SINH VIÊN CÓ THỂ HỌC CÙNG LÚC HAI CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG TẠI ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

Ngày 27-02-2019

SINH VIÊN CÓ THỂ HỌC CÙNG LÚC HAI CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG TẠI ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

 Thế nào là học cùng lúc hai chương trình?

1. Sinh viên học cùng lúc hai chương trình là sinh viên đang học tại một trường có nhu cầu học thêm một chương trình thứ hai tại trường khác hoặc tại trường đang học chương trình thứ nhất để khi tốt nghiệp được cấp hai văn bằng hệ chính quy.

2. Chương trình đào tạo thứ hai phải khác ngành của chương trình đào tạo thứ nhất.

3. Sinh viên học chương trình thứ hai phải học chung, thi hết môn và thi tốt nghiệp hoặc bảo vệ luận văn tốt nghiệp, đồ án tốt nghiệp cùng với sinh viên hệ chính quy.

 Điều kiện để học cùng lúc hai chương trình tại Đại học Thái Nguyên?

Sinh viên muốn học một lúc hai chương trình phải đảm bảo các điều kiện sau:

1. Sinh viên đang học tập tại Đại học Thái Nguyên;

2. Sau khi đã kết thúc học kỳ thứ nhất năm học đầu tiên của chương trình thứ nhất;

3. Tính đến thời điểm đăng ký học chương trình thứ hai, sinh viên không thuộc diện xếp học lực yếu ở chương trình thứ nhất;

4. Không đang theo học chương trình thứ hai;

5. Có các môn thi và điểm thi tuyển sinh hoặc điểm xét tuyển ngành thứ nhất phù hợp với yêu cầu xét tuyển vào ngành thuộc chương trình thứ hai do Hiệu trưởng trường đào tạo chương trình thứ hai quy định;

6. Sinh viên có đơn xin học cùng lúc hai chương trình và tự nguyện đóng học phí đào tạo theo quy định của đơn vị đào tạo. Sinh viên không được miễn, giảm học phí tại chương trình học thứ hai.

Lợi ích của học cùng lúc hai chương trình?

1. Có hai bằng đại học sau khi ra trường.

2. Tăng cơ hội nghề nghiệp sau khi ra trường.

3. Tích lũy thêm nhiều kiến thức.

Các bài liên quan

-->