Tin tức & Sự kiện

Ngày đăng 23-03-2017; Số lần đọc: 767

THÔNG TIN HỖ TRỢ KỲ THI THPT QUỐC GIA VÀ CÔNG TÁC TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2017

THÔNG TIN HỖ TRỢ KỲ THI THPT QUỐC GIA VÀ CÔNG TÁC TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG 

CỦA CÁC CSGDĐH THÀNH VIÊN, KHOA TRỰC THUỘC VÀ PHÂN HIỆU ĐHTN NĂM 2017

Tên trường

Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh – Đại học Thái Nguyên

Họ và tên người phụ trách giải đáp thắc mắc


1.

Trần Nhuận Kiên – Trưởng phòng Đào tạo; Di động:  0976 626 611

2.

Trần Đình Chúc – Phó TP Đào tạo; Di động: 0963 109 162

3.

Lê Hùng Ninh – Chuyên viên; Di động: 0987 243 626

Số điện thoại (cố định/ di động):

02803 647 685 / 02803 647 714

Fax:

02803 647 684

Email:

tuyensinhdhkt@gmai.com

Địa chỉ website của đơn vị:

http://tueba.edu.vn ; http://tuyensinh.tueba.edu.vn

Tên trường

Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp – Đại học Thái Nguyên

Họ và tên người phụ trách giải đáp thắc mắc


1.

Vũ Lai Hoàng; Di động: 0912 214 433    

2.

Lường Thanh Vân; Di động: 0985 610 222        

3.

Lê Thị Đỗ Oanh; Di động: 0979 753 255

Số điện thoại (cố định/ di động):

02803 847 359

Fax:

02803 847 403

Email:

tuyensinh@tnut.edu.vn

Địa chỉ website của đơn vị:

http://tnut.edu.vn

Tên trường

Trường Đại học Nông lâm – Đại học Thái Nguyên

Họ và tên người phụ trách giải đáp thắc mắc


1.

Lê Văn Thơ - Phó trưởng phòng Đào tạo; Di động: 0912 003 756

2.

Nguyễn Thuý Hà - Phó trưởng phòng Đào tạo; Di động: 0912973729

Số điện thoại (cố định/ di động):

02806 285 013

Fax:

02803 852 921

Email:

levantho@tuaf.edu.vn; phongdaotao@tuaf.edu.vn

Địa chỉ website của đơn vị:

http://www.tuaf.edu.vn

Tên trường

Trường Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên

Họ và tên người phụ trách giải đáp thắc mắc


1.

Phạm Đức Quang - Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục; Di động: 0979 757 012

2.

Bùi Thái Hải - Phòng Đào tạo; Di động: 0942 009 777

Số điện thoại (cố định/ di động):

02803 851 635; 02803 741 027

Fax:

02803 857 867

Email:

quangpd@dhsptn.edu.vn

buithaihai@gmail.com

Địa chỉ website của đơn vị:

http://www.dhsptn.edu.vn

Tên trường

Trường Đại học Y Dược – Đại học Thái Nguyên

Họ và tên người phụ trách giải đáp thắc mắc


1.

TS Trịnh Văn Hùng; Di động: 0915 209 940

2.

ThS Hồ Xuân Nhàn; Di động: 0913 358 626

3.

ThS Ngô Thị Thanh Loan; Di động: 0964 287 287

Số điện thoại (cố định/ di động):

02803 653 559

Fax:

02803 855 710

Email:

hungtrinhvan@gmail.com; thanhloandhydtn; hoxuannhan@gmail.com

Địa chỉ website của đơn vị:

tump.edu.vn

Tên trường

Trường Đại học Khoa học – Đại học Thái Nguyên

Họ và tên người phụ trách giải đáp thắc mắc

 

1.

TS. Ngô Văn Định

2.

ThS. Nguyễn Thị Dung

3.

ThS. Phạm Thị Vân Huyền

4.

ThS. Hoàng Thị Hà

Số điện thoại (cố định/ di động):

02803 757 799; 02803 758 899; Số ĐT di động trực tư vấn tuyển sinh: 0989 821 199

Fax:

02803 746 965

Email:

tuvantuyensinh@tnus.edu.vn

Địa chỉ website của đơn vị:

http://tuyensinh.tnus.edu.vn

http://tnus.edu.vn

Tên trường

Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông – Đại học Thái Nguyên

Họ và tên người phụ trách giải đáp thắc mắc


1.

Nguyễn Thị Thanh Hoa; Di động: 0987 118774

2.

Nguyễn Thị Hồng Hạnh; Di động: 0915 200052

3.

Trần Vũ Minh; Di động: 0904 020407

4.

Nguyễn Ngọc Tuấn ; Di động: 0986 796536

Số điện thoại (cố định/ di động):

02803 901 828

Fax:

02803 846 237

Email:

tuyensinh@ictu.edu.vn

Địa chỉ website của đơn vị:

http://tuyensinh.ictu.edu.vn

Tên trường

Khoa Ngoại ngữ – Đại học Thái Nguyên

Họ và tên người phụ trách giải đáp thắc mắc


1.

Nông Hồng Hạnh; Di động: 0868 586 639

2.

Dương Lan Hương; Di động: 0912859689

3.

Lê Văn Thủy; Di động: 0948 756 555

Số điện thoại (cố định/ di động):

02083 648 492; 02083 501 502

Fax:

02083 648 493

Email:

tuyensinh.sfl@tnu.edu.vn

Địa chỉ website của đơn vị:

http://sfl.tnu.edu.vn

Tên trường

Khoa Quốc tế – Đại học Thái Nguyên

Họ và tên người phụ trách giải đáp thắc mắc


1.

TS. Đỗ Lệ Hà ; Di động: 0912.660.336

2.

Phạm Thị Thủy; Di động: 0973.312.235

Số điện thoại (cố định/ di động):

02803.901.678

Fax:


Email:

tuyensinh@istn.edu.vn

Địa chỉ website của đơn vị:

http://istn.edu.vn

Tên trường

Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Lào Cai – Đại học Thái Nguyên

Họ và tên người phụ trách giải đáp thắc mắc

 

1.

Trần Phạm Văn Cương; Di động: 0912 324 031

2.

Nông Hạnh Phúc; Di động: 0984 684 995

3.

Hoàng Khánh Chi; Di động: 0914 000 913

Số điện thoại (cố định/ di động):

02143 859 266

Fax:

02143 859 266

Email:

vanphong.phdhtn@tnu.edu.vn

Địa chỉ website của đơn vị:

http://laocai.tnu.edu.vn

Các bài liên quan