Thông báo

Ngày 15-05-2020

Giới thiệu các trường thành viên

CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG THÀNH VIÊN; KHOA TRỰC THUỘC VÀ PHÂN HIỆU CỦA ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

 

I. TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH

1. Giới thiệu sơ lược

Địa chỉ: Phường Tân Thịnh, TP. Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

Website: http://tueba.edu.vn

Số điện thoại: 02803.647 685, 02803.647 683, 02803.647 714

Emailwebmaster@tueba.edu.vn 

Fax02803.647 684

Hiệu trưởng: PGS.TS. Trần Quang Huy

Sứ mệnhTrường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh có sứ mạng đào tạo nguồn nhân lực trình độ đại học và trên đại học với chất lượng cao, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và hợp tác quốc tế trong các lĩnh vực kinh tế, kinh doanh và quản lý  nhằm phục vụ cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt ở khu vực miền núi và Trung du Bắc bộ.

Tầm nhìn: Phấn đấu đến năm 2020, Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh sẽ trở thành một trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, hợp tác quốc tế trong lĩnh vực kinh tế, kinh doanh và quản lý có uy tín cao, nhiều mặt ngang tầm với các trường đại học tiên tiến trong cả nước và khu vực Đông Nam Á.

 

II. TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP

1. Giới thiệu sơ lược

Địa chỉ: Đường 3-2, phường Tích Lương, TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Websitewww.tnut.edu.vn

Số điện thoại: 0280. 3847 145

Emailphonghcth.DTK@moet.edu.vn

Fax: 0280. 3847 403

Hiệu trưởng: PGS.TS. Nguyễn Duy Cương

Sứ mệnh: Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp có sứ mệnh đào tạo nguồn nhân lực, cung cấp các sản phẩm khoa học công nghệ và dịch vụ chất lượng cao cho các tỉnh Trung du miền núi phía Bắc nói riêng và cả nước nói chung, phục vụ đắc lực sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Tầm nhìn: Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp phấn đấu trở thành trường đại học đào tạo trình độ cao, đa ngành, đa lĩnh vực ; một trung tâm nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ hàng đầu đất nước. Trong đó, một số lĩnh vực đạt trình độ tiên tiến trong khu vực và trên thế giới, một địa chỉ tin cậy, hấp dẫn người học, các doanh nghiệp, các nhà đầu tư phát triển công nghệ trong và ngoài nước.

 

III. TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM

1. Giới thiệu sơ lược

Địa chỉ: Đường Mỏ Bạch, TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Websitewww.tuaf.edu.vnhttp://tnu.edu.vn/dhnl;

Số điện thoại: 02803. 855 564

Emailphonghctc@tuaf.edu.vn

 Fax: 02803. 852 921

 Hiệu trưởng: PGS.TS. Trần Văn Điền

Sứ mệnh: Trường Đại học Nông lâm có sứ mệnh đào tạo cán bộ có trình độ đại học và sau đại học, nghiên cứu và chuyển giao khoa học công nghệ về lĩnh vực nông - lâm nghiệp, phát triển nông thôn; tài nguyên môi trường, phục vụ phát triển kinh tế xã hội các tỉnh trung du, miền núi phía Bắc Việt Nam. 

Tầm nhìn: Phấn đấu đến năm 2020, Trường Đại học Nông Lâm sẽ trở thành một trong những trung tâm hàng đầu cả nước và hội nhập quốc tế về đào tạo, nghiên cứu và chuyển giao khoa học công nghệ về lĩnh vực nông, lâm nghiệp, phát triển nông thôn, tài nguyên và môi trường.

 

IV. TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM

1. Giới thiệu sơ lược

 Địa chỉ: Phường Quang Trung, TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

 Website: http:// www.dhsptn.edu.vn; www.tnu.edu.vn/dhsp;

 Số điện thoại: 02803. 855 731

 Emaildhsupham.edu@hn.vnn.vn

 Fax: 02803. 857 867

 Hiệu trưởng: PGS.TS. Mai Xuân Trường

 Sứ mệnh: Trường Đại học Sư phạm là trung tâm đào tạo giáo viên và cán bộ quản lí giáo dục trình độ đại học và sau đại học; là cơ sở bồi dưỡng và nghiên cứu khoa học có uy tín về các lĩnh vực nghiên cứu khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và nhân văn, khoa học giáo dục, phục vụ đắc lực sự nghiệp giáo dục cả nước và có vai trò đặc biệt quan trọng đối với vùng Trung du miền núi phía Bắc.

