Tin tức & Sự kiện

Ngày đăng 02-04-2018; Số lần đọc: 627

ĐỀ ÁN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY; CAO ĐẲNG NHÓM NGÀNH ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN HỆ CHÍNH QUY NĂM 2018

ĐỀ ÁN TUYỂN SINH NĂM 2018

 

- Tên đơn vị: Đại học Thái Nguyên.

- Sứ mệnh lịch sử: Đại học Thái Nguyên là đại học vùng, đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực; nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ chất lượng cao; đóng góp cho sự phát triển kinh tế, văn hóa và xã hội của khu vực trung du, miền núi phía Bắc và cả nước.

- Địa chỉ đơn vị: Đại học Thái Nguyên, phường Tân Thịnh, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

- Địa chỉ trang thông tin điện tử: www.tnu.edu.vn.

- Địa chỉ trang thông tin tuyển sinh: www.tuyensinh.tnu.edu.vn

- Thông tin đề án tuyển sinh của các cơ sở giáo dục đại học thành viên, khoa trực thuộc và phân hiệu (Xem tại file đính kèm)


Các bài liên quan