Tin tức & Sự kiện

Ngày 10-08-2019

Thông tin hỗ trợ thí sinh nộp Giấy chứng nhận kết quả thi THPT quốc gia năm 2019 và thời gian nhập học (đợt 1) vào các trường đại học thành viên và đơn vị trực thuộc của Đại học Thái Nguyên

 

            Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, thí sinh trúng tuyển đại học năm 2019 phải nộp bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi THPT quốc gia năm 2019 (gọi tắt là Giấy chứng nhận) tại các Trường trước 17h00’ ngày 15 tháng 8 năm 2019 (tính theo dấu bưu điện) để xác nhận nhập học. Sau thời hạn trên nếu thí sinh không nộp Giấy chứng nhận (bản chính) thì được coi như thí sinh không xác nhận nhập học.

           Đại học Thái Nguyên thông tin về các trường đại học thành viên, khoa trực thuộc, phân hiệu ĐHTN tại tỉnh Lào Cai (sau đây gọi chung là Trường) để thí sinh trúng tuyển liên hệ nộp giấy chứng nhận và chủ động thời gian nhập học. Cụ thể như sau:

1. Trường Đại học Y-Dược

- Thí sinh xác nhận nhập học bằng cách nộp Giấy chứng nhận kết quả thi THPT quốc gia (bản gốc) trước 17h00’ ngày 15/8/2019 theo một trong hai hình thức sau:

+ Nộp trực tiếp tại Trường theo địa chỉ: Giảng đường C101, Trường Đại học Y Dược - Đại học Thái Nguyên; số 284, đường Lương Ngọc Quyến, TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Sau khi nộp Giấy chứng nhận, thí sinh nhận Giấy báo trúng tuyển tại Trường.

+ Gửi theo đường bưu điện đến địa chỉ: Phòng Đào tạo, Trường Đại học Y Dược - Đại học Thái Nguyên; số 284, đường Lương Ngọc Quyến, TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.  Nhà trường sẽ chuyển Giấy báo trúng tuyển nhập học cho thí sinh theo đường bưu điện.

- Thời gian nhập học:  Từ ngày 04/9/2019 đến ngày 06/9/2019.

- Điện thoại hỗ trợ: 0966 590665 (cô Loan)

- Danh sách thí sinh trúng tuyển xem tại website: http://tuyensinh.tump.edu.vn

2. Trường Đại học Sư phạm

- Thí sinh xác nhận nhập học bằng cách nộp Giấy chứng nhận kết quả thi THPT quốc gia (bản gốc) trước 17h00’ ngày 15/8/2019 theo một trong hai hình thức sau:

+ Nộp trực tiếp tại Trường theo địa chỉ: Phòng 311, nhà A2, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên; số 20, đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Sau khi nộp Giấy chứng nhận, thí sinh nhận Giấy báo trúng tuyển tại Trường.

+ Gửi theo đường bưu điện đến địa chỉ: Phòng Đào tạo, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên; số 20, đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Nhà trường sẽ chuyển Giấy báo trúng tuyển nhập học cho thí sinh theo đường bưu điện.

- Thời gian nhập học: Từ ngày 22/8/2019 đến ngày 24/8/2019.

- Điện thoại hỗ trợ: 0982 116208 (Thầy Nguyễn Phúc Chỉnh).

- Danh sách thí sinh trúng tuyển xem tại website: www.dhsptn.edu.vn

   3. Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp

- Thí sinh xác nhận nhập học bằng cách nộp Giấy chứng nhận kết quả thi THPT quốc gia (bản gốc) trước 17h00’ ngày 15/8/2019 theo một trong hai hình thức sau:

+ Nộp trực tiếp tại Trường theo địa chỉ: Trung tâm tuyển sinh Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp - Đại học Thái Nguyên, số 666, đường 3-2, phường Tích Lương, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Sau khi nộp Giấy chứng nhận, thí sinh nhận Giấy báo trúng tuyển tại Trường.

+ Gửi theo đường bưu điện đến địa chỉ: Trung tâm tuyển sinh Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp - Đại học Thái Nguyên, số 666, đường 3-2, phường Tích Lương, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Nhà trường sẽ chuyển Giấy báo trúng tuyển nhập học cho thí sinh theo đường bưu điện.

- Thời gian nhập học: Từ ngày 23/8/2019 đến ngày 25/8/2019.

- Điện thoại hỗ trợ: 0912 847588 (Thầy Đặng Danh Hoằng).