Tầm nhìn: Trường Đại học Sư phạm phấn đấu đến năm 2020 trở thành Trường Đại học Sư phạm trọng điểm của khu vực Trung du miền núi phía Bắc; trung tâm đào tạo, bồi dưỡng và nghiên cứu khoa học có uy tín trong nước, tiếp cận hội nhập với các trường đại học trong khu vực và trên thế giới.

 

V. TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y - DƯỢC

1. Giới thiệu sơ lược

Địa chỉ: Số 284, đường Lương Ngọc Quyến, phường Quang Trung, TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Website: http://www.tnmc.edu.vn; http//www.tnu.edu.vn/dhyd;

Số điện thoại: 02803. 852 671

Email: dhyktn@hn.vnn.vn

Fax :  02803. 855 710

Phó Hiệu trưởng phụ trách: PGS.TS. Nguyễn Tiến Dũng

Sứ mệnh: Trường Đại học Y - Dược có sứ mệnh đào tạo cán bộ ngành Y - Dược có trình độ đại học, sau đại học, có khả năng nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ y dược, đồng thời hỗ trợ phát triển hệ thống y tế, cung cấp dịch vụ nhằm đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, đặc biệt nhân dân các dân tộc khu vực Trung du miền núi phía Bắc.

Tầm nhìn: Trường Đại học Y - Dược phấn đấu trở thành một trường Đại học đa ngành, đa bậc học, một cơ sở đào tạo lớn về nhân lực y tế, với đội ngũ giảng dạy và nghiên cứu ở trình độ cao, cơ sở vật chất đồng bộ, tạo tiền đề phát triển vững chắc, có khả năng hội nhập với các nước trong khu vực và quốc tế.

 

VI. TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC

1. Giới thiệu sơ lược

Địa chỉ: Tổ 4, phường Tân Thịnh, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên 

Website:  http://www.tnus.edu.vnhttp://tuyensinh.tnus.edu.vn

Số điện thoại: 02083. 758899 

Email: tuvantuyensinh@tnus.edu.vn

Fax: 02803. 746 965 

Hiệu trưởng: PGS.TS Nguyễn Văn Đăng

Sứ mệnh:

Trường Đại học Khoa học có sứ mệnh đào tạo nguồn nhân lực có trình độ đại học và sau đại học về lĩnh vực khoa học cơ bản và ứng dụng, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, phát triển bền vững xã hội, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa của khu vực Trung du miền núi phía Bắc nói riêng cũng như cả nước nói chung.

Tầm nhìn: 

Phấn đấu đến năm 2020, Trường Đại học Khoa học sẽ trở thành trường đại học đa ngành, chất lượng cao trong hệ thống giáo dục đại học Việt Nam. 


VII. TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

1. Giới thiệu sơ lược

Địa chỉ: Xã Quyết Thắng, TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Website: www.ictu.edu.vn;

Số điện thoại: 0280. 3846 254; 02806. 255 052

Email: contac@ictu.edu.vn

Fax: 02803. 846 237

Hiệu trưởng: TS. Nguyễn Văn Tảo

Sứ mệnh: Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông là trung tâm đào tạo nguồn nhân lực có trình độ đại học, sau đại học; nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ thuộc lĩnh vực Công nghệ thông tin và Truyền thông phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Tầm nhìn: Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông phấn đấu đến năm 2020 sẽ trở thành “ Trường Đại học Điện tử”, đạt đẳng cấp khu vực và quốc tế.

