Tin tức & Sự kiện

Ngày đăng 14-07-2017; Số lần đọc: 929

THÔNG BÁO NGƯỠNG ĐIỂM NHẬN ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY ĐỢT I NĂM 2017

THÔNG BÁO

Ngưỡng điểm nhận đăng ký xét tuyển đại học chính quy đợt I năm 2017

 

Căn cứ Quy chế tuyển sinh đại hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành  đào tạo giáo viên hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 05/2017/TT-BGDĐT ngày 25/01/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Công văn số 603/BGDĐT-GDĐH của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Hướng dẫn công tác tuyển sinh đại học hệ chính quy, cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy năm 2017;

Căn cứ vào ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của Bộ Giáo dục và Đào tạo,

Hội đồng tuyển sinh đại học, cao đẳng Đại học Thái Nguyên công bố ngưỡng điểm nhận đăng ký xét tuyển đại học chính quy đối với thí sinh (khu vực 3, không ưu tiên) thi THPT quốc gia năm 2017 như sau:

1. Tất cả các ngành của Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh, Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp, Trường Đại học Y Dược, Trường Đại học Sư phạm, Trường Đại học Nông Lâm, Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông, Khoa Ngoại ngữ, Khoa Quốc Tế và Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Lào Cai: 15,5 điểm.

2. Trường Đại học Khoa học:

- Ngành Luật: 16,5 điểm.

- Các ngành còn lại: 15,5 điểm.

Ghi chú:

 Đối với thí sinh có hộ khẩu thường trú từ 3 năm trở lên, học 3 năm liên tục và tốt nghiệp THPT tại các tỉnh thuộc khu vực Tây Bắc được xét tuyển vào học các ngành đào tạo vào Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh, Trường Đại học Nông Lâm, Trường Đại học Khoa học, Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông, Khoa Ngoại ngữ, Khoa Quốc Tế và Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Lào Cai với mức điểm tối thiểu tham gia xét tuyển thấp hơn ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào 1 điểm, những thí sinh này phải học bổ sung kiến thức 1 học kỳ trước khi vào học chính thức.

Các bài liên quan