THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY CỦA ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN NĂM 2018

Ngày đăng 01-03-2018; Số lần đọc: 2971

THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY CỦA ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN NĂM 2018

THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY

CỦA ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN NĂM 2018

 

I. GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC VỀ ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

 

Tên đơn vị: Đại học Thái Nguyên.

Địa chỉ đơn vị: Đại học Thái Nguyên, phường Tân Thịnh, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

Địa chỉ trang thông tin điện tử:   www.tnu.edu.vn

Địa chỉ trang thông tin điện tử tuyển sinh:  www.tuyensinh.tnu.edu.vn

Sứ mạng

Đại học Thái Nguyên là Đại học Vùng, đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực; nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ chất lượng cao; đóng góp cho sự phát triển kinh tế, văn hóa và xã hội của khu vực trung du, miền núi phía Bắc và cả nước.

Tầm nhìn

Đại học Thái Nguyên trở thành một trong những đại học hàng đầu khu vực Đông Nam Á; là trung tâm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, trung tâm nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ tiên tiến trong các lĩnh vực giáo dục, nông – lâm nghiệp, y tế, kinh tế, công nghiệp, công nghệ thông tin và truyền thông; thiết lập và cung cấp các giải pháp, khoa học công nghệ cũng như các chính sách nhằm đóng góp cho sự phát triển kinh tế - văn hóa – xã hội bền vững của khu vực trung du, miền núi phía Bắc và cả nước.

Chất lượng của các chương trình đào tạo, hạ tầng cơ sở và nguồn lực phát triển phù hợp với các chuẩn Quốc gia và khu vực.

Người học ở các bậc đào tạo sau khi tốt nghiệp sẽ nhanh chóng được tuyển dụng và trở thành các chuyên gia, nhà quản lý, nhà lãnh đạo hoạt động hiệu quả trên các lĩnh vực công tác.

Giá trị

Đoàn kết – trung thực – sáng tạo – hiệu quả - chất lượng.

 

II. THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY NĂM 2018 CỦA CÁC TRƯỜNG THÀNH VIÊN, KHOA TRỰC THUỘC VÀ PHÂN HIỆU

 

Tên Trường/Khoa trực thuộc/ Phân hiệu

Thông tin tuyển sinh

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH 

Xem thông tin tuyển sinh tại đây.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP

Xem thông tin tuyển sinh tại đây.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM

Xem thông tin tuyển sinh tại đây. 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM

Xem thông tin tuyển sinh tại đây.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC

Xem thông tin tuyển sinh tại đây. 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC

Xem thông tin tuyển sinh tại đây.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Xem thông tin tuyển sinh tại đây.

KHOA NGOẠI NGỮ

Xem thông tin tuyển sinh tại đây.

KHOA QUỐC TẾ

Xem thông tin tuyển sinh tại đây.

PHÂN HIỆU ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TẠI LÀO CAI

Xem thông tin tuyển sinh tại đây.

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT

Xem thông tin tuyển sinh tại đây.

 

Các bài liên quan