ĐỀ THI THAM KHẢO TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2019

Ngày đăng 25-12-2018; Số lần đọc: 316

ĐỀ THI THAM KHẢO TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2019

BỘ ĐỀ THI THAM KHẢO KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2019

Bài thi

Toán học

Bài thi

Ngữ văn

Bài thi

Ngoại ngữ

Bài thi

Khoa học tự nhiên

Bài thi

Khoa học xã hội

 

 

Môn thi thành phần

Tiếng Anh

Môn thi thành phần

Vật lý

Môn thi thành phần

Lịch sử

 

 

Môn thi thành phần

Tiếng Đức

Môn thi thành phần

Hóa học

Môn thi thành phần

Địa lý

 

 

Môn thi thành phần

Tiếng Nga

Môn thi thành phần

Sinh học

Môn thi thành phần

Giáo dục công dân

 

 

Môn thi thành phần

Tiếng Nhật

 

 

 

 

Môn thi thành phần

Tiếng Pháp

 

 

 

 

Môn thi thành phần

Tiếng Trung

 

 

 

*Nhấn vào từng môn thi để xem chi tiết và tải về.

Các bài liên quan