Tin tức & Sự kiện

Ngày 04-04-2020

Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố đề thi tham khảo kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020

Ngày 7/5, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) công bố đề thi tham khảo kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020.

Đề thi tham khảo gồm các bài thi:

1. Bài thi Toán học 

2. Bài thi Ngữ văn 

3. Bài thi Ngoại ngữ

   - Môn thi thành phần Tiếng Anh  
   - Môn thi thành phần Tiếng Đức
  - Môn thi thành phần Tiếng Nga
  - Môn thi thành phần Tiếng Nhật
  - Môn thi thành phần Tiếng Pháp
  - Môn thi thành phần Tiếng Trung


     
      
     
    
   

 

4. Bài thi Khoa học tự nhiên:

  - Môn thi thành phần Vật lí
  - Môn thi thành phần Hóa học
  - Môn thi thành phần Sinh học

 

 

 

5. Bài thi Khoa học xã hội:

  - Môn thi thành phần Lịch sử  
  - Môn thi thành phần Địa lí
  - Môn thi thành phần Giáo dục công dân

                  
                     
 

 

 Đường dẫn tải về toàn bộ Đề thi tham khảo:

>>Tải về<<

Các bài liên quan

-->