Thông báo

Ngày 22-05-2020

Văn bản tuyển sinh

STT

Số ký hiệu

Trích yếu

Ngày ban hành

1

09/2020/TT-BGDĐT

Thông tư Ban hành Quy chế tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non

07/05/2020

2

15/2020/TT-BGDĐT

Quy chế thi tốt nghiệp THPT

26/05/2020

3

1778/BGDĐT-GDĐH

Phụ lục hướng dẫn

Hướng dẫn công tác tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục mầm non

22/05/2020

Các bài liên quan

-->