Tin tức & Sự kiện

Ngày 22-03-2018

THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY CỦA ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN NĂM 2018

28/02/2018 | 17:21

DỰ THẢO THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY CHẾ TUYỂN SINH

23/02/2018 | 16:33

DỰ THẢO THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY CHẾ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY; TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NHÓM NGÀNH ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN HỆ CHÍNH QUY BAN HÀNH KÈM THEO THÔNG TƯ SỐ 05/2017/TT-BGDĐT NGÀY 25/01/2017 VÀ THAY THẾ QUY CHẾ TUYỂN SINH TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP BAN HÀNH KÈM THEO THÔNG TƯ SỐ 27/2014/TT-BGDĐT NGÀY 11/08/2014 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

DỰ THẢO THÔNG TƯ BAN HÀNH QUY CHẾ TUYỂN SINH CHÍNH QUY TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC; TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG NHÓM NGÀNH ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN

23/02/2018 | 16:18

DỰ THẢO THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY CHẾ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA VÀ XÉT CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG BAN HÀNH KÈM THEO THÔNG TƯ SỐ 04/2017/TT-BGDĐT NGÀY 25/01/2017 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

23/02/2018 | 16:12

BỘ ĐỀ THI THAM KHẢO KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2018

25/01/2018 | 11:21

SINH VIÊN CÓ THỂ HỌC CÙNG LÚC HAI CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG TẠI ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

25/01/2018 | 11:20

THÔNG BÁO ĐIỀU KIỆN XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY; CAO ĐẲNG NHÓM NGÀNH ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN HỆ CHÍNH QUY THEO KẾT QUẢ HỌC TẬP GHI TRONG HỌC BẠ THPT

02/08/2017 | 15:31

Điều kiện xét tuyển đại học hệ chính quy; cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy theo kết quả học tập ghi trong học bạ THPT

THÔNG BÁO ĐIỂM TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY; CAO ĐẲNG NHÓM NGÀNH ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN HỆ CHÍNH QUY ĐỢT I THEO ĐIỂM THI THPT QUỐC GIA NĂM 2017

31/07/2017 | 17:00

Điểm trúng tuyển đại học hệ chính quy; cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy đợt I theo điểm thi THPT Quốc gia năm 2017

THÔNG BÁO NGƯỠNG ĐIỂM NHẬN ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY ĐỢT I NĂM 2017

14/07/2017 | 16:36

HỎI ĐÁP VỀ CÔNG TÁC XÉT TUYỂN VÀ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHỨC NĂNG ĐIỀU CHỈNH NGUYỆN VỌNG ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN

13/07/2017 | 17:02

Trang 1/3 <123>