 

VIII. KHOA NGOẠI NGỮ

1. Giới thiệu sơ lược

 Địa chỉ: Xã Quyết Thắng, TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Website: http://www.tnu.edu.vn/knn

Số điện thoại: 02803. 648 489

Email: nntn.@tnu.edu.vn

Fax: 02803. 648 489

Trưởng khoa: TS. Lê Hồng Thắng

Sứ mệnh: Khoa Ngoại ngữ có sứ mệnh đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực về ngoại ngữ, đồng thời là trung tâm nghiên cứu ngôn ngữ và văn hóa nước ngoài, giới thiệu ngôn ngữ và văn hóa Việt Nam ra thế giới, nhằm kịp thời đáp ứng những đòi hỏi, nhu cầu ngày càng cao, quan hệ hợp tác ngày càng đa dạng của xã hội trong xu thế hội nhập quốc tế hiện nay, góp phần đắc lực cho chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, giáo dục của đất nước, đặc biệt là khu vực nông thôn, trung du, miền núi phía Bắc Việt Nam. 

Tầm nhìn: Khoa Ngoại ngữ phấn đấu không ngừng tăng cường, mở rộng quy mô và nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế. Trong tương lai, Khoa Ngoại ngữ sẽ trở thành Trường Đại học Ngoại ngữ trọng điểm khu vực Trung du miền núi phía Bắc.

 

IX. KHOA QUỐC TẾ

1. Giới thiệu sơ lược

Địa chỉ: Phường Tân Thịnh, TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Websitewww.is.tnu.edu.vn;

Số điện thoại: 02803. 549 188; 0127. 717 9150

Emailkqt@istnu.edu.vn

Fax: 02803. 549 188

Trưởng Khoa: TS Hà Xuân Linh

Sứ mệnh: Khoa Quốc tế có sứ mệnh đào tạo nguồn nhân lực có trình độ đại học và sau đại học đa lĩnh vực có chất lượng ngang tầm khu vực và thế giới, tổ chức nghiên cứu khoa học, triển khai công nghệ chất lượng cao, cung cấp đội ngũ tư vấn đạt chuẩn quốc tế và cầu nối thúc đẩy, mở rộng hợp tác quốc tế trong khu vực Trung du, miền núi phía Bắc và cả nước.

Tầm nhìn: Khoa Quốc tế phấn đấu trở thành trường Đại học Quốc tế, cơ sở đào tạo và nghiên cứu khoa học ngang tầm khu vực Đông Nam Á, là điểm đến của sinh viên, giảng viên, nhà nghiên cứu, nhà đầu tư trong và ngoài nước.

 

X. TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT

1. Giới thiệu sơ lược

 Địa chỉ: Tổ 15, phường Thịnh Đán, TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

 Website: http://www.tnu.edu.vn/cdktkt

Số điện thoại: 02803.848 538

Emailphonghcth.dtu@moet.edu.vn

Fax: 0280. 546 030

Hiệu trưởng: PGS. TS. Ngô Xuân Hoàng

Sứ mệnh: Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật có sứ mệnh đào tạo và bồi dưỡng nguồn nhân lực có trình độ cao đẳng và các trình độ thấp hơn về các lĩnh vực Kỹ thuật Công nghiệp; Kỹ thuật Nông – Lâm nghiệp; Kinh tế, Quản trị kinh doanh và Đào tạo nghề; Nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế xã hội. 

Tầm nhìn: Phấn đấu đến năm 2020, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật sẽ trở thành trường đại học đa cấp, đa ngành chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu xã hội.

 

XI. PHÂN HIỆU ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TẠI TỈNH LÀO CAI

1. Giới thiệu sơ lược

Địa chỉ: Tổ 13, Phường Bình Minh, Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai 

Website: http://laocai.tnu.edu.vn/

Số điện thoại: 0203 859 299

Email: vanphong.phdhtn@tnu.edu.vn

Fax: 0203 859 299

Giám đốcPGS.TS. Hoàng Văn Hùng

Sứ mệnh: Phân hiệu ĐHTN tại tỉnh Lào Cai được giao trọng trách là trung tâm  đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực trình độ đại học và sau đại học, cung cấp dịch vụ về đào tạo, tư vấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật và các loại hình đào tạo khác, là cơ sở nghiên cứu khoa học và triển khai ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội cho tỉnh Lào Cai và các tỉnh lân cận; liên kết trong nước, hợp tác quốc tế trong lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao khoa học kỹ thuật.

Các bài liên quan

-->