Tin tức & Sự kiện

Ngày 22-05-2020

Đề án tuyển sinh của các trường đại học, cao đẳng thành viên; khoa trực thuộc và phân hiệu

ĐỀ ÁN TUYỂN SINH CỦA CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG THÀNH VIÊN; KHOA TRỰC THUỘC VÀ PHÂN HIỆU


Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp (mã trường: DTK) xem tại đây

- Website:  http://ts.tnut.edu.vn

- Fanpage:  https://www.facebook.com/tnut.tuyensinh

- Số điện thoại hỗ trợ và tư vấn: 0208 3847359 hoặc 0912 847588

  Trường Đại học Khoa học (mã trường: DTZ) xem tại đây

- Website:  http://tuyensinh.tnus.edu.vn

- Fanpage:  https://www.facebook.com/DHKHDHTN

- Số điện thoại hỗ trợ và tư vấn:  0208 3903266  hoặc 0989 821199 

Trường Đại học Sư phạm (mã trường: DTS) xem tại đây

- Website:  http://tnue.edu.vn

- Fanpage:  https://www.facebook.com/tttvhtsvkn

- Số điện thoại hỗ trợ và tư vấn: 0982 116208 hoặc 0961 692468

Trường ĐH Công nghệ thông tin và Truyền thông (mã trường: DTC) xem tại đây

- Website:  http://tuyensinh.ictu.edu.vn

- Fanpage:  https://www.facebook.com/tuyensinhdaihoc.ictu

- Số điện thoại hỗ trợ và tư vấn: 0918 372988 hoặc 0981 336628

 Trường Đại học Nông Lâm (mã trường: DTN) xem tại đây

- Website:  http://tuyensinh.tuaf.edu.vn

- Fanpage:  https://www.facebook.com/www.tuaf.edu.vn

- Số điện thoại hỗ trợ và tư vấn:  0208 6285013 hoặc 0912 003756

Trường Ngoại ngữ (mã trường: DTF) xem tại đây

- Website:   http://tuyensinh-sfl.tnu.edu.vn 

- Fanpage:  https://www.facebook.com/sfl.tnu.edu.vn 

- Số điện thoại hỗ trợ và tư vấn:  0919 893150 hoặc 0912 638226

 Trường Đại học Y - Dược (mã trường: DTY) xem tại đây

- Website:  http://tuyensinh.tump.edu.vn

   hoặc http://tump.edu.vn   

- Số điện thoại hỗ trợ và tư vấn:  0966 590665 hoặc 0912 004586

 Khoa Quốc tế (mã trường: DTQ) xem tại đây

- Website: https://tuyensinhis.tnu.edu.vn

- Fanpage:  https://www.facebook.com/khoaquoctedhtn

- Số điện thoại hỗ trợ và tư vấn:  0208 3549188 hoặc 0919 618718

 Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh  (mã trường: DTE) xem tại đây

- Website:  http://tuyensinh.tueba.edu.vn       

- Fanpage: https://www.facebook.com/tuebatuyensinh

- Số điện thoại hỗ trợ và tư vấn: 0208 3647714 hoặc 0987 697697

 Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Lào Cai (mã trường; DTP) xem tại đây

- Website:  http://laocai.tnu.edu.vn

-Fanpage: https://www.facebook.com/phanhieudaihocthainguyentailaocai/

- Số điện thoại hỗ trợ và tư vấn: 02143 859266;  0984 684995.

Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật (mã trường: DTU) xem tại đây

- Website:  http://tec.tnu.edu.vn 

- Fanpage:  https://www.facebook.com/Trungtamtuyensinh2020

- Số điện thoại hỗ trợ và tư vấn: 0915 212959 hoặc 0985 681490

 Đại học Thái Nguyên xem tại đây

- Websitie: http://tnu.edu.vn hoặc http://tuyensinh.tnu.edu.vn

- Fanpage: https://www.facebook.com/tnu.edu.vn/

- Số điện thoại hỗ trợ và tư vấn: 02083.753.041

 

Các bài liên quan

-->