Tin tức & Sự kiện

Ngày 21-05-2020

Thông tin về tuyển sinh đại học, cao đẳng của Đại học Thái Nguyên năm 2020

 1. Trường Đại học Sư phạm (mã trường: DTS). Điện thoại hỗ trợ: 0982116208 (Thầy Nguyễn Phúc Chỉnh). Website: www.tnue.edu.vn

 Phương thức tuyển sinh:

- Xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Đề án tuyển sinh của Trường.

- Xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT

- Xét tuyển theo kết quả học tập trong Học bạ THPT

Chỉ tiêu tuyển sinh và tổ hợp xét tuyển:

 

2. Trường Đại học Y - Dược (mã trường: DTY). Điện thoại hỗ trợ: 0966 590665 (Cô Ngô Thị Thanh Loan). Website: http://tuyensinh.tump.edu.vn

Phương thức tuyển sinh:  

- Xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Đề án tuyển sinh của Trường.

- Xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT

Chỉ tiêu tuyển sinh và tổ hợp xét tuyển:

 

 - Tiêu chí phụ: Môn Toán.

3. Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp (mã trường: DTK). Điện thoại hỗ trợ: 02083.847359 hoặc 0912.847.588 (Thầy Đặng Danh Hoằng. Website: http://ts.tnut.edu.vn; hoặc http://tnut.edu.vn

Phương thức tuyển sinh:  

- Xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Đề án tuyển sinh của Trường.

- Xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT

- Xét tuyển theo kết quả học tập trong Học bạ THPT

Chỉ tiêu tuyển sinh và tổ hợp xét tuyển:

 

4. Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh (mã trường: DTE). Điện thoại hỗ trợ:  0987 697697, 0912 737635 hoặc 0208 3647714. Website: http://tuyensinh.tueba.edu.vn

Phương thức tuyển sinh:  

- Xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Đề án tuyển sinh của Trường.

- Xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT

- Xét tuyển theo kết quả học tập trong Học bạ THPT

Chỉ tiêu tuyển sinh và tổ hợp xét tuyển:

5. Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông (mã trường: DTC). Điện thoại hỗ trợ: 0918 372988 (Thầy Phùng Trung Nghĩa). Website: http://tuyensinh.ictu.edu.vn

Phương thức tuyển sinh:  

- Xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Đề án tuyển sinh của Trường.

- Xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT

- Xét tuyển theo kết quả học tập trong Học bạ THPT

Chỉ tiêu tuyển sinh và tổ hợp xét tuyển:

6. Trường Đại học Nông lâm (mã trường: DTN). Điện thoại hỗ trợ:  0912 003 756 (Thầy Lê Văn Thơ). Website: http://tuaf.edu.vn; hoặc http://tuyensinh.tuaf.edu.vn

Phương thức tuyển sinh:  

- Xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Đề án tuyển sinh của Trường.

- Xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT

- Xét tuyển theo kết quả học tập trong Học bạ THPT

Chỉ tiêu tuyển sinh và tổ hợp xét tuyển:7. Trường Đại học Khoa học (mã trường: DTZ). Điện thoại hỗ trợ:  0982286907 (Thầy Trịnh Thanh Hải) hoặc 0989 821199 (hotline). Website: http://tuyensinh.tnus.edu.vn 

Phương thức tuyển sinh:  

- Xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Đề án tuyển sinh của Trường.

- Xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT

- Xét tuyển theo kết quả học tập trong Học bạ THPT

Chỉ tiêu tuyển sinh và tổ hợp xét tuyển:

 

8. Trường Ngoại ngữ (mã trường: DTF). Điện thoại hỗ trợ: 0919893150 (Thầy Triệu Quang Việt) hoặc 0912638226. Website: http://sfl.tnu.edu.vn  hoặc: http://tuyensinh-sfl.tnu.edu.vn

Phương thức tuyển sinh:  

- Xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Đề án tuyển sinh của Trường.

- Xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT

- Xét tuyển theo kết quả học tập trong Học bạ THPT

Chỉ tiêu tuyển sinh và tổ hợp xét tuyển:

 

9. Khoa Quốc tế (mã trường: DTQ). Điện thoại hỗ trợ: 0919 618718 (Thầy Trần Anh Vũ). Website: https://is.tnu.edu.vn hoặc https://tuyensinhis.tnu.edu.vn 

Phương thức tuyển sinh:  

- Xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Đề án tuyển sinh của Trường.

- Xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT

- Xét tuyển theo kết quả học tập trong Học bạ THPT

Chỉ tiêu tuyển sinh và tổ hợp xét tuyển: 

10. Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Lào Cai (mã trường: DTP); Điện thoại hỗ trợ: 0984684995 (Thầy Nông Hạnh Phúc), Website: http://laocai.tnu.edu.vn 

Phương thức tuyển sinh:  

- Xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Đề án tuyển sinh của Trường.

- Xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT

- Xét tuyển theo kết quả học tập trong Học bạ THPT

Chỉ tiêu tuyển sinh và tổ hợp xét tuyển: 

11. Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật (mã trường: CDT12021), Điện thoại hỗ trợ: 0915 212959 (Cô Phùng Thị Hải Yến), Website: http://tec.tnu.edu.vn   

Phương thức tuyển sinh:  

- Xét tuyển theo kết quả học tập trong Học bạ THPT

Chỉ tiêu tuyển sinh:

 


Các bài liên quan

-->