020

Đại học Thái Nguyên phát triển chương trình đào tạo theo định hướng chất lượng cao

TNTV - Xác định gốc rễ của vấn đề tuyển sinh là nâng cao chất lượng đào tạo, trong đó phát triển chương trình đóng một vai trò quan trọng. Nhiều năm qua, Đại học Thái Nguyên đã tập trung đầu tư cho công tác này theo chiều sâu, đổi mới liên tục để bắt kịp với xu thế và đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực trong giai đoạn hiện nay. Ngay trong kỳ tuyển sinh năm nay, 15 chương trình đào tạo được xác định theo hướng trọng điểm, định hướng chất lượng cao với kinh phí đầu tư gần 10 tỷ đồng đã được đưa vào tuyển sinh.

Các bài liên quan

-->