Tin tức & Sự kiện

Ngày đăng 17-05-2017; Số lần đọc: 678

BỘ ĐỀ THI THAM KHẢO KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2017

Bộ đề thi tham khảo kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017 (5 bài thi, 14 môn thi).

 

1. Bài thi môn Toán học (Tải về tại đây)


2. Bài thi môn Ngữ văn (Tải về tại đây)


3. Bài thi môn Ngoại ngữ:

- Môn thi thành phần Tiếng Anh (Tải về tại đây)

- Môn thi thành phần Tiếng Đức (Tải về tại đây)

- Môn thi thành phần Tiếng Nga (Tải về tại đây)

- Môn thi thành phần Tiếng Nhật (Tải về tại đây)

- Môn thi thành phần Tiếng Pháp (Tải về tại đây)

- Môn thi thành phần Tiếng Trung (Tải về tại đây)


4. Bài thi Khoa học tự nhiên:

- Môn thi thành phần Vật Lý (Tải về tại đây)

- Môn thi thành phần Hóa học (Tải về tại đây)

- Môn thi thành phần Sinh học (Tải về tại đây)


5. Bài thi Khoa học xã hội

- Môn thi thành phần Lịch sử (Tải về tại đây)

- Môn thi thành phần Địa lý (Tải về tại đây)

- Môn thi thành phần Giáo dục công dân (Tải về tại đây)

Các bài liên quan