- Danh sách thí sinh trúng tuyển xem tại website: http://ts.tnut.edu.vn/

   4. Trường Đại học Nông Lâm

- Thí sinh xác nhận nhập học bằng cách nộp Giấy chứng nhận kết quả thi THPT quốc gia (bản gốc) trước 17h00’ ngày 15/8/2019 theo một trong hai hình thức sau:

+ Nộp trực tiếp tại Trường theo địa chỉ: Phòng Đào tạo, Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên, đường Mỏ Bạch, xã Quyết Thắng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Sau khi nộp Giấy chứng nhận, thí sinh nhận Giấy báo trúng tuyển tại Trường.

+ Gửi theo đường bưu điện đến địa chỉ: Phòng Đào tạo, Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên, đường Mỏ Bạch, xã Quyết Thắng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Nhà trường sẽ chuyển Giấy báo trúng tuyển nhập học cho thí sinh theo đường bưu điện.

- Thời gian nhập học: Từ ngày 17/8 và 18/8/2019.

- Điện thoại hỗ trợ:  0912003756 (Thầy Lê Văn Thơ).

- Danh sách thí sinh trúng tuyển xem tại website: http://tuaf.edu.vn/

5. Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh

- Thí sinh xác nhận nhập học bằng cách nộp Giấy chứng nhận kết quả thi THPT quốc gia (bản gốc) trước 17h00’ ngày 15/8/2019 theo một trong hai hình thức sau:

+ Nộp trực tiếp tại Trường theo địa chỉ: Văn phòng tuyển sinh, Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh – Đại học Thái Nguyên; phường Tân Thịnh, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Sau khi nộp Giấy chứng nhận, thí sinh nhận Giấy báo trúng tuyển tại Trường.

+ Gửi theo đường bưu điện đến địa chỉ: Văn phòng tuyển sinh, Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh - Đại học Thái Nguyên; phường Tân Thịnh, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Nhà trường sẽ chuyển Giấy báo trúng tuyển nhập học cho thí sinh theo đường bưu điện.

- Thời gian nhập học: Từ ngày 15/8/2019 đến ngày 18/8/2019.

- Điện thoại hỗ trợ:  0977 242423; 0987.697697 hoặc 0208.3647.714

- Danh sách thí sinh trúng tuyển xem tại website: http://tueba.edu.vn hoặc facebook.com/tuebatuyensinh

6. Trường Đại học Khoa học

- Thí sinh xác nhận nhập học bằng cách nộp Giấy chứng nhận kết quả thi THPT quốc gia (bản gốc) trước 17h00’ ngày 15/8/2019 theo một trong hai hình thức sau:

+ Nộp trực tiếp tại Trường theo địa chỉ: Văn phòng tư vấn tuyển sinh (Phòng 110), Trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên; phường Tân Thịnh, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Sau khi nộp Giấy chứng nhận, thí sinh nhận Giấy báo trúng tuyển tại Trường.

+ Gửi theo đường bưu điện đến địa chỉ: Văn phòng tư vấn tuyển sinh (Phòng 110), Trường Đại học Khoa học – Đại học Thái Nguyên; phường Tân Thịnh, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Nhà trường sẽ chuyển Giấy báo trúng tuyển nhập học cho thí sinh theo đường bưu điện.

- Thời gian nhập học: Từ ngày 15/8/2019 đến ngày 18/8/2019.

- Điện thoại hỗ trợ:  0989.82.11.99 hoặc 0982.286.907;  0986.911.386

- Danh sách thí sinh trúng tuyển xem tại website: http://tnus.edu.vn hoặc Facebook: https://fb.com/DHKHDHTN

7. Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông

- Thí sinh xác nhận nhập học bằng cách nộp Giấy chứng nhận kết quả thi THPT quốc gia (bản gốc) trước 17h00’ ngày 15/8/2019 theo một trong hai hình thức sau:

+ Nộp trực tiếp tại Trường theo địa chỉ: Trung tâm Tuyển sinh và Phát triển kỹ năng nghề nghiệp, Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông - Đại học Thái Nguyên; đường Z115, xã Quyết Thắng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Sau khi nộp Giấy chứng nhận, thí sinh nhận Giấy báo trúng tuyển tại Trường.

