Tin tức & Sự kiện

Ngày 16-07-2018

ĐÁP ÁN CHÍNH THỨC CÁC MÔN THI KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2018

02/07/2018 | 21:40

Thông báo hệ thống thông tin hỗ trợ công tác thi và tuyển sinh năm 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

12/04/2018 | 10:40

NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG CỦA ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN NĂM 2018

02/04/2018 | 08:29

ĐỀ ÁN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY; CAO ĐẲNG NHÓM NGÀNH ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN HỆ CHÍNH QUY NĂM 2018

02/04/2018 | 08:07

THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY CỦA ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN NĂM 2018

28/02/2018 | 17:21

THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY CHẾ TUYỂN SINH

23/02/2018 | 16:33

THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY CHẾ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY; TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NHÓM NGÀNH ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN HỆ CHÍNH QUY BAN HÀNH KÈM THEO THÔNG TƯ SỐ 05/2017/TT-BGDĐT NGÀY 25/01/2017 VÀ THAY THẾ QUY CHẾ TUYỂN SINH TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP BAN HÀNH KÈM THEO THÔNG TƯ SỐ 27/2014/TT-BGDĐT NGÀY 11/08/2014 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

SINH VIÊN CÓ THỂ HỌC CÙNG LÚC HAI CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG TẠI ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

25/01/2018 | 11:20

THÔNG BÁO ĐIỀU KIỆN XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY; CAO ĐẲNG NHÓM NGÀNH ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN HỆ CHÍNH QUY THEO KẾT QUẢ HỌC TẬP GHI TRONG HỌC BẠ THPT

02/08/2017 | 15:31

Điều kiện xét tuyển đại học hệ chính quy; cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy theo kết quả học tập ghi trong học bạ THPT

THÔNG BÁO ĐIỂM TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY; CAO ĐẲNG NHÓM NGÀNH ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN HỆ CHÍNH QUY ĐỢT I THEO ĐIỂM THI THPT QUỐC GIA NĂM 2017

31/07/2017 | 17:00

Điểm trúng tuyển đại học hệ chính quy; cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy đợt I theo điểm thi THPT Quốc gia năm 2017

THÔNG BÁO NGƯỠNG ĐIỂM NHẬN ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY ĐỢT I NĂM 2017

14/07/2017 | 16:36

Trang 1/3 <123>