Thông báo xét tuyển bổ sung đại học hệ chính quy; cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy năm 2017

Ngày đăng 13-08-2017; Số lần đọc: 532

Thông báo xét tuyển bổ sung đại học hệ chính quy; cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy năm 2017

Hội đồng tuyển sinh đại học, cao đẳng Đại học Thái Nguyên thông báo xét tuyển bổ sung đại học hệ chính quy; cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy tại các Cơ sở giáo dục đại học thành viên, Khoa trực thuộc và Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Lào Cai như sau:

STT

Đơn vị

Thông tin xét tuyển bổ sung

Ghi chú

1

Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh

Xem chi tiết tại đây

 

2

Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp

Xem chi tiết tại đây

 

3

Trường Đại học Sư phạm

Xem chi tiết tại đây

 

4

Trường Đại học Nông Lâm

Xem chi tiết tại đây

 

5

Trường Đại học Khoa học

Xem chi tiết tại đây

 

6

Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền Thông

Xem chi tiết tại đây

 

7

Khoa Ngoại ngữ

Xem chi tiết tại đây

 Đang cập nhật

8

Khoa Quốc tế

Xem chi tiết tại đây

 

9

Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Lào Cai

Xem chi tiết tại đây

 

Các bài liên quan