TRA CỨU ĐIỂM THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA 2017

Ngày đăng 07-07-2017; Số lần đọc: 341

TRA CỨU ĐIỂM THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA 2017

Thí sinh tra cứu điểm thi tại  địa chỉ : http://diemthi.thituyensinh.vn.

Bước 1: Nhập chính xác số báo danh vào ô “Số báo danh”,

Bước 2: Nhập mã xác nhận từ ảnh  (nếu để quá lâu vui lòng bấm hình mũi tên tròn bên cạnh ảnh để có mã xác nhận mới)

Bước 3: Bấm nút “Tra cứu” để xem điểm.

Các bài liên quan