+ Gửi theo đường bưu điện đến địa chỉ: Trung tâm Tuyển sinh và Phát triển kỹ năng nghề nghiệp, Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông - Đại học Thái Nguyên; đường Z115, xã Quyết Thắng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Nhà trường sẽ chuyển Giấy báo trúng tuyển nhập học cho thí sinh theo đường bưu điện.

- Thời gian nhập học: Từ ngày 17/8/2019 đến ngày 19/8/2019.

- Điện thoại hỗ trợ: 0918 372988 (Thầy Phùng Trung Nghĩa).

- Danh sách thí sinh trúng tuyển xem tại website: http://tuyensinh.ictu.edu.vn

8. Khoa Ngoại ngữ

- Thí sinh xác nhận nhập học bằng cách nộp Giấy chứng nhận kết quả thi THPT quốc gia (bản gốc) trước 17h00’ ngày 15/8/2019 theo một trong hai hình thức sau:

+ Nộp trực tiếp tại Trường theo địa chỉ: Phòng Đào tạo (A101), Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên, đường Z115, xã Quyết Thắng, Tp. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên (Đối diện Trường THPT Vùng Cao Việt Bắc). Sau khi nộp Giấy chứng nhận, thí sinh nhận Giấy báo trúng tuyển tại Khoa.

+ Gửi theo đường bưu điện đến địa chỉ:  Phòng Đào tạo (A101), Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên, đường Z115, xã Quyết Thắng, Tp. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Nhà trường sẽ chuyển Giấy báo trúng tuyển nhập học cho thí sinh theo đường bưu điện.

- Thời gian nhập học: Từ ngày 23/8/2019 đến ngày 25/8/2019.

- Điện thoại hỗ trợ: 02083.648.482/ 0945 835 888 / 0948 859 978.

- Danh sách thí sinh trúng tuyển xem tại website: http://sfl.tnu.edu.vn/

hoặc http://sfl.tnu.edu.vn/Article/details/2478

9. Khoa Quốc tế

- Thí sinh xác nhận nhập học bằng cách nộp Giấy chứng nhận kết quả thi THPT quốc gia (bản gốc) trước 17h00’ ngày 15/8/2019 theo một trong hai hình thức sau:

+ Nộp trực tiếp tại Trường theo địa chỉ: Phòng Đào tạo (Tầng 2, Nhà Điều hành), Khoa Quốc tế - Đại học Thái Nguyên, phường Tân Thịnh, Tp. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.Sau khi nộp Giấy chứng nhận, thí sinh nhận Giấy báo trúng tuyển tại Khoa.

+ Gửi theo đường bưu điện đến địa chỉ:  Phòng Đào tạo (Tầng 2, Nhà Điều hành), Khoa Quốc tế - Đại học Thái Nguyên, phường Tân Thịnh, Tp. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

- Thời gian nhập học: Từ ngày 15/8/2019 đến ngày 25/8/2019.

- Điện thoại hỗ trợ: 0919 618718 (Thầy Trần Anh Vũ).

 - Danh sách thí sinh trúng tuyển xem tại website: https://istn.edu.vn

10. Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Lào Cai

- Thí sinh xác nhận nhập học bằng cách nộp Giấy chứng nhận kết quả thi THPT quốc gia (bản gốc) trước 17h00’ ngày 15/8/2019 theo một trong hai hình thức sau:

+ Nộp trực tiếp tại Trường theo địa chỉ: Phòng Đào tạo - NCKH&HTQT Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Lào Cai, Tổ 13, phường Bình Minh, Tp. Lào Cai, tỉnh Lào Cai. Sau khi nộp Giấy chứng nhận, thí sinh nhận Giấy báo trúng tuyển tại Phân hiệu.

+ Gửi theo đường bưu điện đến địa chỉ:  Phòng Đào tạo - NCKH&HTQT Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Lào Cai, Tổ 13, phường Bình Minh, Tp. Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

- Thời gian nhập học:  ngày 17/8 và 18/8/2019.

- Điện thoại hỗ trợ: 02143 859266;  0984 684995.

- Danh sách thí sinh trúng tuyển xem tại website: www.laocai.tnu.edu.vn

Đại học Thái Nguyên trân trọng thông báo.

 

Thông tin chi tiết xin liên hệ: Thường trực Hội đồng tuyển sinh Đại học Thái Nguyên.

Địa chỉ: Phường Tân Thịnh, Tp. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

Điện thoại: 0208 3753041

Email: bandaotao.dhtn@moet.edu.vn

Các bài liên quan

-->