Thông báo

Ngày 15-05-2020

Các chương trình đào tạo trọng điểm trình độ đại học theo định hướng chất lượng cao

1. Các chương trình đào tạo trọng điểm định hướng chất lượng cao

       * Mục tiêu phát triển chương trình:

Chương trình được xây dựng phát triển từ chương trình đại học cùng chuyên ngành hoặc liên ngành, có tham khảo các chương trình tiên tiến trong và ngoài nước với yêu cầu về trình độ cao hơn và nội dung rộng hơn, sâu hơn theo hướng nâng cao, đề cao tư duy sáng tạo, khả năng tự học, tăng cường kỹ năng thực hành, kiến thức thực tế, khả năng sử dụng tin học, ngoại ngữ và các kỹ năng mềm cần thiết. Một số chương trình có tính liên ngành nhằm đào tạo ra đội ngũ nhân lực có khả năng giải quyết những vấn đề đặt ra từ thực tiễn mà một  lĩnh vực riêng lẻ không thể tự giải quyết được, đồng thời cũng huy động được nguồn lực đào tạo chung của các trường đại học thành viên của Đại học Thái Nguyên.

Ưu điểm của các chương trình này là các ngành thế mạnh của Đại học Thái Nguyên như nguồn lực đội ngũ giảng viên có trình độ cao, phòng thực hành, thí nghiệm tốt, được đầu tư hiện đại, đáp ứng nhu cầu thị trường lao động trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0, hoặc liên quan đến các lĩnh vực công nghệ hoặc những ngành có nhu cầu lao động tăng cao trong những năm tới.

      * Danh mục các chương trình đào tạo trọng điểm định hướng chất lượng cao

 

Stt

Chương trình đào tạo

Thuộc ngành đào tạo

Đơn vị quản lý

1

Tự động hóa xí nghiệp công nghiệp

Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

(mã số: 7520216)

Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp

2

Cơ điện tử

Kỹ thuật cơ điện tử

(mã số: 7520114)

Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp

3

Quản trị kinh doanh khách sạn và du lịch

Quản trị dịch vụ, du lịch và lữ hành

(mã số: 7810103)

Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh

4

Phân tích đầu tư tài chính

Tài chính - Ngân hàng

(mã số: 7340201)

Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh

5

Điều dưỡng

Điều dưỡng

(mã số: 7720301)

Trường Đại học Y - Dược

6

Thú y

Thú y

(mã số: 7640101)

Trường Đại học Nông Lâm

7

Công nghệ thực phẩm

Công nghệ thực phẩm

(mã số: 7540101)

Trường Đại học  Nông Lâm

8

Nông nghiệp công nghệ cao

Nông nghiệp

(mã số: 7620101)

Trường Đại học Nông Lâm

9

Kỹ thuật xét nghiệm Y sinh

Công nghệ sinh học

 (mã số: 7420201)

Trường Đại học Khoa học

10

Dịch vụ pháp luật

Luật

(mã số: 7380101)

Trường Đại học Khoa học

11

Công nghệ thông tin

Công nghệ thông tin

(mã số: 7480201)

Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông

12

Thương mại điện tử và Marketing số

Thương mại điện tử

(mã số: 7340122)

Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông

13

Ngôn ngữ Anh

Ngôn ngữ Anh

(mã số: 7220201)

Khoa Ngoại ngữ

14

Sư phạm Toán học

Sư phạm Toán học

(mã số: 7140209)

Trường Đại học Sư phạm

15

Giáo dục Tiểu học

Giáo dục tiểu học

(mã số:  7140202)

Trường Đại học Sư phạm

 

2. Các chương trình tiên tiến nhập khẩu đào tạo bằng tiếng Anh

- Mục tiêu: Triển khai thực hiện một số chương trình tiên tiến đào tạo trình độ đại học nhằm tạo điều kiện để xây dựng và phát triển một số ngành đào tạo mạnh đạt chuẩn khu vực và đẳng cấp quốc tế; góp phần nâng cao chất lượng và triển khai các chương trình đổi mới cơ bản và toàn diện giáo dục đại học. 

- Tiêu chí xác định và triển khai các chương trình tiên tiến a)

+ Chương trình tiên tiến được áp dụng thực hiện là chương trình do các cơ sở đào tạo thiết kế, xây dựng phù hợp dựa trên cơ sở của chương trình đào tạo đang được áp dụng ở trường đại học tiên tiến trên thế giới (gọi tắt là chương trình gốc), kể cả nội dung, phương pháp, quy trình tổ chức và quản lý đào tạo và được giảng dạy bằng tiếng Anh.

+ Chương trình gốc phải được chọn từ các chương trình đào tạo của các trường đại học thuộc nhóm 200 trường đại học hàng đầu thế giới trong bảng xếp hạng của các hiệp hội, tổ chức giáo dục có uy tín trên thế giới hoặc thuộc nhóm 20% những chương trình đào tạo tốt nhất trong bảng xếp hạng các ngành đào tạo của các hiệp hội, tổ chức kiểm định giáo dục cấp quốc gia hoặc quốc tế; có nội dung tiên tiến, gắn với định hướng phát triển kinh tế - xã hội của nước ta và phù hợp với năng lực triển khai thực hiện của trường đại học được áp dụng.

+ Giảng viên giảng dạy chương trình tiên tiến phải có trình độ thạc sĩ trở lên, có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và tiếng Anh đáp ứng yêu cầu giảng dạy. Đối với khoá đào tạo đầu tiên, chủ yếu mời giảng viên nước ngoài giảng dạy, từ những khoá tiếp theo, có giảng viên trong nước đảm nhận được việc giảng dạy chương trình tiên tiến được giao.

+ Sinh viên theo học chương trình tiên tiến là những sinh viên trúng tuyển vào đại học hệ chính quy; có trình độ tiếng Anh đáp ứng yêu cầu học tập; tự nguyện đăng ký theo học chương trình tiên tiến và đóng học phí theo quy định của cơ sở đào tạo

      * Danh mục các chương trình tiên tiến

 

Stt 

Chương trình đào tạo 

Năm bắt đầu đào tạo 

Cơ sở đào tạo 

I

Chương trình tiên tiến

 

 

1

Kỹ thuật Điện

2009

Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp

2

Kỹ thuật cơ khí

2010

3

Khoa học và quản lý môi trường

2012

Trường Đại học Nông Lâm

4

Công nghệ thực phẩm

2016

5

Kinh tế nông nghiệp

2018

6

Kinh doanh quốc tế

2012

Khoa Quốc tế

7

Quản trị kinh doanh

2012

8

Kế toán

2012

9

Quản lý tài nguyên và môi trường

2012

 

Tổng số: 09 ngành đào tạo.

(Nguồn: Ban Đào tạo - Đại học Thái nguyên)


 

Các bài liên quan

-->