Tin tức & Sự kiện

Ngày đăng 18-04-2017; Số lần đọc: 925

14 ĐỀ THI THỬ NGHIỆM KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA 2017

Môn Toán (xem tại đây)

Môn Tiếng Anh (xem tại đây)

Môn Vật lý (xem tại đây )

Môn Tiếng Pháp (xem tại đây)

Môn Hóa học (xem tại đây)

Môn Tiếng Nga (xem tại đây)

Môn Sinh học (xem tại đây)

Môn Tiếng Nhật (xem tại đây)

Môn Ngữ văn (xem tại đây)

Môn Tiếng Đức (xem tại đây)

Môn Lịch sử (xem tại đây)

Môn Tiếng Trung (xem tại đây)

Môn Địa lý (xem tại đây)


Môn Giáo dục công dân (xem tại đây)


 

Dự kiến, Bộ Giáo dục sẽ xây dựng bộ đề thi thử nghiệm theo 5 bài thi để công bố ngay sau khi học sinh lớp 12 hoàn thành chương trình năm học 2016-2017 (giữa tháng 5/2017), giúp các cơ sở giáo dục và thí sinh làm quen với định dạng đề thi, phương thức thi.

Các bài liên quan